­

Yhdellä sopimuksella runkovalmiiksi

Jämerän runkovalmis talotoimitus sisältää­ yhdellä selkeällä sopimuksella materiaalit, rahdit sekä työt. Varmistamme talon rakenteiden toteutuskelpoisuuden tarjousvaiheessa, minkä ansiosta pystymme antamaan sinulle tarkan ja sitovan tarjouksen talotoimituksesta rakennustarvikkeen ja asennuksineen. Näin et joudu antamaan talotoimittajalle avointa korttia hinnasta, joka varmistuu vasta, kun rakennesuunnitelmat ovat valmistuneet tai jää epämääräisen arvioiden varaan esim. ­betonin määrästä.

Laskemme talosi kustannusarvion

Jämerällä on pitkäaikainen kokemus pientalorakentamisesta ja keräämme jatkuvasti tietoa yksilöllisten talojen rakennus­kustannuksista Talo­2000­nimikkeistön mukaiseen laskentaohjelmaan. Näin pystymme laatimaan sinulle luotettavan kustannusarvion ­rakennushankkeesi arviointiin ja vaikkapa lainaneuvottelujen tueksi.

Autamme hankesuunnittelussa

Omakotitalon rakentamiseen linkittyy useita tahoja: viranomaisia, suunnittelijoita, eri alojen ammattilaisia ja urakoitsijoita, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja mahdollisesti projektinjohtaja. Käymme kansasi prosessin läpi heti alkuvaiheessa ja halutessasi voit valita yhteistyöverkostostamme kokeneet yhteistyökumppanit, jotka tuntevat kivitalorakentamisen hyvin.

Projektipäällikkömme huolehtivat runkotoimituksen vaiheista

Projektipäällikkömme vastaa talosi runkotoimituksen sujuvuudesta, toimituksen aikataulusta ja asennustyön laadusta. Asioit yhden ja saman henkilön kanssa talosi tärkeässä runkotyövaiheessa alusta loppuun. Säästät aikaasi ja voit luottaa, että rakentaminen sujuu vaivatta tai jos rakentamisessa tulee mutkia matkaan, niin tiedät aina keneen voit ottaa yhteyttä.

Jämerä urakoi talosi rungon

Jämerän tarjoukseen sisältyy talosi rungon pystytys telineineen ja nostoineen. Urakoitsijana toimii Jämerä ja tästä syystä tiedät tämänkin kuluerän etukäteen varmasti. Käytämme kokeneita ja luotettavia aliurakoitsijoita, jotka kuuluvat tilaajavastuurekisteriin ja toimivat Jämerän omien projektipäälliköiden valvonnassa.

Jämerän talotoimitus alkaa tavallisesti siitä, kun tonttisi on tasattu ja tiivistetty tekemiemme rakennesuunnitelmien mukaan ja tontille on tuotu vesi- ja sähköliittymät. Pystytämme talosi rungon aina anturamuoteista, -raudoituksista ja betoneista vesikatteen ja ikkunoiden asennukseen saakka. Talosi on säältä suojassa, kun luovutamme toimituksen sinulle. Olet koko toimituksemme ajan yhteydessä projektipäällikköömme, joka pitää sinut ajan tasalla rakentamisen etenemisestä.

Runkotoimitukselle takuu

Voit olla rauhallisin mielin toimituksemme valmistuttua, sillä annamme kahden vuoden takuun runkotyöstä. Takuu alkaa siitä, kun talotoimitus on vastaanotettu hyväksytysti. Jos huomaat takuuaikana virheitä tai puutteita runkotyössä, niin korjaamme ne kohtuullisella aikataululla saatuamme kirjallisen reklamaatiosi asiasta, elleivät ne ole aiheutuneen Jämerästä riippumattomista syistä, johon näyttö taakka Jämerällä. Kiireellistä korjausta vaativat virheet tulee kuitenkin ilmoittaa heti, kun ne on havaittu ja Jämerä korjaa ne viipymättä saatuaan tiedon niistä.

Jämerän antaman kahden vuoden runkotakuun jälkeen ilmenevistä virheistä koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa sekä Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa sekä asennusta koskevien yleisten sopimusehtojen kohdassa 16 ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella.


Jämerän kivitalotoimituksella on Suomalaisen Työn Liiton avainlipputunnus.