Sisältöön »
 
 

Runkovalmis taloTOIMITUS

Jämerän runkovalmis talotoimitus (LUX-toimitus) alkaa tavallisesti siitä, kun tonttisi on tasattu ja tiivistetty tekemiemme rakennesuunnitelmien mukaan ja tontille on tuotu vesi- ja sähköliittymät. Pystytämme talosi rungon aina anturamuoteista, -raudoituksista ja betoneista vesikatteen ja ikkunoiden asennukseen saakka.

Talosi on säältä suojassa, kun luovutamme toimituksen sinulle. Olet koko toimituksemme ajan yhteydessä Jämerän toimitusvastaavaan, joka pitää sinut ajan tasalla rakentamisen etenemisestä.

Jämerän runkovalmis talotoimitus on markkinoiden laajimpia. Se kattaa jopa 40% koko talon rakennuskustannuksista.

 

1

SAAT sitovan tarjouksen TALOTOIMITUKSESTA

Jämerän runkovalmis talotoimitus sisältää yhdellä selkeällä sopimuksella talon suunnittelun, materiaalit, rahdit ja työt. Talo on ns. runkovalmis eli rakennettu anturoista ylöspäin aina vesikattoon saakka yksilöllisen tarjouksesi mukaisesti.

Varmistamme talon rakenteiden toteutuskelpoisuuden jo tarjousvaiheessa, minkä vuoksi pystymme antamaan sinulle tarkan ja sitovan tarjouksen talotoimituksesta. Näin et joudu antamaan talotoimittajalle avointa korttia hinnasta, joka varmistuu vasta, kun rakennesuunnitelmat ovat valmistuneet tai et jää epämääräisen arvioiden varaan esim. betonin määrästä. Toimituksen maksat rakennusvaiheittain, kunkin rakennusvaiheen valmistuttua.

Mikäli suunnitelmasi muuttuvat kesken prosessin, älä huoli, laskemme muutoksen aiheuttaman kustannusvaikutuksen samalla kustannustasolla kuin itse toimituskin on laskettu. Muutoksesta johtuen toimituksen hinta voi joko nousta tai laskea. Reilua, eikö totta.

Katso esimerkkitalo "Marjaniemi 1" LUX-toimituksen hinta ja toimitussisältö.

2

Laskemme kustannusarvion

Jämerällä on pitkäaikainen kokemus pientalorakentamisesta ja keräämme jatkuvasti tietoa yksilöllisten talojen rakennus­kustannuksista Talo­2000-­nimikkeistön mukaiseen laskentaohjelmaan. Näin pystymme laatimaan sinulle luotettavan kustannusarvion rakennushankkeesi arviointiin ja vaikkapa lainaneuvottelujen tueksi.Toki voit käyttää markkinoilla jo oleviakin laskureita, kuten Talopeliä (www.talopeli.fi) kustannusten hahmottamiseksi. Jämerän kevytbetonirakenteet löytyvät kaikista ajantasaisista laskureista verkossa.

3

Autamme hankesuunnittelussa

Omakotitalon rakentamiseen linkittyy useita tahoja: viranomaisia, suunnittelijoita, eri alojen ammattilaisia ja urakoitsijoita, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja mahdollisesti projektinjohtaja. Käymme kansasi prosessin läpi heti alkuvaiheessa ja halutessasi voit valita yhteistyöverkostostamme kokeneet yhteistyökumppanit, jotka tuntevat kivitalorakentamisen hyvin.4

Jämerän toimitusvastaava huolehtii runkotoimituksen vaiheista

toimitusvastaavamme vastaa talosi runkotoimituksen sujuvuudesta, toimituksen aikataulusta ja asennustyön laadusta. Asioit yhden ja saman henkilön kanssa talosi tärkeässä runkotyövaiheessa alusta loppuun. Säästät aikaasi ja voit luottaa, että rakentaminen sujuu vaivatta tai jos rakentamisessa tulee mutkia matkaan, niin tiedät aina keneen voit ottaa yhteyttä.

5

Jämerä urakoi talosi rungon

Jämerän tarjoukseen sisältyy talosi rungon pystytys telineineen ja nostoineen. Urakoitsijana toimii Jämerä ja tästä syystä tiedät tämänkin kuluerän etukäteen varmasti. Käytämme kokeneita ja luotettavia aliurakoitsijoita, jotka kuuluvat tilaajavastuurekisteriin ja toimivat Jämerän omien toimitusvastaavien valvonnassa.

6

Annamme takuun runkotoimitukselle

Voit olla rauhallisin mielin toimituksemme valmistuttua, sillä annamme kahden vuoden takuun runkotyöstä. Takuu alkaa siitä, kun talotoimitus on vastaanotettu hyväksytysti. Jos huomaat takuuaikana virheitä tai puutteita runkotyössä, niin korjaamme ne kohtuullisella aikataululla saatuamme kirjallisen reklamaatiosi asiasta, elleivät ne ole aiheutuneen Jämerästä riippumattomista syistä, johon näyttö taakka Jämerällä. Kiireellistä korjausta vaativat virheet tulee kuitenkin ilmoittaa heti, kun ne on havaittu ja Jämerä korjaa ne viipymättä saatuaan tiedon niistä.

Jämerän antaman kahden vuoden runkotakuun jälkeen ilmenevistä virheistä koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa sekä Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa sekä asennusta koskevien yleisten sopimusehtojen kohdassa 16 ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella.

Jämerän kivitalotoimituksella on Suomalaisen Työn Liiton avainlipputunnus.

Jämerä takuu pdf >>

 

Kun vertaat Jämerän runkovalmista LUX-toimitusta muihin tarjouksiin huomioithan että:

Jämerä-LUX toimituksen hinta on kiinteä, eikä se muutu projektin aikana mikäli suunnitelmia ei muuteta tilaajan toimesta merkittävästi.

Kaikki laskutus tapahtuu vasta toimituserien jälkeen. Näin tiedät mistä maksat ja mitä saat.

Jämerän seinissä ei tarvita betonivaluja.

Aukonylityspalkit ja elementit toimitetaan määrämittaisena, valmiina paikoilleen nostettavaksi .

Em. syistä seinien rakentaminen on helppo aikatauluttaa ja edistyy nopeasti.

LUX-toimitukseen kuuluu kaikkien rakenteiden, myös perustusten rakennesuunnittelu, mikä mahdollistaa myös kantaviin rakenteisiin tarvittavien erikoisrakenteiden, kuten teräs-/puupalkkien ja -pilarit yms. sisällyttämisen hintaan.

Toimitukseen kuuluu kaikki asennuksessa tarvittavat materiaalit, työkalut ja tarvikkeet, kuten anturabetonit, pienrauta, nostimet ja telineet toimitussisällön mukaisesti.

Toimitukseen kuuluu rakennuksen ulkopuoliset rakenteet, kuten kuistien ja katosten rakenteet, aidat, tukimuurit ja autokatokset/-tallit toimitussisällön mukaisesti.

Toimituksella on tehtaan asennus ja asennustyön laadunvalvonta. Siksi annamme toimitukselle kahden vuoden Jämerä-lisätakuun.

Jämerä-talon seiniä muuratessa ei tarvitse asentaa LVIS -tekniikkaa, joten säästyt päällekkäisiltä työvaiheilta ja niiden aikataulutukselta. Jämerä-taloissa asennat tekniikan vasta kun talo on säältä suojassa.

Erilaiset arkkitehtoniset, tekniikkaan ja valaistukseen liittyvät upotukset, läpiviennit ja muodot on helppo toteuttaa kevytbetonirunkoon käsityökaluilla. Siksi mm. lattia- ja kattorakenteet kannattaa tilata kevytbetonisina.