Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
 

Ajankohtaista

29.05.2017

Yksilöllisen asumisen tulevaisuus, PTT


29.5.2017

http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/yritys/ajankohtaista/nakokulmia/toukokuu_2017_-_jari_malkamaki/

Jämerän myyntijohtaja Jari Malkamäki toimii PTT:n (Pientaloteollisus) markkinointi- ja kehitysryhmän puheenjohtajana ja ottaa jutussa kantaa omakotitalojen yksilöllisyyteen

YKSILÖLLISEN ASUMISEN TULEVAISUUS

Aluekohtaiset erot pientalorakentamisessa tulevat jatkossa korostumaan entisestään. Kasvukeskuksissa pientaloille kaavoitetaan jatkuvasti pienempiä tontteja, joiden optimaalisessa täyttämisessä usein tarvitaan arkkitehtia avuksi. Ne omakotirakentajat, jotka puolestaan haluavat runsaasti tilaa ympärilleen, sitä myöskin edelleen hakevat, mutta usein juuri kaavoituksen sanelemista syistä tiiviiden kaupunkien ulkopuolelta. Näin ollen trendikkäät townhouset tai muut tilatehokkaat kaupunkipientaloratkaisut eivät ole vastakohtia perinteisemmälle omakotirakentamiselle, tai myöskään vähemmän yksilöllisiä vaihtoehtoja, vaan ovat yksi erinomainen lisä jatkuvasti laajenevaan mahdollisuuksien kirjoon.

 
 
x