Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
 

Sisäilmaongelmiin on ratkaisu

Kevytbetoni on koulujen päivä- ja hoivakotien turvallinen rakennusmateriaali.

Yksiaineinen rakenne toimii varmasti

Yksiaineinen ­massiivinen kevytbetonirakenne on oikein toteu­­tettuna kosteusteknisesti turvallisempi, kuin niin­ ­sanottu kerrok­sellinen seinärakenne, jossa on erillinen lämmön­­eriste­kerros rakenteen sisällä. Tämä pätee erityisesti sellaisiin raken­teisiin, jossa lämmöneristeenä on käytetty avohuokoista ilmaa läpäisevää eristettä, kuten mineraalivillaa tai puukuitueristettä, - Juha Vinha, rakennusfysiikan professori.

Monikerrokselliset rakenteet, joissa on erillinen lämmöneristekerros, ovat yksi syy rakennusten sisä­ilmaongelmiin, sillä mikrobit ja homeitiöt muodostuvat rakenteissa materiaalikerroksien välisiin rajapintoihin. Karkaistussa kevytbetonista tehdyssä rakenteessa rajapintoja ei ole, sillä materiaali on täysin yksiaineista.

Ympäristö­ystävällinen tuote, jolla on pitkä elinkaari

Jämerän kevytbetonituotteet valmistetaan täysin puhtaista epä­orgaani­sista kiviaineksista. Tuotteet ovat päästöttömiä, puhtainta M1-­luokan rakennus­materiaalia. Tuotannosta ei synny­ myöskään lainkaan jätteitä, sillä kaikki­ ­syntyvä ­ylijäämä kierrätetään takaisin valmistus­prosessiin. Kevytbetonilla on pitkä elinkaari, mikä on ­ympäristölle ystävällisin vaihtoehto.

Kun paloturvallisuus on tärkeää

Kevytbetonin ehdoton etu on sen huippuluokkaa oleva paloturvallisuus. Karkaistu kevytbetoni on palamaton luonnon­materiaali, josta ei palotilanteessa vapaudu ollenkaan savua­ tai myrkyllisiä kaasuja, jotka­ voivat olla tuli­palossa jopa ­vaarallisempia kuin itse liekit.

Ei haitallisia mikro­beja rakenteen sisällä

Ilmatiiviissä rakennuksissa tulo- ja poistoilmamäärien väliset erot voivat­ synnyttää­ isoja­ paine-eroja rakennuksen vaipan yli. Vaikka rakennuksen ilmatiiviys­ on hyvä, ­vaipasta löytyy aina yksittäisiä ilmavuotokohtia. Alipainetilanteessa ilmavuotokohtien kautta pyrkii sisäilmaan haitallisia aineita­ sekä rakenteiden sisältä että maaperästä, ja toisaalta ylipainetilanteessa­ ilmavirtaukset kuljettavat rakennuksen käytöstä syntyvää ylimääräistä ­kosteutta vuotokohtien kautta rakenteisiin.

Yksiaineiset kevytbetonirakenteet ovat kuitenkin tässäkin suhteessa vikasietoisia, sillä­ kevytbetonin sisällä ei ole mikro­beja tai merkittäviä määriä muita haitallisia aineita,­ ­jotka kulkeutuisivat sisäilmaan alipaineen vallitessa, - Juha Vinha, raken­nusfysiikan ­professori.

Kosteuden siirtyminen elementin tai harkon saumakohdasta rakenteeseen ei myöskään aiheuta yleensä ongelmia, koska rakenteen sisällä ei ole eri kerrosten muodostamia ­rajapintoja, joihin kosteus voi kerääntyä. Tällöin suuri osa kosteudesta siirtyy saumakohdan kautta suoraan ulkoilmaan ja osa voi sitoutua sauman ympärillä olevaan kevytbetoniin, josta se kuivuu pois rakenteen ulkopinnan läpi.

Massiivikivirakenne varaa energiaa

Jämerä-rakennusten massiivinen kevytbetonirunko varaa itseensä sekä sisäilmasta tulevaa lämpöä että rakennuksen ulkopintaan kohdistuvaa auringonsäteilyä. Kesäkuukausina massiivirakenne puolestaan ehkäisee sisälämpötilan nousua, mikä vähentää jäähdytystarvetta ja säästää siten energiaa. Hyvän varauskykynsä ansiosta Jämerän lämpöharkkoseinä on erittäin energiatehokas rakenne.

Helppo rakennejärjestelmä nopeuttaa rakentamista

Jämerän elementtijärjestelmään kuuluvat ulkoseinien­ lämpöharkot, väliseinälaatat ja -harkot, aukonylityspalkit,­ ­taso­elementit, vaakaelementit, akustiikkaharkot, palomuurit ja -seinät sekä maanpaine­seinät. Massiiviset lämpöharkot toimivat sekä kantavana rakenteena että­ lämmöneristeenä eli seiniä ei tarvitse lisäeristää eikä myöskään vahvistaa betonivaluilla rakentamisen aikana.

 
 
x