Sisältöön »
 
 
fiilis-rungon-kuivatus.jpg
 

Rungon kuivatus

Jämerä kivitalon harkot ovat höyrykarkaistua kevytbetonia, jonka valmistuskosteus on noin 35 paino %. Harkot kuivuvat tasapainokosteuteensa 3 paino % noin 1,5 - 2 vuoden kuluessa talon seinien pystytyksen aloittamisesta. Tasapainokosteus pysyy seinissä stabiilina, kun tämä on saavutettu.

Kivitalon rungon on oltava kuiva ennen sisä- ja ulkopinnoituksia. Erityisesti on huolehdittava kosteuden poistosta, kun taloon on asennettu ikkunat, jotta kosteus ei vaurioita niitä. Jämerä kivitalossa rungon kuivamista odottaessa voidaan tehdä mm. lvis-töitä.  

Sisätasoitustyöt kuten myös ulkorappaustyöt päästään tekemään, kun seinärakenteen kosteuspitoisuus kuivuu 15 painoprosenttiin. Tähän menee noin puoli vuotta joka tarkoittaa esimerkiksi: jos seinien pystytys alkaa keväällä, päästään ulkopintoja rappaamaan loppukesästä.

Rakennusaikaisesta suojauksesta huolehdittava

Rakennusaikana seinärakenteet tulee varsinkin talvirakentamisessa suojata esim. pressuilla, kuten kaikkien rakennusmateriaalien kanssa pitää toimia. Jos rakenne kuitenkin pääsee rakentamisen aikana kastumaan, kuivuu ylimääräinen kosteus siitä ja rakenne tasaantuu tasapainokosteuteen, kun kattorakenteet saadaan asennettua ja talo säältä suojaan.

Valmis talo pinnoitetaan nykyaikaisilla rappauslaasteilla, jotka ovat hydrofobisia. Tämä tarkoittaa sitä, että pinnoite ei läpäise vettä mutta rakenteessa oleva kosteus kuitenkin pääsee kulkeutumaan ulos vesihöyrynä. Ja rakenne jatkaa kuivumistaan saavuttaakseen lopulta tasapainokosteuden.

Tyypillinen Jämerä-kivitalon seinärakenteen kuivuminen

Kuva: Tyypillinen Jämerä-kivitalon seinärakenteen kuivuminen,  punainen käyrä A.

A - Kosteutta läpäisevän seinän (Jämerä) sisä- ja ulkopintojen viimeistely
B - Kosteutta läpäisemättömän ulkoseinän viimeistely, esim. EPS-eristeinen harkkoseinä

 
 
x