Sisältöön »

Asutko Jämerässä, tervetuloa Originaalien joukkoon! Kerro meille Jämerästäsi »

 
Kivitalolaskin
 
 

Mitä laadukas arkkitehtisuunnittelu kustantaa?

 

 

"Norman Fosterin sanoin: Arkkitehtina suunnittelet nykyhetkelle, menneisyyden tietoisuudella, tulevaisuutta varten, joka on perimmiltään tuntematon." Fosterin sanat heijastavat arkkitehtien vastuuta olla tietoisia sekä historiallisesta kontekstista että ennakoimattomasta tulevaisuudesta rakennuksia suunnitellessa. Hyvä arkkitehtuuri on aina hintansa väärti. Lue lisää kustannustietoudesta tästä artikkelista"

Mitä laadukas arkkitehtisuunnittelu kustantaa?

Laadukkaan pientalon arkkitehtisuunnittelun kustannukset voivat vaihdella laajasti, ja ne riippuvat monista tekijöistä kuten projektin laajuudesta, sijainnista ja suunnittelun yksilöllisyydestä. Tässä artikkelissa tutkitaan näitä tekijöitä syvällisemmin ja tarjotaan kattava katsaus siihen, mitä laadukas arkkitehtisuunnittelu todellisuudessa kustantaa.

Tekijät, jotka vaikuttavat arkkitehtisuunnittelun hintaan

  1. Projektin laajuus ja monimutkaisuus: Mitä suurempi ja monimutkaisempi projekti, sitä korkeammat ovat suunnittelukustannukset. Esimerkiksi suuret omakotitalot tai monimutkaiset rakenneratkaisut vaativat enemmän työtä ja erikoisosaamista.

  2. Sijainti: Alueelliset erot voivat vaikuttaa suunnittelukustannuksiin. Esimerkiksi kaupunkialueilla suunnittelijat saattavat veloittaa enemmän johtuen korkeammista toimintakuluista, viranomaisvaatimusten tasosta ja yleensäkin tonttien haastavuudesta. 

  3. Suunnittelijan kokemus ja maine: Kokeneemmat arkkitehdit voivat veloittaa suurempia palkkioita, mutta heidän kokemuksensa voi myös tuoda lisäarvoa projektin laatuun ja sujuvuuteen. Kokemus ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että suunnittelun lähtökohta olisi automaattisesti sama kuin rakennuttajalla. Joillekin kokemus tarkoittaa tehokasta suunnittelua kun taas toisille näyttävää arkkitehtuuria. Ne eivät välttämättä ole sama asia.

  4. Suunnittelun yksilöllisyys: Räätälöidyt suunnitelmat ovat kalliimpia kuin standardiratkaisut. Yksilölliset toiveet ja ainutlaatuiset suunnitteluratkaisut nostavat hintaa, mutta tekevät myös lopputuloksesta persoonallisemman ja tonttiin sekä asumistarpeeseen varmasti sopivan.

  5. Lisäpalvelut: Arkkitehtisuunnittelun lisäksi tarvitaan usein muita suunnittelupalveluita, kuten rakennesuunnittelua, LVIS-suunnittelua ja sisustussuunnittelua, jotka kaikki lisäävät projektin kokonaiskustannuksia. Arkkitehtisuunnittelulu on kuitenkin aina kaiken muun suunnittelun pohjalla.

Esimerkkejä kustannuksista

Pientalon luonnostelun suunnittelukustannukset alkavat tyypillisesti noin 3000 eurosta normaalikokoisen pientalon osalta ja voivat nousta yli 20 000 euroon monimutkaisemmissa projekteissa. Erikoissuunnittelut, kuten rakennesuunnittelu tai energiatehokkuuden optimointi, lisäävät kustannuksia kuitenkin merkittävästi.

Rakennuslupaan tarvittavien pääpiirustusten tekeminen kustantaa noin saman verran kuin luonnossuunnittelukin. Yhteensä luonnossuunnittelu ja pääpiirustukset mittapiirustuksineen kustantavat aina 6 000 eurosta ylöspäin. Pääsuunnitteluvastuiden ottamisen kustannus on arkkitehdeilla 1 500 eurosta ylöspäin riipuen hieman paikkakunnasta ja itse projektista (haetaanko poikkeuslupaa tms.). Voidaankin karkeasti arvioida, että ennen rakennuslupavaihetta suunnittelukustannukset ovat keskimääriin alkaen 8 000-10 000 euroa. 

Pääpiirustusten lisäksi tulee rakennuttajan hankkia kohteesta maanrakentamis- ja perustamissuunnitelmat, rakennesuunnitelmat, tekniset suunnitelmat, valaistussunnitelmat, kalustesuunnitelmat, sisustussuunnitelmat, pihasuunnitelmat, sekä mahdolliset muut erikoissuunnitelmat. Pelkästään rakennesuunnittelu kustantaa jo lähemmäs 10 000€ kun on kyse yksilöllisestä kivitalosta. Näin ollen suunnittelun osuus kustannuksista onkin helposti 5% koko rakentamisen kustannuksesta.

Budjetin suunnittelu ja kustannusten hallinta

Budjetin tarkka suunnittelu ja avoin kommunikaatio suunnittelijan kanssa auttavat hallitsemaan kustannuksia ja varmistamaan, että lopputulos vastaa sekä toiveita että taloudellisia resursseja. Täytyy kuitenkin huomioida, että arkkitehti ei ole kustannusasiantuntija, eikä useimmiten paras asiantuntija arvioimaan suunnitelmien toteutuskelpoisuuttaa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Tästä syystä arkkitehdin laatimia luonnoksia tulee tarkastella myös teknisestä ja kustannuksellisesta näkökannasta jokaisen luonnosvaiheen välillä ennen kuin suunnitelmat lyödään lukkoon. 

Yhteenveto

Arkkitehtisuunnittelu on investointi, joka voi merkittävästi lisätä asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa. Vaikka kustannukset voivat olla aluksi korkeat, laadukas suunnittelu maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä sekä taloudellisesti että elämänlaadun näkökulmasta. Tarkka suunnittelu ja oikeiden asiantuntijoiden valinta ovat avain onnistuneeseen projektin toteutukseen.
 
 
 
x