Sisältöön »

Runkovalmiin talotoimituksen tilaajalle kevätetuna kevyiden väliseinien materiaalit veloituksetta. Tarjous voimassa 30.4.2024 saakka »

 
Kivitalolaskin
 
 
 

 

Vastuullisuus Jämerällä 

Vastuullisuuden peruskivenä Jämerällä toimivat Jämerän arvot (Aitous, Vastuullisuus ja Ammattitaito) sekä visio olla Suomen suositelluin kivitalotoimija. Jämerällä yritystoiminnan vastuullisuutta on arvoitu ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen & hallinnollisen vastuun näkökulmista. Kustakin näkökulmasta on tunnistettu useita osatekijöitä, joiden merkitystä ja nykytilannetta on arvioitu ja joihin liittyviä erilaisia vastuullisuutta parantavia keinoja ja toimenpiteitä on listattu jatkotoimia varten.

Jämerällä vastuullisuusohjelma on toteutettu valitsemalla 3 tärkeintä kehittämisen päätavoitetta (työturvallisuus, hiilijalanjälki, kaupunkimainen pientalorakentaminen), joiden toteutumista seuraamme ja mittaamme muita tarkemmin. Vastuullisuusohjelmaa on esitetty tarkemmin alla. Näiden kolmen kehittämisen päätavoitteen lisäksi Jämerälle on erityisen tärkeää pitää kiinni nykytoiminnassamme:


Jämerän vastuullisuusohjelman päätavoitteet 
 

kuormaan-purku2806040457.jpg

Työturvallisuuden parantaminen pientalotyömailla

Rakennushankkeen ja työmaan turvallisuudesta osaurakoina toteutetussa pientalohankkeessa vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä eli rakennuttaja, joka yleensä ei ole rakennusalan ammattilainen. Jämerän tavoitteena on:

  • tiedottaa ja opastaa pientalorakennuttajaa päätoteuttajan velvollisuuksista mahdollisimman hyvin
  • huolehtia, että työturvallisuus toteutuu Jämerän oman työn ja aliurakoitsijoiden toimesta, jotta Jämerä-talon työmaalla on turvallista kaikille
  • välttää omia työtapaturmia

jamera-kauniainen-20191882529195.jpg

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Rakennusalan on tehtävä oma osuutensa ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Jämerällä hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteet kohdistuvat ensisijassa Jämerä-talojen hiilijalanjäljen pienentämiseen, joskin yritystason hiilipäästöt on tarkoitus selvittää tarkemmin. Jämerä aikoo jatkaa työtään ja:

  • lasketuttaa ja seurata Jämerä-talojen hiilijalanjälkeä sekä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa etsiä ja toteuttaa keinoja, joilla Jämerä-taloja voidaan toteuttaa entistä vähähiilisemmin.

Lue lisää Jämerä-talon hiilijalanjäljestä täältäjamera-townhouse-41863557100.jpg

Kaupunkimaisen pientalorakentamisen kehittäminen

Tiivis kaupunkimaiseen townhouse-arkkitehtuuriin pohjautuva rakentamistapa tarjoaa helpomman vaihtoehdon kuluttajavetoiselle omakotitalon rakennuttamiselle. Townhouse-talot:

  • vastaavat kysyntään
  • sopivat tehokkaan maankäytön puolesta kestävään yhdyskuntarakenteeseen
  • Jämerän oman tuotannon kohteissa voidaan erilaisten suunnittelu- ja toteutusratkaisujen valinnassa painottaa enemmän vähähiilisiä ja uusiutuvan energiatuotannon vaihtoehtoja  
 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Jämerä on tunnistanut työssään seuraavat osa-alueet:

 

Jämerän arvot

Olemme valinneet toimintaamme ohjaaviksi arvoiksi: ammattitaidon, vastuullisuuden ja aitouden, joilla haluamme viestiä miten toimimme asiakkaidemme ja ympäristön parhaaksi.

Ammattitaito. Henkilökuntamme on kivitalosuunnittelun ja -rakentamisen asiantuntijoita. Kehitämme jatkuvasti tuotteemme ja toimituksemme laatua. Laadukas työnjälki, rakentamisen prosessin hallinta ja tyytyväinen asiakas ovat meille tärkeitä.

Vastuullisuus. Teemme valintoja, jotka ovat hyviä Jämerä kivitaloissa asuville ja ympäristölle. Kiinnitämme erityistä huomiota suunnittelussa ja rakentamisessa talojemme hyvään sisäilmaan, energiatehokkuuteen, asumisen mukavuuteen, sekä tuotteiden ja rakentamisen hiilijalanjälkeen.

Aitous. Rakennamme pitkäikäisiä, terveellisiä ja yksiaineisia täyskivitaloja. Kerromme rehellisesti miten kivitalon suunnittelu ja rakentaminen tehdään, jotta lopputulos on sinulle paras mahdollinen. Noudatamme rakentamisen lainsäädäntöä ja vastuita kaikessa toiminnassamme.

 
x