Sisältöön »
 
 
 

PIENELEMENTEillä rakennat kivitalon nopeammin

Jämerän karkaistut kevytbetonituotteet valmistetaan täysin­ puhtaista ja epäorgaanisista ainesosista. Tuotteet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksen parhaaseen M1-luokkaan ja ne ovat CE-merkittyä. 

Rakennejärjestelmään kuuluvat: harkot, palkit, porrasaskelmat, seinäelementit, maanpaine-elementit, tasoelementit, väliseinälaatat ja -palkit.

 

Karkaistu kevytbetoni -esite pdf >

PERUSTUKSET JA KELLARI

Jämerä-kivitalo perustetaan maaperästä riippuen joko maanvaraiselle tai paaluanturalle, Maanvaraiset anturamuotit toimitetaan työmaalle valmiiksi raudoitettuina.

Sokkelit ja kellarit muurataan käyttäen kevytsoraharkkoja. Kellarin seinät voidaan tehdä myös koko kerroksen korkuisista kevytbetonimaanpaine-elementeistä.

Anturamuotit: Formex >
Betonit: Rudus >

Maanpaine-elementit

Paksuus (mm)
Leveys (mm)
Korkeus (mm)
375
300/600
max. 3000 (huonekorkeus 2700)
vakiokorkeudet 200mm välein


ULKOSEINÄT

Jämerä-kivitalon ulkoseinät muurataan EcoTherm+ lämpöharkoista, joiden vahvuus on joko 375 mm tai 500 mm.

Harkot toimivat sekä kantavana rakenteena että lämmöneristeenä eli seiniä ei tarvitse lisäeristää eikä myöskään vahvistaa betonivaluilla rakentamisen aikana. 

Kevytbetoniharkkoseinässä ei tarvita höyrynsulkumuovia eli rakenne on muoviton. Höyrysuluttomat kevytbetoniseinät tasaavat sisäilman­ kosteutta, minkä ansiosta huoneilma ei ole liian kuivaa lämmityskauden aikana. Yksiaineisissa kevytbetoniseinissä ei ole myöskään materiaalien välisiä rajapintoja joihin kosteus voisi tiivistyä. Hyvän varauskykynsä ansiosta Jämerän lämpöharkkoseinä on erittäin energiatehokas rakenne.

Harkot muurataan ohutsauma laastilla, joka takaa ohuet ilmatiiviit saumat ilman kylmä siltoja.

ECOTERM+ lämpöharkot

UlkoseinätPituus (mm)Paksuus (mm)Korkeus (mm)Tiheys
(kg/m3)
(N/mm2)
Lämmönjohtavuus
λ (W/mK)*
Puristuslujuus
fb (mm

300/375/500

600

300/375/500

200

300

0,072 (lamda dry)
0,078 (suunnitteluarvo)
1,8

Harkkojen kuivatiheys on markkinoiden, kevein 300 kg/m³ (+/- 25), mikä tekee seinästä hyvin lämpöä eristävän.
Harkkojen puristuslujuus fb=1,8 N/m², riittävä kolmekerroksisiin rakennuksiin

Ulkopuolelta rapatun sekä sisäpuolelta tasoitetun ja maalatun ulkoseinärakenteen U-arvo EU-standardi ISO-10456 mukaisesti:
- ECOTERM+ 500 -harkoilla toteutettuna 0,15 W/m2K (Dry-arvo 0,141)
- ECOTERM+ 375-harkoilla toteutettuna 0,20 W/m2K (Dry-arvo 0,186)

ECOTERM+ 500 harkkoseinän ilmaääneneristysluku Rw=51 dB
ECOTERM+ 375 harkkoseinän ilmaääneneristysluku Rw=46 dB
ECOTERM+ 300 harkkoseinän ilmaääneneristysluku Rw=43 dB


KANTAVAT VÄLISEINÄT

Rakennuksen sisäisiin kantaviin seiniin käytetään kevytbetoniharkkoja, joita on saatavana neljää eri paksuutta: 250, 200, 150 ja 100 mm. Väliseinäharkkojen keskimääräinen kuivatiheys on 425 kg/m³.

Kantavat väliseinätPituus (mm)Paksuus
(mm)
Korkeus (mm)Tiheys
(kg/m3)
(N/mm2)
Lämmön-
johtavuus
λ (W/mK)*
Puristus-
lujuus
fb (mm
100/150/200/250600100/150/200/2502004250,103,0


KEVYET VÄLISEINÄT

Kevyissä väliseinissä käytetään ponttaamattomia100x400x600 mm tai kaikilta sivuilta pontattuja 100x575x575 mm väliseinälaattoja.

Kevyet väliseinätPituus (mm)Paksuus 
(mm)
Korkeus (mm)Tiheys
(kg/m3)
(N/mm2)
Lämmön-
johtavuus
λ (W/mK)*
Puristus-
lujuus
fb (mm
Käyttö-
kohde
50/75/100/15060050/75/100/1504004500,113,0Kevyet väliseinät


ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJAELEMENTIT

Raudoitettuja kevytbetonielementtejä käytetään talojen ala-, väli- ja yläpohjien kantavina ja lämpöä eristävinä rakenteina. Elementtien leveys on 600 mm ja paksuus 250 mm. Elementtienmaksimipituus on 6000 mm, vakiopituudet 200 mm välein.

Paksuus (mm)Leveys (mm)Pituus (mm)
250300/600max. 6000, vakiopituudet 200 mm välein


PALKIT

Raudoitettuja kevytbetonipalkkeja käytetään ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä kantavana rakenteena. Palkkeja valmistetaan harkkojen leveyksiä vastaavasti ja niiden korkeus on joko200, 400 tai 600 mm. Palkin maksimipituus on 6000 mm ja pituudet ovat 200 mm välein.
Väliseinien oviaukkojen ylityksiin käytetään 100 mm leveitä ja 200 mm korkeita palkkeja.

Leveys (mm)Korkeus (mm)Pituus (mm)
150/200/250/300/375/5002001600…3000
150/200/250/300/375/5004001600…4800
200/250/300/375/5006004800…6000
100 (väliseinäpalkki)2001200...2400


RAKENNETERÄKSET

Suurissa aukonylityksissä ja välipohjan kannatuksessa korkeiden tilojen yhteydessä käytetään tarvittaessa teräsrakenteita. Jämerä-kivitalojen kaikki porrasteräkset, teräspilarit ja -palkit toimitetaan kuumasinkittyinä tehdaskuormien yhteydessä, joten niitä ei tarvitse tilata erikseen.


PORTAAT

Jämerä-portaat voidaan rakentaa suorana tai välitasollisena. Porrasaskelmat tuetaan ympäröiviin seinärakenteisiin ja niille voidaan tehdä myös erillinen runko 100 mm väliseinälaatoista tai teräksestä. Porrasaskelmat voidaan pinnoittaa esimerkiksi laatoilla tai parketilla.

Porrasaskelmat ovat raudoitettuja kevytbetonielementtejä, joiden korkeus on 175 mm, leveys 300 mm ja vakiopituudet 880, 980, 1080 mm. Muut pituudet 50 mm välein. Maksimipituus: 1500 mm (1-aukkoisena) ja 3000 mm (2-aukkoisena).


YLÄPOHJA JA VESIKATTORAKENTEET


Jämerä-kivitalojen yläpohja tehdään 250 mm kevytbetonielementeistä, joiden päälle tulee lisälämmöneristeeksi 300-350 mm mineraalivillaa. Yläpohjaelementeistä voidaan tehdä myös helposti vinoja yläpohjia.

Vaakayläpohjissa käytetään kattoristikoita ja vinoissa yläpohjissa vesikattokannattajat asennetaan kevytbetonisten korokepalojen päälle. Kattokannattajan tai kattoristikon yläpintaan asennetaan kondenssisuojattu aluskate. Aluskatteen yläpuolinen tuuletus varmistetaan korokerimoilla, joiden päälle tulee vesikatteeseen sopivat vaakaruoteet. Vesikatteena on tavallisesti joko tiili tai pelti. Räystäät voivat olla joko avo- tai umpiräystäät.

Jämerä-talon yläpohjan U-arvo on sekä vaaka- että vinoyläpohjassa 0,09 W/m2K.


IKKUNAT JA OVET


Jämerä-kivitaloissa käytetään valintasi mukaan kolmilasisia puu-alumiini-ikkunoita tai täysalumiini-ikkunoita ja -liukuovia. Ikkunoiden U-arvot ovat 0,7..0,9 W/m2K.

HORMI

Jämerä-toimitukseen voidaan sisällyttää tyyppihyväksytty kevytsorahormi yksi- tai kaksireikäisenä.


MUUT RAKENTEET

Parvekkeet tehdään tavallisesti RST-raudoitetuilla tasoelementeillä. Parveke-elementit voidaan kannattaa joko kevytbetoni- tai teräsrakenteilla.

Talojen katokset on mahdollista tehdä joko puu-, teräs tai kevytbetonirakenteisina. Katosten pilarit perustetaan tavallisesti pilarianturoilla ja -harkoilla. Katokset voidaan perustaa haluttaessa myös jatkuvalla anturalla ja sokkelimuurilla.

Kellarillisten talojen tukimuurit tehdään muottiharkoilla tai kevytsoraharkoilla.

KEVYTBETONIRAKENTEIDEN MITOITUSOHJEET WWW.BAUROC.FI >