Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
 

Ajankohtaista

03.02.2020

Lohjan townhousetalojen rakennuspaikkojen varaus käynnissä!


TOWNHOUSETALOT LOHJAN ASUNTOMESSUILLA 2021

Townhousetaloja voi kuvailla lyhyesti omakotitaloiksi, jotka rakennetaan vieriviereen omille tonteilleen. Jokainen taloista on erilainen ja suunniteltu rakentajaperheen tarpeisiin.

Lohjan townhousetalot toteutetaan ryhmärakennushankkeena, jossa Jämerä laatii talojen suunnitelmat ja rakentaa talot runkovalmiiksi, sekä toimii hankkeessa rakennuttajakonsulttina. Hakkeelle on jo nimetty arkkitehti, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja/projektinvetäjä. Oman talonsa voi rakennuttaa halutessaan muuttovalmiiksi tai kilpailuttaa osaurakat pienempinä kokonaisuuksina. Työ- ja materiaalihankinnat rakennuttajat hoitavat lähtökohtaisesti yhteiskilpailutuksina Jämerän tukiessa ja koordinoidessa hankintojen tekemistä.

Lohjan messualueelta on hyvät yhteydet Helsinki-Turku moottoritielle ja Lohjan keskustaan on matkaa vain parisen kilometriä. Alueesta tulee visuaalisesti korkeatasoinen ja viihtyisä. Rakennustapaohjeen mukaan arkkitehtuurissa korostetaan inhimillistä mittakaavaa ja kotoisaa sympaattista kylämäisyyttä.

Tontti LÄHELLÄ RANTAA

Jämerä on alustavastivarannut asuntomessualueelta yhden sen parhaista tonteista. Tontti rajoittuu rannan viheralueeseen ja siltä on osin järvimaisemat Lohjanjärvelle. Tontille tulee 7 yksilöllistä täyskivistä townhousetaloa tulevien asukkaiden toiveiden mukaan. Tontti jaetaan hallinnanjakosopimuksilla määräosiksi, jotka kaupunki myy suoraan ryhmärakentajille 

Tontin suurin sallittu kerrosluku on kolme ja rakennusoikeutta on yhteensä 1200 m2. Tontin yhteyteen tulee vuokrattavaksi 0 € hinnalla LPA-alue tontille kulkua ja pysäköintiä varten

Tontin yhteisaluiden ja jätehuollon hoidosta laaditaan yhteisjärjestelysopimus. Yhteisalueiden hallinnointiin voidaan perustaa osakeyhtiö tai osuuskunta.


RAKENNUSPAIKKOJEN VARAUS KÄYNNISTYNYT

VARAUSSOPIMUS

Varaussopimus sisältää kaikki rakennukseen liittyvät luonnossuunnittelut ja hallinnollisen dokumentaation laatimisen. Varaussopimus on arvoltaan 3500 - 5000 € talon ja tontin määräosan koosta riippuen. Varaus on sitova, mutta sen voi halutessa myydä tai purkaa, mutta varaussummaa ei palauteta. Mikäli hanke kuitenkin raukeaa kokonaan, maksettu varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan.


RAKENTAMISEN KUSTANNUSRAKENNE 

ESIM. TALO, JONKA HUONEISTOALA ON 121 M2 / KERROSALA 155 M2

1.
Suunnitteluvarausmaksu, joka maksetaan, kun kaikki rakentajat koossa 4000-6000 €
(summa riippuu varattavan määräosan koosta)

2.
Koko tontin hinta 270 000 €, josta esim.14 % määräosan kustannus 37 800 €

3.
Maanvaihdot n. 210 000 €, josta esim. 14 % määräosan kustannus 29 400 €

4.
Yhteisalueiden pintarakenteet ja muut rakenteet arvio 10 000€

5.
Townhouserakentamisen kustannus avaimet käteen noin 2300€/kem2
Esim. talon, jonka huoneistoala on 121 m2 / kerrosala on 155 m2 hinta on 356 500 € täysin valmiiksi toteutettuna ulkopuolisilla tekijöillä, eli ns. max hinta. Hinnassa ei ole vielä huomioitu kollektiivisia ryhmärakentamiseen liittyviä kustannushyötyjä.


MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA KUSTANNUKSIIN

6.
Yhteishankinnalla tehdyt materiaaliostot -7 %: -15 000 €
Materiaalien osuus rakentamisessa n. 60 %

7.
Yhteishankinnalla tehdyt palveluostot -10 %: - 14 000 €
Palvelujen osuus rakentamisessa n. 40%

8.
Ottamalla rakennuttajatehtävät ja projektinhallinnan itselle -7 %: 25 000 €

9.
Tekemällä itse 50% aputöistä ja hoitamalla työmaalogistiikan -8 %  - 28 500 €

Kaikki kustannukset maksimissaan yhteensä  439 700€ (3634€/htm2)
Kaikki kustannukset minimissään yhteensä  357 200€ (2952€/htm2


LISÄTIETOJA JA RAKENNUSPAIKAN VARAUKSET

Heikki Pirinen, puh. 040 5906 376, heikki.pirinen@jamera.fi
Jari Malkamäki. puh. 040 179 6327, jari.malkamaki@jamera.fi


Asemapiirrosluonnos 29.1.2020

Tontn sijainti Hiidenrannassa


 
 
x