Sisältöön »
 
 

RUNGON KUIVATUS

 

Massiiviharkkojen kosteustekniset ominaisuudet

Jämerä-kivitalon harkot ovat höyrykarkaistua kevytbetonia, jonka valmistuskosteus on n. 35 paino %. Tämä kuivuu tasapainokosteuteensa 3 p-% noin 1,5-2 vuoden kuluessa talon seinien pystytyksen aloittamisesta. Tasapainokosteus pysyy seinissä stabiilina, kun tämä on saavutettu. 

Sisätasoitustyöt kuten myös ulkorappaustyöt päästään tekemään, kun seinärakenteen kosteuspitoisuus kuivuu 15 painoprosenttiin. Tähän menee noin puoli vuotta joka tarkoittaa esimerkiksi: jos seinien pystytys alkaa keväällä, päästään ulkopintoja rappaamaan loppukesästä.


Kuivunut seinärakenne hengittää eikä siksi ime kosteutta

Jos talvipakkasella sisäilma kuivuu ja sisäilman suhteellinen kosteus laskee, pyrkii myös seinärakenne alempaan tasapainokosteuteen. Tällöin seinä luovuttaa kosteutta sisätiloihin samalla tavoin kuin esim. massiivinen hirsirakenne.

Jos sisätiloissa suhteellinen kosteus puolestaan kasvaa, esim. pyykkien kuivattamisen vuoksi, seinärakenne absorboi kosteutta pyrkiessään korkeampaan tasapainokosteuteen. Tämä kaikki on mahdollista, koska seinän sisäpinnassa ei tarvita höyrynsulkumuoveja ja tätä kutsutaan rakenteen hengittävyydeksi. Muutoin tasapainokosteuteen kuivunut seinä ei siis ime vettä.


Rakennusaikaisesta suojauksesta huolehdittava

Rakennusaikana seinärakenteet tulee varsinkin talvirakentamisessa suojata esim. pressuilla, kuten kaikkien rakennusmateriaalien kanssa pitää toimia.  Jos rakenne kuitenkin pääsee rakentamisen aikana kastumaan, kuivuu ylimääräinen kosteus siitä ja rakenne tasaantuu tasapainokosteuteen, kun kattorakenteet saadaan asennettua ja talo säältä suojaan.

Valmis talo pinnoitetaan nykyaikaisilla rappauslaasteilla, jotka ovat hydrofobisia. Tämä tarkoittaa sitä, että pinnoite ei läpäise vettä mutta rakenteessa oleva kosteus kuitenkin pääsee kulkeutumaan ulos vesihöyrynä. Ja rakenne jatkaa kuivumistaan saavuttaakseen lopulta tasapainokosteuden.

Kuva: Tyypillinen Jämerä-kivitalon seinärakenteen kuivuminen,  punainen käyrä A.

A - Kosteutta läpäisevän seinän (Jämerä) sisä- ja ulkopintojen viimeistely
B - Kosteutta läpäisemättömän ulkoseinän viimeistely, esim. EPS-eristeinen harkkoseinä