Sisältöön »
 
 

Jämerä palaa kotipaikkakunnalleen

Karkaistu kevytbetoni on suomalainen huippuinnovaatio 30-luvulta, jonka kehitti Lohjan kalkkitehtaiden kemisti Lennart Forsen. Pientalojen myynnin Lohja Oy aloitti 70-luvulla nimellä LK-pientalot ja vuonna 1974 järjestetyn talojen suunnittelukilpailun tuloksena syntyi myös nimi Jämerä kivitalot. Samalla kehitetty Kestävä Kivitalo-konsepti oli menestys pientalomarkkinoilla. Jämerä onkin Suomen vanhimpia pientalomerkkejä ja pitkän historiansa ansiosta pitää ylivoimaisesti kärkipaikkaa rakennettujen kivisten pientalojen määrässä Suomessa. 

TOWNHOUSETALOT LOHJAN ASUNTOMESSUILLA 2021

Townhousetaloja voi kuvailla lyhyesti omakotitaloiksi, jotka rakennetaan vieriviereen omille tonteilleen. Jokainen taloista on erilainen ja suunniteltu rakentajaperheen tarpeisiin.

Lohjan townhousetalot toteutetaan ryhmärakennushankkeena, jossa Jämerä laatii talojen suunnitelmat ja rakentaa talot runkovalmiiksi, sekä toimii hankkeessa rakennuttajakonsulttina. Hakkeelle on jo nimetty arkkitehti, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja/projektinvetäjä. Oman talonsa voi rakennuttaa halutessaan muuttovalmiiksi tai kilpailuttaa osaurakat pienempinä kokonaisuuksina. Työ- ja materiaalihankinnat rakennuttajat hoitavat lähtökohtaisesti yhteiskilpailutuksina Jämerän tukiessa ja koordinoidessa hankintojen tekemistä.

Lohjan messualueelta on hyvät yhteydet Helsinki-Turku moottoritielle ja Lohjan keskustaan on matkaa vain parisen kilometriä. Alueesta tulee visuaalisesti korkeatasoinen ja viihtyisä. Rakennustapaohjeen mukaan arkkitehtuurissa korostetaan inhimillistä mittakaavaa ja kotoisaa sympaattista kylämäisyyttä.

Tontti lähellä  rantaa

Jämerä  on alustavastivarannut asuntomessualueelta yhden sen parhaista tonteista. Tontti rajoittuu rannan viheralueeseen ja siltä on osin järvimaisemat Lohjanjärvelle. Tontille tulee 7 yksilöllistä täyskivistä townhousetaloa tulevien asukkaiden toiveiden mukaan. Tontti jaetaan hallinnanjakosopimuksilla määräosiksi, jotka kaupunki myy suoraan ryhmärakentajille 

Tontin suurin sallittu kerrosluku on kolme ja rakennusoikeutta on yhteensä 1200 m2. Tontin yhteyteen tulee vuokrattavaksi 0 € hinnalla LPA-alue tontille kulkua ja pysäköintiä varten

Tontin yhteisaluiden ja jätehuollon hoidosta laaditaan yhteisjärjestelysopimus. Yhteisalueiden hallinnointiin voidaan perustaa osakeyhtiö tai osuuskunta.


Rakennuspaikkojen varaus käynnistynyt

Varaussopimus

Varaussopimus sisältää kaikki rakennukseen liittyvät luonnossuunnittelut ja hallinnollisen dokumentaation laatimisen. Varaussopimus on arvoltaan 3500 - 6000 € talon ja tontin määräosan koosta riippuen. Varaus on sitova, mutta sen voi halutessa myydä tai purkaa, mutta varaussummaa ei palauteta. Mikäli hanke kuitenkin raukeaa kokonaan, maksettu varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan.


RAKENTAMISEN KUSTANNUSRAKENNE 

Esim. talo, jonka huoneistoala on 121 m2 / kerrosala  155 m2

1.
Suunnitteluvarausmaksu, joka maksetaan, kun kaikki rakentajat koossa 6000 € 
(summa riippuu varattavan määräosan koosta)

2.
Koko tontin hinta 270 000 €, josta esim.14 % määräosan kustannus 37 800 €

3.
Maanvaihdot n. 210 000 €, josta esim. 14 % määräosan kustannus 29 400 €

4.
Yhteisalueiden pintarakenteet ja muut rakenteet arvio 10 000€

5.
Itse Townhouse -talon, eli rakennuksen kustannus avaimet käteen noin 2300€/kem2
Esim. Townhouserakennuksen, jonka huoneistoala on 121 m2 / kerrosala on 155 m2 kustannus on arviolta 356 500 € täysin valmiiksi toteutettuna ulkopuolisilla tekijöillä.

RAKENNUTTAJAN MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA KUSTANNUKSIIN

6.
Yhteishankinnalla tehdyt materiaaliostot -7 %: -15 000 €
Materiaalien osuus rakentamisessa n. 60 %

7.
Yhteishankinnalla tehdyt palveluostot -10 %: - 14 000 €
Palvelujen osuus rakentamisessa n. 40%

8.
Ottamalla rakennuttajatehtävät ja projektinhallinnan itselle -7 %: 25 000 €

9.
Tekemällä itse 50% aputöistä ja hoitamalla työmaalogistiikan -8 %  - 28 500 €

Kaikki kustannukset muuttovalmiiksi teetettynä yhteensä  439 700€ (3634€/htm2)
Kaikki kustannukset, kun omaa työtä on paljon, yhteensä  357 200€ (2952€/htm2)


Lisätietoja ja rakennuspaikan varaukset

Heikki Pirinen, puh. 040 5906 376, heikki.pirinen@jamera.fi


Asemapiirrosluonnos 29.1.2020Tontn sijainti Hiidenrannassa