Sisältöön »
 
 

 

RAKENNESUUNNITTELU 

Rakennesuunnitelmat ovat dokumentteja, joiden perusteella talo käytännössä rakennetaan. Ne kuuluvat Jämerän runko­valmiiseen talo­toimitukseen ja niiden laatiminen­ aloitetaan, kun rakennus­lupa on saatu, eli tiedetään tarkalleen minkänäköinen talo halutaan rakentaa. Rakennesuunnittelun prosessi on vaativa ja vie yhdeltä rakennesuunnittelijalta noin kaksi viikkoa laatia kattavat suunnitelmat.

Rakennesuunnitteluun sisältyy kaikki rakennepiirustukset perustuksista lähtien ja suunnittelun tekevät kevytbetonirakentamiseen perehtyneet, kokeneet raken­nesuun­nit­telijat. Jämerän laatimat rakennesuunnitelmat ovat alan tarkimpia ja täyttävät kaikki niille asetetut laatuvaatimukset. Jämerä nimeää myös rakennusluvan saamiseksi vaadittavan päärakennessuunnittelijan suunnittelemiinsa kohteisiin.

Rakennesuunnittelun sisältö: 
perustukset,  salaojat, radon- ja routaeristykset, kantavat runkorakenteet,  rakenneleikkaukset, tarvittavat lujuuslaskelmat,  hyväksyttäminen viranomaisilla.

Suunnittelua varten tarvitaan pääpiirustukset, maaperätutkimus ja perustamistapalausunto, sekä LVISA-varaustiedot.

Jämerän pienelementtijärjestelmä

Kevytbetonituotteet muodostavat yksinkertaisen pienelementtijärjestelmän, josta on helppo suunnitella ja rakentaa ja terveellisiä pientaloja, jotka kestävät myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Tuotteet valmistaa Pohjois-Euroopan johtava kevytbetonituotteiden valmistaja Bauroc AS,  jonka itsenäinen tytäryhtiö Jämerä on.   

Jämerä kivitalon rakenneosat >


CAD-objektit suunnitteluun

Tuotteiden CAD-objektit on saatavissa maksuttomasta ProdLib -palvelusta. https://www.prodlib.com/library/search/bauroc#customsearch

ProdLib-ohjelman voit ladata
https://www.prodlib.com/etusivu/?lang=fi