Sisältöön »
Kivitalolaskin
 
 
 

Rungon tiivistysohje

Jämerä kivitalosta saadaan huolellisella rakentamisella erittäin tiivis ja Jämerä talojen mittauksissa on saatu alan parhaimpia tuloksia lähes poikkeuksetta.

Lataa PDF-esite

 

Kevytbetonirakenteella on hyvä ilmatiiviys

Kevytbetonirakenteille saadaan hyvä ilmatiiviys, koska ne koostuvat harkoista ja elementeistä, joiden saumat ovat suhteellisen helppoja tiivistää. Ulkoseinärakenteissa saumojen ilmatiiviys saadaan aikaan harkkojen vaakasaumoihin laitettavalla ohutsaumalaastilla sekä täyttämällä harkon päässä olevat juotosurat juotoslaastilla pystysaumojen tiivistämiseksi. Hyvä ilmatiiviys varmistetaan lisäksi rakenteen ulkopintaan laitettavalla rappauksella ja sisäpintaan laitettavalla tasoitteella. Suurempien saumakohtien, läpivientien ja ikkunaliitosten tiivistämisessä käytetään lisäksi juotosvaluja, elastista saumausmassaa tai polyuretaanivaahtoa.

Ilmanpitävyyden merkitys asumiseen

Rakennusvaiheessa tehty huolellinen tiivistystyö on ratkaiseva talon ilmanpitävyydelle ja energiatehokkuudelle. Rakennuksen hyvä ilmatiiveys estää lämmön karkaamisen ulos ja kylmän ilman virtaamisen sisälle. Vuodoton rakennus kuluttaa energiaa huomattavasti vähemmän.

Talossa, jonka ilmavuotoluku on esim. 4, menetetään ilmavuotojen kautta 20-35 % lämmitysenergiasta. Yhden yksikön pudotus ilmavuotoluvussa pienentää kokonaisenergian kulutusta 5-6 %.

Ilmavuodottomassa rakennuksessa koneellinen ilmanvaihto on paremmin hallittavissa. Lämmöntalteenottolaitteella saadaan talteen poistoilman sisältämä lämpöenergia ja samalla sisäilman laatu pysyy parempana.

Alapohjarakenteiden tiivistäminen estää mahdollisen radonkaasun ja maaperän epäpuhtauksien pääsyn huoneilmaan. Samalla asumisviihtyvyys paranee, kun epämiellyttävä vedontunne poistuu ja huoneilman lämpötila voidaan pitää miellyttävällä tasolla.

Yleisimmät ilmavuotokohdat

Seinän ja yläpohjan liitoskohta on tyypillisin ilmanvuotokohta, sillä liitoskohtaan syntyy liikkeitä rakenteiden eläessä eri tavalla. Usein liitoskohdasta kuljetetaan myös sähköasennusputkia, jotka voivat rikkoa ilmansulun.

Yläpohjan läpiviennit, kuten savuhormit tai ilmastoinnin ja viemäröinnin kanavat, rikkovat ilmansulun ja ovat usein hankalimmat paikat tiivistää ilmanpitäviksi. Koska rakenneosat ovat usein myös eriaineisia, vaatii tiivistämistyö erityistä tarkkuutta ja oikein valitut materiaalit.

Ikkunoiden ja ovien liitoskohdat ovat myös yleisiä ilmavuotokohtia.

Ilmavuodottoman Jämerän toteuttaminen

Ilmansulun on jatkuttava yhtenäisenä koko rakennuksen vaipan ympäri. Jämerä-kivitaloissa hyvä ilmatiiveys saavutetaan yhtenäisillä kevytbetonisilla seinä- ja kattorakenteilla sekä hyvin suunnitelluilla ja helposti toteutettavilla detaljeilla. Kevytbetoniharkko ja -elementti ovat itsessään ilmatiiviitä, joten tiiveys ei ole pelkästään tasoite- ja rappauspintojen varassa.

Onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää että detaljien sopivuus varmistetaan hankekohtaisesti ja tiivistystyö tehdään huolellisesti. Liitoskohtien tulee kestää niihin kohdistuvat liikkeet ja muodonmuutokset ilman merkittäviä halkeamia tai muita haittoja. Siksi tiivistämisessä tulee käyttää pitkäikäisiä ja käyttötarkoitukseen sopivia tuotteita.

Talon tiiveys kannattaa mitata painekokeella ennen sisustustöitä, jolloin mahdolliset vuotokohdat on vielä helppo tiivistää purkamatta pintamateriaaleja. Ammattilaisen suorittama painekoe vie aikaa vain pari tuntia.

Huom!

Jämerä-kivitaloja myydään erilaisina toimituslaajuuksina. Jos toimitus on tilattu runkoasennuksena, Jämerän asennusryhmä suorittaa tiivistykset runko-asennusvaiheen osalta. Jämerän asennusryhmälle kuuluvat runkovaiheen tiivistykset on merkitty erikseen detaljeihin kunkin vaiheen selostusosaan lihavoidulla tekstillä.

Maanvaraisen alapohja ja seinän liitos

Maanvaraisen laatan ja ulkoseinien, kantavien rakenteiden sekä mm. viemäriläpivientien väliset reunat on tiivistettävä huolellisesti. Tiivistys estää mm. radonkaasujen kulkeutumisen huonetilaan.

Maanvarainen betonilaatta, jossa ei ole halkeamia, toimii itsessään riittävänä ­ilmansulkuna.

 1. Sokkelin sisäpinta tasoitetaan esim. sokkeli- tai oikaisulaastilla ennen soratäyttöä.
 2. Radonkaista asennetaan seinän ja sokkelin väliin siten, että vähintään 150 mm radonkaistasta jää lämmöneristeen ja betonilaatan väliin.
 3. Lämmöneristeet asennetaan kohdekohtaisen suunnitelman mukaan.
 4. Betonilaatan irrotuskaista asennetaan ennen valua kevytbetoniharkkoa vasten. Valun jälkeen kaista leikataan betonilaatan pinnan tasosta.
 5. Seinän ja betonilaatan välinen liitoskohta imuroidaan huolellisesti ja pohjustetaan tarvittaessa, esim. SikaPrimer -3N -pohjusteella. Rako tiivistetään huolellisesti elastisella saumausmassalla, esim. Sikaflex AT Connection. Huom. Älä käytä Sikaflex AT Connection -tuotetta bitumipohjaisten alustojen kanssa.
 6. Betonilaattaan mahdollisesti tulleet halkeamat tiivistetään, esim. Sikaflex.
 7. Ylimmän sokkeliharkon eristeen kohdalle, radonkaistan päälle, pursotetaan polyuretaanivaahtoa ennen ensimmäisen kevytbetoniharkon asennusta.
 8. Radonkaista ulottuu sokkelin ulkoreunaan asti.
 9. Soratäyttö.

Yläpohjan ja seinän liitos

Kevytbetonirakenteisten seinien ja yläpohjien liitos, sekä niiden läpiviennit on helppo tiivistää. Työssä on oltava huolellinen mm. energiatalouden kannalta.

Myös kantavan väliseinän tiivistys tehdään tämän ohjeen mukaan.


 1. Seinän ja yläpohjaelementtien väliin asennetaan 10 mm paksuinen mineraalivillakaista, joka painuu kokoon massiivisen yläpohjaelementin alla tiivistäen liitoskohdan. Lisäksi elementtien päätysaumat porataan auki ja täytetään juotoslaastilla.
 2. Putkiviennit uritetaan seinään ja viedään yläpohjalaataston lävitse. Yläpohjan läpimeno tiivistetään esim. juotoslaastilla.
 3. Maskiharkon ja elementin väliin asennetaan täyte-eriste.
 4. Sisäseinien tasoituksen jälkeen seinän ja yläpohjan välinen sauma avataan ja tiivistetään elastisella kitillä.
 5. Yläpohjan yläpuolinen juotosura juotetaan juotoslaastilla.
 6. Elementtisaumat kitataan elastisella kitillä ennen pinnan tasoitusta, mikäli pinta jää näkyviin valmiissa rakenteessa (katto).

Ikkuna- ja oviliitokset

Ikkunat ja ulko-ovet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.Ikkunat ja ovet kiinnitetään mekaanisesti, esim. karmitulppa 8-10x130-150. Riittävä vesipellitysten kaltevuus on yli 30 astetta.

 1. Karmileveydestä 2/3 vaahdotetaan polyuretaanivaahdolla asennusvaiheessa (ikkunatoimittajan raaka-asennus).
 2. Karmileveydestä 1/3 ulkopinnasta täytetään mineraalivillalla tai polyuretaanivaahdolla.
 3. Seinän sisäpuolinen karmin ja seinärakenteen väli tiivistetään elastisella saumamassalla.
 4. Smyygien ja tasoitusten jälkeen ikkunakarmin ja seinärakenteen väli avataan ja kitataan elastisella saumamassalla.

IV-kuilu/putkiryhmän läpivienti

IV-kuilun/putkiryhmän läpiviennin tiivistykseen yläpohjan kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota. Huonosta tiivistyksestä seuraa ns. hormi-ilmiö, jolloin lämmin sisäilma pääsee ullakkotilaan aiheuttaen hallitsemattoman ilmanvuodon yläpohjaan. Tämä voi johtaa yläpohjan villojen kastumiseen ja kosteusvaurioon.

Mikäli ulkoseiniin tehdään läpivientejä esim. vesijohdoille tai sähköputkille, on läpiviennit tiivistettävä polyuretaanivaahdolla. Tämän lisäksi liitoskohta on kitattava ulkopuolelta elastisella kitillä.

 1. Putket eristetään jälkivalun kohdalta 5-10 mm solukuminauhalla. Pieniä putkia, kuten vesijohtoja ei eristetä.
 2. Elementin ja putken välinen rako juotetaan 100-150 mm vahvuisesti esim. kevytsorabetonilla. Alapuolelle tehdään muotti esim. vanerin tai   uretaanilevyn avulla.
 3. Jälkivalun päälle asennetaan kevytbetonimurske tai yläpohjan eriste, levy- tai puhalluseriste.
 4. Roilon seinien ja yläpohjan välinen rako, noin 10 mm, täytetään polyuretaanivaahdolla.
 5. Rajapinta tiivistetään ennen tasoitusta elastisella kitillä. Tasoitusten jälkeen rajapinnan tasoite avataan ja rako kitataan.

Hormiliitos

Hormikohtaiset suojaetäisyydet varmistetaan käytetyn hormin mukaan.

 1. Hormi tasoitetaan esim. sokkeli- tai oikaisulaastilla vähintään hormin näkyviin jäävältä osalta.
 2. Hormin ympärille asennetaan irrotuskaistaksi min.10 mm palamaton mineraalivillalevy.
 3. Yläpohjaelementtien ja hormin välisen raon ollessa isompi, voidaan rako täyttää jälkivalulla esim. kevytsorabetonilla. Jälkivalun ja hormin välissä tulee olla irrotuskaista min. 10mm.
 4. Rajapinta tiivistetään ennen sisäkaton tasoitusta elastisella kitillä. Tasoitusten jälkeen rajapinnan tasoite avataan ja rako kitataan.
 5. Palamaton levyvilla (50-100 mm) asennetaan valitun hormin ja yläpohjaeristeen vaatimusten mukaisesti.

Yksittäiset putkiläpiviennit

Kaikki yksittäisten putkiläpiviennit, kuten tulo- tai poistokanavat, tiivistetään.

 1. Putki ympäröidään 5-10 mm solukumikaistalla.
 2. Elementin ja putken välinen rako juotetaan esim. kevytsorabetonilla. Alapuolelle tehdään muotti esim. vanerin tai uretaanilevyn avulla.
 3. Rajapinta tiivistetään ennen tasoitusta elastisella kitillä. Tasoitusten jälkeen rajapinnan tasoite avataan ja rako kitataan.

Yksittäiset johdot

Yksittäisten sähköjohtojen läpiviennit tiivistetään elastisella kitillä, esim. Sikaflex AT Connection. Huom. Älä käytä Sikaflex AT Connection -tuotetta bitumipohjaisten alustojen kanssa.

Paikoissa, joissa voi olla korkeita lämpötiloja, käytetään lämmönkestäviä kittejä, esim. Sika FireStop tai Hilti CP 601S.

Alalasketut tilat

Alaslasketuissa tiloissa, kuten sauna ja pesutilat, kivisen yläpohjan tiivistys­ tehdään kuten muissakin tiloissa. Yläpohjan alapintaa tai seinää ei tällöin­ ­tarvitse tasoittaa. Alaslaskettujen tilojen tuulettuvuuteen tulee kiinnittää ­huomioita, umpinaisia tiloja ei saa jättää.

Kalusteiden taustat

Ulkoseinillä olevien kalusteiden taustat suositellaan tasoitettavaksi vähintään pohjatasoitteella. Tasoitettujen seinien on oltava riittävän kuivat ennen kalusteiden asennusta.

 
 
x