Sisältöön »
 
 

 

Rakennesuunnittelu sisältyy Jämerän talotoimitukseen

Jämerä-kivitalon rakennesuunnitteluun sisältyy kaikki rakennepiirustukset perustuksista lähtien. Jämerän laatimat rakennesuunnitelmat ovat alan tarkimpia ja täyttävät kaikki asetetut laatuvaatimukset. Suunnittelun tekevät Jämerän­ omat tai auktorisoimat rakennesuunnittelijat 

Rakennesuunnittelijamme tarkistavat jo tarjous­vaiheessa, että talosi on toteutettavissa teknisesti ja kustannustehokkaasti. Tästä syystä saat meiltä sitovan kiinteän hinnan talotoimitukselle asennuksineen.

Jämerä-kivitalon rakenteet »


Rakennesuunnittelun sisältö

perustukset
salaojat, radon- ja routaeristykset
kantavat runkorakenteet
rakenneleikkaukset
tarvittavat lujuuslaskelmat
hyväksyttäminen viranomaisilla

Suunnittelua varten tarvitsemme rakennuslupapiirustukset sähköisesti (pla/dwg) elleivät ne kuulu Jämerän talotoimitukseen sekä  LVISA-varaustiedot, rakennuslupapäätöksen, pohjatutkimuksen ja -lausunnon.

 

ohjeita rakennesuunnittelijoille

Vakiodetaljit ja suunnittelijan käsikirja.

»