Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
fiilis-rakennesuunnittelu.jpg
 

Rakennesuunnitelmat ohjaavat rakentamisen laatua

Rakennesuunnitelmat ovat dokumentteja, joiden perusteella talo rakennetaan. Mitä laadukkaammat suunnitelmat ovat, sitä paremmat on mahdollisuudet onnistua myös rakentamisessa. Rakennesuunnitelmat kuuluvat Jämerän runko­valmiiseen talo­toimitukseen ja niiden laatiminen­ aloitetaan, kun rakennus­lupa on saatu, eli kun tiedetään tarkalleen millainen talo tullaan rakentamaan. Rakennesuunnittelun prosessi on vaativa ja kattavien suunnitelmien laatiminen vie rakennesuunnittelijalta tavallisesti 4-6 viikkoa. Rakennesuunnittelu on myöskin kustannuksiltaan kaikkein suurin yksittäinen suunnitelma.

Jämerän rakennesuunnitteluun sisältyy kaikki rakennepiirustukset perustuksista lähtien. Laatimamme rakennesuunnitelmat ovat alan tarkimpia ja täyttävät kaikki niille asetetut laatuvaatimukset. Jämerä nimeää myös rakennusluvan saamiseksi vaadittavan vastaavan rakennesuunnittelijan suunnittelemiinsa kohteisiin.

Rakennesuunnittelun sisältö

Jämerän rakennesuunnittelu sisältää perustukset, salaojat, radon- ja routaeristykset, kantavat runkorakenteet, rakenneleikkaukset, tarvittavat lujuuslaskelmat, hyväksyttäminen viranomaisilla.

Suunnittelua varten tarvitaan pääpiirustukset, maaperätutkimus ja perustamistapalausunto, sekä LVISA-varaustiedot.

Jämerän pienelementtijärjestelmä

Kevytbetonituotteet muodostavat yksinkertaisen pienelementtijärjestelmän, josta on helppo suunnitella ja rakentaa ja terveellisiä pientaloja, jotka kestävät myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Tuotteet valmistaa Pohjois-Euroopan johtava kevytbetonituotteiden valmistaja Bauroc AS,  jonka itsenäinen tytäryhtiö Jämerä on.  

Jämerä kivitalon rakenteet

 

Animaatio Jämerän Rakennejärjestelmästä

 
 
 
x