Sisältöön »

Asutko Jämerässä, tervetuloa Originaalien joukkoon! Kerro meille Jämerästäsi »

 
Kivitalolaskin
 
 
 

Suunnittelu on tehty hyvin, kun ei tarvita lisäneuvotteluja pankin kanssa

"Arkkitehti ei kysele ensitapaamisella budjettia uteliaisuuttaan. Budjetti nimittäin määrittää raamit koko talohankkeelle."

Mikä maksaa?

Ensi tapaamisella arkkitehti tiedustelee asiakkaan haaveita kartoittaessaan myös talohankkeen budjettia. Se kannattaa kertoa rehellisesti, sillä koko hankkeen kustan­nukset määritellään suunnitteluvaiheessa. Loppuvaiheen materiaalivalinnoilla ei enää pystytä paikkaamaan laukalle lähteneitä kustannuksia.

Ammattitaitoinen arkkitehti kunnioittaa asiakkaan budjettia ja jo ensimmäisiä luonnoksia tehdessään, pitää tiukasti mielessään mihin asiakkaan rahat riittävät.

Arkkitehdin pystyttävä perustelemaan ratkaisut

Asiakkaalle ei kannata esitellä pilvilinnoja, jos budjetti on rajallinen, sillä he usein ihastuvat ylitsepääsemättömästi ”kaikkien unelmien täyttymykseen”.
Kustannustietous karttuu arkkitehdille kokemuksen myötä. Siksi vuosikym­meniä tätä työtä tehneenä onkin helppo perustella ratkai­suja myös kustannusnäkökulmasta, miksi joku asia kan­nat­taa toteuttaa milläkin tavalla. Pelkkä neliömäärä ei ratkaise talon hintaa, on osattava ottaa huomioon materiaali, josta talo rakennetaan ja miten esimerkiksi tekniikka sijoitetaan rakenteisiin.

Eri lähteistä on saatavana kustannusten laskentaan ohjelmia. Kustannusten laskenta kulkee käsi kädessä suunnittelun kanssa. Jämerällä helppoutena on suunnittelijankin kannalta, että talon kustannusarvion laatiminen on aina osa toimitusta.

Ilmansuunnat vaikuttavat viihtyvyyden lisäksi käyttökustannuksiin

Rakennuksen sijoittaminen tontille ja tilasuunnittelu vai­kut­tavat talon energiatehokkuuteen. Perinteisesti tilat on sijoitettu: oleskelutilat länsi-etelä-suuntaan ja makuuhuoneet pohjois-itäsuuntaisesti, keittiö itään. Nykyisissä energiatehokkaissa taloissa on huomioitava lisäksi millä keinoilla vähennetään isojen ikkunoiden tuomaan auringon lämpösäteilyä ja sen vaikutuksia tilojen jäähdytystarpeeseen.

Kaikkein tärkeintä arkkitehdille lopulta on, kun perhe on uuteen kotiinsa tyytyväinen ja että suunnittelu on tehty niin hyvin, että rakentamisen loppuvaiheessa ei ole tarvittu lisäbudjettiriihtä pankin kanssa.

 
 
x