Jämerä Espoo 5 

Talo on valmistunut 2012  

Arkkitehti: Anne Fagerholm