Yksiaineinen kevytbetonirakenne on oikein toteutettuna kosteusteknisesti turvallisempi kuin niin sanottu kerroksellinen seinärakenne

Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha on tutkinut kevytbetonirakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. Antamassaan lausunnossa hän toteaa, että yksiaineinen massiivinen kevytbetonirakenne on oikein toteutettuna kosteusteknisesti turvallisempi kuin niin sanottu kerroksellinen seinärakenne, jossa on erillinen lämmöneristekerros rakenteen sisällä. Vinhan mukaan tämä pätee erityisesti sellaisiin rakenteisiin, jossa lämmöneristeenä on käytetty avohuokoista ilmaa läpäisevää eristettä, kuten mineraalivillaa tai puukuitueristettä.

– Yksiaineisessa rakenteessa esiintyy toki korkeita kosteuspitoisuuksia ja huokosilman suhteellisia kosteuksia. Kosteudesta ei ole kuitenkaan haittaa, koska mikrobit eivät kasva materiaalin sisällä, Vinha sanoo lausunnossaan.

Kevytbetoni kestää hyvin rakentamisen ja käytönaikaisia kosteusrasituksia, minkä Vinha näkee merkittäväksi eduksi. Lausunnossaan hän kuitenkin muistuttaa, että kevytbetonirakenteisiinkaan ei tule päästää tarpeettomasti kosteutta, ja rakennusaikana kevytbetoniharkot ja -elementit tulee suojata sateelta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan >

Tai katso sen osat:

Kevytbetonirakenteiden lämpötekninen toiminta >

Kevytbetonirakenteiden kosteustekninen toiminta >

Kevytbetonirakenteiden ilmatiiviys ja paine-erojen vaikutus >