Sisältöön »
 
 

JÄMERÄ LOGROC 
KIVI+HIRSI IDEAKILPAILU

1.7.-31.8.2021

 

 
 

Kaksi yksiaineista yhdessä

Jämerä LogRoc konseptissa yhdistyy kaksi yksiaineista rakennusmateriaalia, massiivikivi ja massiivihirsi. LogRoc talossa on sekä turvallisuutta että­ tunnelmaa, sillä kivirunko on erittäin paloturvallista bauroc kevytbetonia ja painumattomat hirsielementit puolestaan tuovat asumiseen puupinnan lämpöä ja elävyyttä. LogRoc-talojen arkkitehtuurin keskeinen tekijä on kestävän kehityksen mukainen suunnittelu.


MITÄ TOIVOMME KILPAILUIDEOILTA

Etsimme LogRoc -ideakilpailulla uusia arkkitehtoonisia ratkaisuja kivi-hirsi hybridirakennukseen. Ideakilpailun tavoitteena on lisäksi etsiä­ suunnitteluratkaisuja vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin pientaloihin Jämerän ympäristöstrategian mukaisesti. Päärakennusmateriaalit kevyt­betoni ja hirsi ovat ­hyvä perusta vähähiiliseen pientaloon. 

Pientalon vähähiilisyyteen voi vaikuttaa erilaisilla suunnitteluratkaisuilla. Tilat voi suunnitella tehokkaiksi ja muuntojoustaviksi sekä ulkovaipan pinta-alaa (suhteessa sisätiloihin), ulkonevia osia ja ikkunoita voi minimoida.

Rakennuksessa kannattaa hyödyntää aurinkoenergiaa myös passiivisesti, mutta toisaalta estää koneellisen jäähdytyksen tarve esim. erilaisilla aurinkosuojauksilla ja lipoilla. Suunnitellut ideat kestävän rakentamisen puolesta toivotaan kerrottavan erikseen, koska kaikki ratkaisut eivät tule esiin hiilijalanjälkilaskelmissa.

Rakennukset voivat olla tyypiltään omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja tai piharakennuksia. Pinta-alaa ei ole rajoitettu, mutta pienemmät rakennukset sopivat paremmin toivottuun vähähiiliseen teemaan 

Rakennusten ulkoseinät suunnitellaan 500 mm kevytbetoniharkoille ja 260 mm syville hirsimoduuleille. Yläpohjan toivotaan olevan toteutetta­vissa kevytbetonielementeillä hyvin tuulettuvana­ rakenteena.­ Tarkemmat tiedot detaljeista saa LogRoc -esitteestä.

KILPAILUAIKA

Kilpailu on avoin kaikille Jämerästä ­kiinnos­tuneille suunnittelijoille. Emme aseta suunnitelmien esitystavalle erityisiä laatuvaatimuksia, koska etsimme uudenlaisia, innovatiivisia tapoja yhdistää massiivisia kivi ja hirsirakenteita. Myös ideatasolla olevat suunnitelmat ovat tervetulleita.

Kilpailu ratkaistaan Jämerän sivuilla­ järjestäväl­lä­­ äänestyksellä syksyn aikana. Kolme eni­ten­­­­ ääniä saanutta ehdotusta palkitaan. Esitte­lemme kaikkia ideatöitä ja niiden suunnittelijoita eri ­kanavissa syksyn aikana.

Ideasuunnitelmia toivotaan 31.8.2021 mennessä osoitteeseen: sirpa.mikkolainen@jamera.fi. 

 

ideakilpailun kutsu >

 

Jämerä LogRoc -esite >

Esitteessä lisätietoja konseptista ja detaljikuvia suunnitteluun