Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
 

Ajankohtaista

17.03.2023

Kivitalon rakentamisen trendit 2023


Kivitalon rakentamisen trendit 2023

Jämerä seuraa kivitalorakentamista suunnittelevien toiveita tarkasti. Yksi keino siihen on Jämerän nettisivuilta löytyvä kivitalolaskuri, jolla on keväästä 2021 alkaen käytetty jo yli 12 000 kertaa kivitalon kustannusten selvittämiseen. Laskin perustuu satoihin Jämerän runkovalmiisiin talotoimituksiin ja niiden erilaisiin suunnitelmavaihtoehtoihin, materiaalien ja työn hintoihin sekä työmenekkitietoihin. Parhaiten laskuri soveltuu talon suunnitteluvaiheen työkaluksi, eri ratkaisujen ja valintojen kustannusvertailuun. 

Innokkaimpia laskurin käyttäjiä ovat Uudenmaan rakentajat, joita käyttäjistä on yli 40 %. Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi tulevat seuraavina, molempien osuus on hieman yli 10 %. Pohjois-Pohjanmaalle rakentamista suunnittelevia käyttäjiä on noin 6 % ja Päijät-Hämeen rakentajia 4 %. Laskuria käyttävät myös tontin ostoa suunnittelevat, joita laskimen käyttäjistä on noin 30 %.  

Kivitalon keskimääräinen haluttu kerrosala 170 neliötä 

Talon haluttu kerrosala on pysynyt pitkään samana, noin 170 neliössä. Laskurin mukaan keskimääräiset kokonaiskustannukset kivitalolle ovat 486 700 € (2 850 €/m2) ilman tonttin hankintakustannuksia. 

Kaksikerroksiset talot ovat hieman halutumpia kuin yksitasoiset. Tämä saattaa johtua pääkaupunkiseutupainotuksesta, jossa tonttien koko edellyttää kaksikerroksisuutta, jotta rakennusoikeus saadaan maksimaalisesti käyttöön. Talon pohjamuodoksi valitaan pääasiassa suorakaide, mikä on luonnollisesti edullisin rakentaa. 

Kiviyläpohjan haluaa yli puolet 

Kiviyläpohjan haluavien määrä on kasvanut jonkin verran verrattuna puuyläpohjaan. Kiviyläpohjan haluaa nyt 56 % laskimen käyttäjistä. 

Ikkunoiden pinta-alaksi 49 % käyttäjistä valitsee 20 % talon julkisivujen pinta-alasta. Saman verran käyttäjiä valitsee 25–30 % ikkunapinta-alaa, mikä tarkoittaa kivitalolle tyypillisiä suuria ikkunoita muun muassa oleskelutiloissa.  

Anturaperustus ja maanvarainen alapohja ovat eniten valittuja perustustapoja. Kivitalon ulkoseinien paksuutena 400 mm on suosituin. Tekniikan ja pintojen laatutasoksi kivitalorakentaja valitsee hyvän, kun toisena vaihtoehtona on premium. Lämmöntuottojärjestelmistä maalämmön on valinnut selkeä enemmistö. 

Suuntana yhä laajemmat toimituslaajuudet

Rakentamisen aputöihin ei haluaisi ryhtyä lainkaan puolet laskurin käyttäjistä, ja toinen innokkaampi puolisko olisi valmis tekemään 50 % aputöistä. Tämä näkyy myös hankintojen, työmaan hoidon ja logistiikan hoitohalukkuudessa, joissa suhde on sama. Laskimen käyttäjistä peräti 56 % haluaa projektilleen ulkopuolisen projektinvetäjän (ns. avaimet käteen). 

Kuva 1. Yli 40 % laskimen käyttäjistä on kertonut tonttinsa sijainniksi Uudenmaan alueen.  


  

Kuva 2. Yksinkertainen pohjamuoto on paras 84 % laskimen käyttäjistä. Kellarikerrosta ei juurikaan haluta. Kerrosluku, yksitasoinen vai kaksi kerroksinen, jakaantuu puoliksi. IIkkunoiden pinta-alaksi 49 % käyttäjistä valitsee 20 % talon julkisivujen pinta-alasta. Saman verran käyttäjiä valitsee 25–30 % ikkunapinta-alaa, mikä tarkoittaa kivitalolle tyypillisiä suuria ikkunoita muun muassa oleskelutiloissa.


 

Kuva 3. Rakentamisen aputöihin ei halua ryhtyä lainkaan puolet laskurin käyttäjistä, ja toinen puolisko on valmis tekemään 50 % aputöistä. Tämä näkyy myös hankintojen, työmaan hoidon ja logistiikan hoitohalukkuudessa samassa suhteessa. 

 

 

Kuva 4. Anturaperustus ja maanvarainen alapohja ovat eniten valittuja perustustapoja. Kivitalon ulkoseinien paksuutena 400 mm on suosituin. Tekniikan ja pintojen laatutason halutaan olevan hyvä. Lämmöntuottojärjestelmistä maalämmön on valinnut selkeä enemmistö. 

 

Jämerän kivitalolaskin

Laskinta voi käyttää vapaasti ja tehdyn laskelman voi lähettää omaan sähköpostiin pdf-muodossa. Laskimen hinnat on päivitetty vuoden 2023 kustannustasoon.  

 
 
x