Sisältöön »
 
 

 

tee suunnittelun alkukartoitus

 

Yksilöllisen talon suunnittelu 

Jämerä kivitalot rakennetaan yksilöllisten arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Arkkitehtisuunnittelun voi sisällyttää talotoimitukseen, tai suunnitelmat voivat olla oman arkkitehtisi laatimia.

 Karkaistuista kevytbetonituotteista on helppo suunnitella toimivia ja terveellisiä pientaloja. Tuotteet muodostavat yksinkertaisen pienelementtijärjestelmän­.


1. Luonnossuunnitelmat

Arkkitehtisuunnittelu kuuluu halutessasi Jämerän talotoimitukseen ja tällöin Jämerällä on mahdollisuus huolehtia myös siitä,­ että­ ­suunnittelu tehdään­ asiakkaan budjetin mukaan. Jämerällä arkki­tehti-, rakennesuunnittelu­ ja ­kustannusten laskenta  ­kulkevat käsi kädessä­ ja siksi talon kokonais­kustannukset pystytään hahmottamaan jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa.­

Luonnossuunnitelmat ovat tarkat kuvat talosta ja eroavat rakennuslupakuvista vain vähän. Luonnoskuvissa ei ­oteta kantaa mm. lopullisiin korkoihin tai rakennusmateriaaliin. 

Luonnossuunnittelun sisältö: 
asemapiirustus 1:500, pohjapiirustukset 1:100, leikkauspiirustukset 1:100. julkisivupiirustukset 1:100. Kuvat toimitetaan pdf-muodossa.

 Arkkitehti toimii usein myös talon pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelija huolehtii ­kaikkien rakentamisessa ­tarvittavien suunnitelmien yhteensopivuudesta ja laadusta. Erillinen sopimus pääsuunnittelusta kannattaa tehdä arkkitehdin kanssa jo heti­ suunnittelun alussa.

OHJEITA ARKKITEHTISUUNNITTELUUN >


Talon kokonaiskustannukset määräytyvät arkkitehtisuunnitteluvaiheessa. Kun suunnitelmat ovat valmiit, ei kustannuksiin voi enää paljoakaan vaikuttaa esim. talotoimitusta kilpailuttamalla.


2. Rakennuslupakuvat

Rakennuslupakuvat, energiaselvitys ja -todistus sekä hiilijalanjälkilaskelma kuuluvat halutessasi Jämerän runkovalmiiseen talotoimitukseen. Teemme tällöin myös talossa ilmantiiveysmittauksen, kun sisätyöt ovat valmiit ja laadimme sen perusteella talolle energiatodistuksen, mikä vaaditaan taloon muuttoluvan saamiseksi viranomaisten toimesta.

4. RAKENNEsuunnitelmat

Rakennesuunnitelmat kuuluvat Jämerän runko­valmiiseen talo­toimitukseen ja niiden laatiminen­ aloitetaan, kun rakennus­lupa on saatu. Rakennesuunnitteluun sisältyy kaikki rakennepiirustukset perustuksista lähtien ja suunnittelun tekevät kokeneet raken­nesuun­nit­telijat. Jämerän laatimat rakennesuunnitelmat ovat alan tarkimpia ja täyttävät kaikki asetetut laatuvaatimukset. Jämerä nimeää myös rakennusluvan saamiseksi vaadittavan päärakennessuunnittelijan suunnittelemiinsa kohteisiin.

Rakennesuunnittelun sisältö: 
perustukset,  salaojat, radon- ja routaeristykset, kantavat runkorakenteet,  rakenneleikkaukset, tarvittavat lujuuslaskelmat,  hyväksyttäminen viranomaisilla.

Suunnittelua varten tarvitaan rakennuslupapiirustukset,  rakennuslupapäätös, pohjatutkimus ja -lausunto, sekä LVISA-varaustiedot. 

OHJEITA RAKENNESUUNNITTELUUN >

5. ilmantiiveysmittaus ja energiatodistus

Runkovalmiin talotoimituksen yhteydessä teemme talossa ilmantiiveysmittauksen, kun sisätyöt ovat valmiit ja laadimme sen perusteella talolle energiatodistuksen.