Sisältöön »

Runkovalmiin talotoimituksen tilaajalle kevätetuna kevyiden väliseinien materiaalit veloituksetta. Tarjous voimassa 30.4.2024 saakka »

 
Kivitalolaskin
 
 
 

Jämerä kivitalon runko on täyttä kiveä

Jämerä kivitalon runko rakennetaan karkaistuista kevytbetonituotteista, kuten yksiaineisista harkoista, palkeista, tasoelementeistä ja väliseinälaatoista. Järjestelmään kuuluu myös kevytbetoniset porrasaskelmat ja -rungot, joista syntyy tukevat ja näyttävät portaat kerrosten välille. Kivitalossa tarvitaan usein myös kantavia teräsrakenteita, jotka Jämerä kivitaloihin toimitetaan ympärisinkittyinä.

Jämerä vastaa toimituksissaan rakenteiden suunnittelusta, materiaalien hankinnasta työmaalle, sekä niiden asentamisesta ennalta sovittuun laajuuteen, ennalta sovitulla hinnalla.

 

Perustukset ja kellari

Perustukset tehdään maaperästä riippuen, joko maanvaraiselle anturalle tai paaluanturalle. Maanvaraiset anturamuotit toimitetaan työmaalle valmiiksi raudoitettuina.

Sokkelit ja kellarit muurataan maanalaiseen käyttöön soveltuvista kevytsora- tai betoniharkkoista. Kellarin seinät voidaan tehdä myös koko kerroksen korkuisista kevytbetonisista maanpaine-elementeistä.

Anturamuotit Formex, betonit Rudus

 

Ulkoseinät

Ulkoseinät muurataan yksiaineisista lämpökiviharkoista. Lämpökiviharkot toimivat sekä kantavana rakenteena että lämmöneristeenä eli seiniä ei tarvitse lisäeristää eikä vahvistaa betonivaluilla, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Yksiaineisissa lämpökiviseinissä ei ole myöskään materiaalien välisiä rajapintoja, joihin kosteus voi tiivistyä. 

Harkkovahvuudet ovat 375, 400 tai 500 mm, kohteen mukaan. Puolilämpimissä tiloissa voidaan käyttää 300 mm paksuisia harkkoja. 

Harkot muurataan ohutsaumalaastilla ja harkkojen pystysaumoissa on valmiina urat ohutsaumalaastilla tiivistämistä varten. Näin koko harkkoseinä saadaan ilmatiiviiksi. 

Kantavat väliseinät

Kantaviin sisäseiniin käytetään 250, 200, 150 ja 100 mm vahvuisia kevytbetoniharkkoja rakennesuunitelmien mukaan. 

Kevyet väliseinät

Kevyet väliseinät muurataan mittatarkoista 100x400x600 mm väliseinälaatoista.

 

Ala-, väli- ja yläpohjaelementit

Ala-, väli- ja yläpohjien kantavina ja lämpöä eristävinä rakenteina käytetään raudoitettuja kevytbetonielementtejä. Elementtien leveys on 600 mm ja paksuus 250 mm. Elementtienmaksimipituus on 6000 mm, vakiopituudet 200 mm välein.

 

Palkit

Raudoitettuja kevytbetonipalkkeja käytetään ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä kantavana rakenteena. Palkkeja valmistetaan harkkojen leveyksiä vastaavasti ja niiden korkeus on joko 200, 400 tai 600 mm. Palkin maksimipituus on 6000 mm ja pituudet ovat 200 mm välein.
Väliseinien oviaukkojen ylityksiin käytetään 100 mm leveitä ja 200 mm korkeita palkkeja.

 

Rakenneteräkset

Suurissa aukonylityksissä ja välipohjan kannatuksessa korkeiden tilojen yhteydessä käytetään tarvittaessa teräsrakenteita. Jämerä kivitalojen kaikki porrasteräkset, teräspilarit ja -palkit toimitetaan kuumasinkittyinä tehdaskuormien yhteydessä, joten niitä ei tarvitse tilata erikseen.

Portaat

Kiviportaat voidaan rakentaa suorana tai välitasollisena. Porrasaskelmat tuetaan ympäröiviin seinärakenteisiin tai niille voidaan tehdä myös erillinen runko 100 mm väliseinälaatoista tai teräksestä. Porrasaskelmat voidaan pinnoittaa esimerkiksi laatoilla tai parketilla.

Porrasaskelmat ovat raudoitettuja kevytbetonielementtejä, joiden korkeus on 175 mm, leveys 300 mm ja vakiopituudet 880, 980, 1080 mm. Muut pituudet 50 mm välein. Maksimipituus: 1500 mm (1-aukkoisena) ja 3000 mm (2-aukkoisena).

Yläpohja ja vesikattorakenteet

Kiviyläpohja tehdään 250 mm kevytbetonielementeistä, joiden päälle tulee lisälämmöneristeeksi 300-350 mm mineraalivillaa. Kevytbetonielementeillä voidaan tehdä myös vinoja yläpohjia. Kevytrakenteiset puuyläpohjat toimitetaan kattoristikkorakenteisina.

Vaakayläpohjissa käytetään kattoristikoita ja vinoissa yläpohjissa vesikattokannattajat asennetaan kevytbetonisten korokepalojen päälle. Kattokannattajan tai kattoristikon yläpintaan asennetaan kondenssisuojattu aluskate. Aluskatteen yläpuolinen tuuletus varmistetaan korokerimoilla, joiden päälle tulee vesikatteeseen sopivat vaakaruoteet. Vesikatteena on tavallisesti joko tiili tai pelti. Räystäät voivat olla joko avo- tai umpiräystäät.

 

Täysalumiini ikkunat

Ikkunat ovat kolmilasisia puu-alumiini-ikkunoita tai täysalumiini-ikkunoita ja -liukuovia.

Hormi

Toimitukseen voi sisällyttää tyyppihyväksyn kevytsorahormin yksi- tai kaksireikäisenä.

Muut rakenteet

Parvekkeet tehdään tavallisesti RST-raudoitetuilla tasoelementeillä. Parveke-elementit voidaan kannattaa joko kevytbetoni- tai teräsrakenteilla.

Talojen katokset on mahdollista tehdä joko puu-, teräs tai kevytbetonirakenteisina. Katosten pilarit perustetaan tavallisesti pilarianturoilla ja -harkoilla. Katokset voidaan perustaa haluttaessa myös jatkuvalla anturalla ja sokkelimuurilla.

Kellarillisten talojen tukimuurit tehdään muottiharkoilla tai kevytsoraharkoilla.

 

Bauroc kevytbetoni on M1-luokan rakennusmateriaali

Karkaistua kevytbetonia käytetään ympäri maailmaa asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa, sekä erityisolosuhteissa kuten rakennusmateriaalina maanjäristysvyöhykkeillä. Kevytbetonirakenteet toimivat rakennusfysikaalisesti oikein, ovat pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisiä.

Jämerän kevytbetonituotteet valmistetaan Pohjois-Euroopan suurimman karkaistujen kevytbetonituotteiden valmistaja Bauroc AS:n tehtailla. Bauroc vie tuotteita Baltian maihin, Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Saksaan, Puolaan ja Sveitsiin. Bauroc kevytbetonitehtaiden vuosikapasiteetti on 500 000 m3, mikä vastaa noin 6 000 kivitalon ulkoseinäharkkojen määrää.

Bauroc kevytbetoni on turvallinen rakennusmateriaali terveys- ja ympäristövaikutusten suhteen. Tuotteet valmistetaan puhtaista epäorgaanisista ainesosista ja ne kuuluvat rakennusmateriaalien parhaimpaan M1-luokkaan. 

* arvoihin vaikuttaa mm. kipsilevyjen määrä

**erityistä ääneneristystä vaativiin julkisivuihin

Lue lisää bauroc kevytbetonista

Paloluokat ja ilmaääneneristys


 

                                            Usein kysyttyä

 
Saako Jämerältä suunnittelupalveluita?Minkälaisia piirustuksia tarjouksen saamiseksi pitää olla?Saako Jämerän kautta asennuspalveluita?Mitä rakennusosia Jämerän toimitukseen kuuluu?Kuinka nopeasti kivitalo on muuttovalmis?Usein kuulee, että kivitalo on kallis - miten Jämerä?Mitä käytännön eroa on Jämerän eri seinävahvuuksilla 400mm ja 500mm?Mitä hyötyä on kiviyläpohjasta?Halkeileeko kevytbetoniseinä?Miksi eri toimijoiden tarjousten vertailu on niin haastavaa?

Tähän on selkeä vastaus, joskin ei kovin lyhyt =)... Eri toimijat tarjoavat usein erilaista rakennusjärjestelmää eli tuotetta. Toisin kuin esimerkiksi puurakentamisen puolella, kivitalon voi tehdä hyvinkin monella tavalla. Puurakentamisen puolella on ehkä kolme merkittävästi toisistaan erilaista järjestelmää, kun kivirakentamisessa niitä on ainakin tuplasti enemmän. On selvää, että toisistaan merkittävästi eroavaa rakennusjärjestelmää on tarjoushinnan perusteella vaikea vertailla ilman, että ymmärtää ja hahmottaa kokonaisuuden selkeästi. Usein jopa alan ammattilaisten (esimerkiksi vastaavat mestarit tai urakoitsijat) on vaikea vertailla eri rakennusjärjestelmiä toisiinsa, ja siksi he usein suosittelevatkin ratkaisuja, jotka ovat heille entuudestaan tuttuja.

Tässä muutamia asioita kahdesta eniten käytetystä järjestelmästä, jotka kannattaa ottaa huomioon:

Kevytbetonijärjestelmä perustuu ohutsaumaliimauksella muurattaviin umpiharkkoihin, joissa ei ole erillistä eristekerrosta, vaan harkko on itsessään eriste. Samasta kevytbetonimateriaalista valmistetaan myös valmiiksi raudotettuja seinäelementtejä ikkuna- ja oviaukkojen ylityksiin aina 5,4 metriin asti sekä tasoelementtejä lattioihin ja kattoon. Koska kyseessä on pienelementtijärjestelmä, on tuotteiden esivalmistusaste isompi ja vastaavasti työmaalla työskentelyvaihe nopeampi. Elementtien asennustyössä vaadittavat työkalut ja nostolaitteet sekä itse asennustyö poikkeavat muista järjestelmistä merkittävästi, joten useimmiten materiaalit kannattaa ostaa asennettuna alan toimijoilta.

Valubetoniharkkojärjestelmä perustuu betonikuorimuotteihin, joissa on erillinen EPS-eriste sisällä. Muotit kasataan, raudoitetaan ja valetaan työmaalla 1,5 metriä kerrallaan.  Kapeammat (alle 800 mm) aukonylitykset voi tehdä peltisiä liittoprofiileja hyväksikäyttäen ilman tuentoja ja siitä eteenpäin aina 4 metriin asti rakennetaan lisätuentojen avulla. Yli 4 metriä leveät aukot toteutetaan teräksillä tai erillisellä muottivalulla. Valubetonijärjestelmissä käytetään välipohjissa betonionteloelementtejä ja yläpohjissa yleensä puurakenteita. Pienen esivalmistusasteen vuoksi työmaalla on enemmän työvaiheita ja rungon rakentaminen on hitaampaa.  

Toimijoilla on toisistaan hyvin erilainen tapa tarjota

Yllä mainituista rakennusjärjestelmien eroista johtuen alan eri toimijat tarjoavat hyvin eri tavalla. Kevytbetoniharkkoja ja -elementtejä käyttävät toimijat (kuten Jämerä) tarjoavat useimmin kokonaispakettia suunnitteluineen, tarvikkeineen ja asennuksineen, sillä se on luontevinta, kun on kyse korkeamman esivalmistusasteen rakenteista ja niihin liittyvästä erikoissuunnittelusta sekä -osaamisesta työmaatasolla. Tällöin voidaan tarjota takuunalainen lopputuote, eli kokonaisvastuullinen toimitus sovittuun tasoon asti kiinteällä, etukäteen sovitulla, hinnalla. Tilaajalla ei tällöin ole juurikaan roolia runkorakennusvaiheessa.

Vastaavasti valubetonimuotteja tai -harkkoja käyttävät toimijat (kuten esimerkiksi Lammi tai Lakka) myyvät lähtökohtaisesti runkomateriaaleja, joiden suunnittelusta, asennusurakasta ja toimitusta täydentävistä hankinnoista (yleensä teräkset ja betonit) vastuun ottavat eri osapuolet ja rakennuttaja yhdessä, eli vastuu ja myös hinta on hajautettu. Tällöin runkotoimitukselle ei ole kokonaisvasuullista toimittajaa, eikä siten myöskään takuun antajaa. Myös itse runkorakennusprojektissa onnistuminen ja kustannusten hallinta jää rakennuttajan, eli tilaajan osaamisen ja ajankäytön varaan.

Yhteenveto

Näitä kahta kivitalorakentamisen valtajärjestelmää voi verrata helposti toisiinsa samoin kriteerein kuin esimerkiksi massiivihirsirakentamista ja pitkästä runko-/lautatavarasta rakentamista, joista hirsirakentamista voi verrata kevytbetonirakentamiseen. Myös teknisiltä ominaisuuksiltaan lopputuotteet ovat vertailukelpoisia. Kaikista syntyy kelpo talo ja meidän viestimme onkin, että päätös oman kodin runkoratkaisusta kannattaa tehdä täysin muihin perusteisiin, kuin hintaan vedoten. Kun tämä päätös on tehty, olisi paras mennä ko. päätöksen mukaista runkoratkaisua hallitsevan myyjän pakeille, kysyä valmista mallia tai suunnittelua, suunnitella talo ja sopia juuri sen talon hinnasta toimittajan kanssa, jotta löytyy molempia tyydyttävä lopputulos. 

Kaikista kallein ja yleensä myös huonoin lopputulos syntyy, kun ensin suunnittelee jonkinlaisen talon ja sitten vasta alkaa miettimään, miten se tehtäsiin ja kenen kanssa. Suunnittelussa kun kuitenkin lyödään hinta ja ratkaisut 90%:sti lukkoon.

 
 
x