Sisältöön »
Kivitalolaskin
 
 
 

Jämerä kivitalon kosteudenhallinta ja rungon kuivatus

Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan kokonaisuutta toimista, joilla varmistetaan, että rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia, niihin ei kerry rakennusaikana kosteutta ja rakenteissa oleva valmistuskosteus poistuu tehokkaasti ja hallitusti.

Lataa : Kosteudenhallinnan yleisohjeistus

 

Kosteudenhallinnan kannalta erityisen tärkeää on:

Tutustu linkin ohjeisiin huolellisesti. Ohjeistuksen tarkoitus on auttaa kohdekohtaisen kosteudenhallintaselvityksen ja -suunnitelman teossa.

 
 
x