Sisältöön »

Asutko Jämerässä, oletko Originaali? Osallistu ja ansaitse Jämerä Original -kyltti taloosi »

 
Kivitalolaskin
 
 
 

Arkkitehdin tehtävänä on huolehtia kokonaisuudesta

"Talo suunnitellaan täyttämään tilaajan tarpeet ja toiveet. Se onnistuu vain asettumalla tilaajan asemaan, ymmärtämällä hänen elämäntilanteensa ja kuulemalla hänen toiveensa."

Tilaajan toiveet ja tarpeet

Talo suunnitellaan täyttämään tilaajan tarpeet ja toiveet. Se onnistuu vain asettumalla tilaajan asemaan, ymmärtämällä hänen elämäntilanteensa ja kuulemalla hänen toiveensa.

Hyvä tilasuunnittelu täyttää tilaajan tarpeet – nekin, joita hän ei ole tarkkaan osannut määritellä. Tilaajalla voi olla mielessään selkeä kuva vain jostakin osa-alueesta, kuten täydellisestä saunasta. Arkkitehdin tehtävänä on huolehtia kokonaisuudesta. Joskus voidaan joutua tekemään kompromisseja, jotta toiveet saadaan toteutettua hyvän tilasuunnittelun ja arkkitehtuurin määrittämissä rajoissa.

Selkeää ja modernia

Modernissa, selkeässä arkkitehtuurissa yhdistyvät kauneus­ ja kustannustehokkuus. Näyttävä ei siis välttämättä tarkoita kallista.

Arkkitehdin tulisi johdonmukaisesti pitäytyä talolle valitussa esteettisessä ilmeessä. Osien, kuten esimerkiksi katosten, parvekkeiden ja katon, on tuettava valittua arkkitehtonista ilmettä.

Visuaalisesti kauniin talon arkkitehtuuri on yhtenäistä ja selkeälinjaista. Yhtenäisyyttä ei kuitenkaan pidä viedä liian pitkälle, sillä silloin vaarana on yksitotisuus. Parhaimmillaan arkkitehtuuriin saadaan yllätyksellisyyttä ja mielenkiintoa, kun selkeälinjaista yleisilmettä rikotaan muutamalla harkiten sijoitetulla mittasuhteiltaan poikkeavalla elementillä. On muistettava, että julkisivun aukotukset, ikkunat ja ovet toimivat myös osaltaan julkisivupinnan tehostekenttinä.

Kivitalon kovaan rapattuun julkisivupintaan puu tuo tehostekenttänä pehmeyttä, ja puun väri antaa elävyyttä ja lämpöä. Myös rappauksen värillä ja tekstuurilla voidaan luoda arkkitehtuuria tukevia tehosteita, mutta ne eivät saa muodostua itsetarkoitukseksi, ja niiden käytössä tulee noudattaa harkintaa.


 
 
x