Sisältöön »

Runkovalmiin talotoimituksen tilaajalle kevätetuna kevyiden väliseinien materiaalit veloituksetta. Tarjous voimassa 30.4.2024 saakka »

 
Kivitalolaskin
 
 
 

Jämerä kivitalon runko on täyttä kiveä

Jämerä kivitalon runko rakennetaan karkaistuista kevytbetonituotteista, kuten yksiaineisista harkoista, palkeista, tasoelementeistä ja väliseinälaatoista. Järjestelmään kuuluu myös kevytbetoniset porrasaskelmat ja -rungot, joista syntyy tukevat ja näyttävät portaat kerrosten välille. Kivitalossa tarvitaan usein myös kantavia teräsrakenteita, jotka Jämerä kivitaloihin toimitetaan ympärisinkittyinä.

Jämerä vastaa toimituksissaan rakenteiden suunnittelusta, materiaalien hankinnasta työmaalle, sekä niiden asentamisesta ennalta sovittuun laajuuteen, ennalta sovitulla hinnalla.

 

Perustukset ja kellari

Perustukset tehdään maaperästä riippuen, joko maanvaraiselle anturalle tai paaluanturalle. Maanvaraiset anturamuotit toimitetaan työmaalle valmiiksi raudoitettuina.

Sokkelit ja kellarit muurataan maanalaiseen käyttöön soveltuvista kevytsora- tai betoniharkkoista. Kellarin seinät voidaan tehdä myös koko kerroksen korkuisista kevytbetonisista maanpaine-elementeistä.

Anturamuotit Formex, betonit Rudus

 

Ulkoseinät

Ulkoseinät muurataan yksiaineisista lämpökiviharkoista. Lämpökiviharkot toimivat sekä kantavana rakenteena että lämmöneristeenä eli seiniä ei tarvitse lisäeristää eikä vahvistaa betonivaluilla, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Yksiaineisissa lämpökiviseinissä ei ole myöskään materiaalien välisiä rajapintoja, joihin kosteus voi tiivistyä. 

Harkkovahvuudet ovat 375, 400 tai 500 mm, kohteen mukaan. Puolilämpimissä tiloissa voidaan käyttää 300 mm paksuisia harkkoja. 

Harkot muurataan ohutsaumalaastilla ja harkkojen pystysaumoissa on valmiina urat ohutsaumalaastilla tiivistämistä varten. Näin koko harkkoseinä saadaan ilmatiiviiksi. 

Kantavat väliseinät

Kantaviin sisäseiniin käytetään 250, 200, 150 ja 100 mm vahvuisia kevytbetoniharkkoja rakennesuunitelmien mukaan. 

Kevyet väliseinät

Kevyet väliseinät muurataan mittatarkoista 100x400x600 mm väliseinälaatoista.

 

Ala-, väli- ja yläpohjaelementit

Ala-, väli- ja yläpohjien kantavina ja lämpöä eristävinä rakenteina käytetään raudoitettuja kevytbetonielementtejä. Elementtien leveys on 600 mm ja paksuus 250 mm. Elementtienmaksimipituus on 6000 mm, vakiopituudet 200 mm välein.

 

Palkit

Raudoitettuja kevytbetonipalkkeja käytetään ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä kantavana rakenteena. Palkkeja valmistetaan harkkojen leveyksiä vastaavasti ja niiden korkeus on joko 200, 400 tai 600 mm. Palkin maksimipituus on 6000 mm ja pituudet ovat 200 mm välein.
Väliseinien oviaukkojen ylityksiin käytetään 100 mm leveitä ja 200 mm korkeita palkkeja.

 

Rakenneteräkset

Suurissa aukonylityksissä ja välipohjan kannatuksessa korkeiden tilojen yhteydessä käytetään tarvittaessa teräsrakenteita. Jämerä kivitalojen kaikki porrasteräkset, teräspilarit ja -palkit toimitetaan kuumasinkittyinä tehdaskuormien yhteydessä, joten niitä ei tarvitse tilata erikseen.

Portaat

Kiviportaat voidaan rakentaa suorana tai välitasollisena. Porrasaskelmat tuetaan ympäröiviin seinärakenteisiin tai niille voidaan tehdä myös erillinen runko 100 mm väliseinälaatoista tai teräksestä. Porrasaskelmat voidaan pinnoittaa esimerkiksi laatoilla tai parketilla.

Porrasaskelmat ovat raudoitettuja kevytbetonielementtejä, joiden korkeus on 175 mm, leveys 300 mm ja vakiopituudet 880, 980, 1080 mm. Muut pituudet 50 mm välein. Maksimipituus: 1500 mm (1-aukkoisena) ja 3000 mm (2-aukkoisena).

Yläpohja ja vesikattorakenteet

Kiviyläpohja tehdään 250 mm kevytbetonielementeistä, joiden päälle tulee lisälämmöneristeeksi 300-350 mm mineraalivillaa. Kevytbetonielementeillä voidaan tehdä myös vinoja yläpohjia. Kevytrakenteiset puuyläpohjat toimitetaan kattoristikkorakenteisina.

Vaakayläpohjissa käytetään kattoristikoita ja vinoissa yläpohjissa vesikattokannattajat asennetaan kevytbetonisten korokepalojen päälle. Kattokannattajan tai kattoristikon yläpintaan asennetaan kondenssisuojattu aluskate. Aluskatteen yläpuolinen tuuletus varmistetaan korokerimoilla, joiden päälle tulee vesikatteeseen sopivat vaakaruoteet. Vesikatteena on tavallisesti joko tiili tai pelti. Räystäät voivat olla joko avo- tai umpiräystäät.

 

Täysalumiini ikkunat

Ikkunat ovat kolmilasisia puu-alumiini-ikkunoita tai täysalumiini-ikkunoita ja -liukuovia.

Hormi

Toimitukseen voi sisällyttää tyyppihyväksyn kevytsorahormin yksi- tai kaksireikäisenä.

Muut rakenteet

Parvekkeet tehdään tavallisesti RST-raudoitetuilla tasoelementeillä. Parveke-elementit voidaan kannattaa joko kevytbetoni- tai teräsrakenteilla.

Talojen katokset on mahdollista tehdä joko puu-, teräs tai kevytbetonirakenteisina. Katosten pilarit perustetaan tavallisesti pilarianturoilla ja -harkoilla. Katokset voidaan perustaa haluttaessa myös jatkuvalla anturalla ja sokkelimuurilla.

Kellarillisten talojen tukimuurit tehdään muottiharkoilla tai kevytsoraharkoilla.

 

Bauroc kevytbetoni on M1-luokan rakennusmateriaali

Karkaistua kevytbetonia käytetään ympäri maailmaa asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa, sekä erityisolosuhteissa kuten rakennusmateriaalina maanjäristysvyöhykkeillä. Kevytbetonirakenteet toimivat rakennusfysikaalisesti oikein, ovat pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisiä.

Jämerän kevytbetonituotteet valmistetaan Pohjois-Euroopan suurimman karkaistujen kevytbetonituotteiden valmistaja Bauroc AS:n tehtailla. Bauroc vie tuotteita Baltian maihin, Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Saksaan, Puolaan ja Sveitsiin. Bauroc kevytbetonitehtaiden vuosikapasiteetti on 500 000 m3, mikä vastaa noin 6 000 kivitalon ulkoseinäharkkojen määrää.

Bauroc kevytbetoni on turvallinen rakennusmateriaali terveys- ja ympäristövaikutusten suhteen. Tuotteet valmistetaan puhtaista epäorgaanisista ainesosista ja ne kuuluvat rakennusmateriaalien parhaimpaan M1-luokkaan. 

* arvoihin vaikuttaa mm. kipsilevyjen määrä

**erityistä ääneneristystä vaativiin julkisivuihin

Lue lisää bauroc kevytbetonista

Paloluokat ja ilmaääneneristys


 

                                            Usein kysyttyä

 
Saako Jämerältä suunnittelupalveluita?Minkälaisia piirustuksia tarjouksen saamiseksi pitää olla?Saako Jämerän kautta asennuspalveluita?

Jämerä on rakennus- ja insinööritoimisto, joka suunnittelee ja asentaa suurimman osan myymiensä kivitalojen rungoista. Jämerällä on oma rakennesuunnittelu-, määrälaskenta- ja työmaavalvontahenkilöstö, joten luonnollisesti toimituksellamme on myös kattava toimituksen laadunvalvonta. Jämerälle kuuluu lakisääteinen rakennevastuu, mikä yleensä on noin 10 vuotta.

 Kaikki sertifioidut, tilaajarekisteriin kuuluvat asennusryhmämme ovat rakentamisen kokeneita ammattilaisia. Jämerä Kivitalot Oy kuuluu myös tilaajavastuurekisteriin ja on kaikissa asennustoimituksissamme tilaajan suuntaan vastuullinen asennustoimittaja ja hoitaa näin osaltaan kaikki tarvittavat viranomaisilmoitukset mm. verottajalle.

 Vastuu talon rakentamisen onnistumisesta on siis omalta osaltaan täysin Jämerällä ja meille on tärkeää myös pystyä kantamaan tämä vastuu. Tämän vastuun kantamisessa meitä tukee pääomistajamme, vakavarainen Bauroc -konserni. Bauroc on Pohjois-Euroopan suurin kevytbetonikonserni, jonka liikevaihto on n. 50M€ ja henkilöstöä lähes 300. Mahdollisuutemme hoitaa asiat kunnialla loppuun asti ja selvitä myös haastavista tilanteista on erinomainen.

 Jos olet ostamassa vain materiaaleja Jämerältä, on se täysin mahdollista ja luonnollisesti pystymme myös suosittelemaan teille materiaalitilauksen jälkeen jotain asennusurakoitsijaa vastaamaan asennustyöstä. Verkostossamme on paljon myös vastaavia työnjohtajia, maaurakoitsijoita ja muita alan ammattilaisia, joiden yhteystietoja myyjämme antavat mielellään tukemaan Jämerä toimituksen sujuvaa etenemistä.

Mitä rakennusosia Jämerän toimitukseen kuuluu?Kuinka nopeasti kivitalo on muuttovalmis?Usein kuulee, että kivitalo on kallis - miten Jämerä?Mitä käytännön eroa on Jämerän eri seinävahvuuksilla 400mm ja 500mm?Mitä hyötyä on kiviyläpohjasta?Halkeileeko kevytbetoniseinä?Miksi eri toimijoiden tarjousten vertailu on niin haastavaa?
 
 
x