http://www.pientaloteollisuus.fi/


Jämerä on PTT:n jäsenyritys

Jämerä Kivitalot Oy on PTT:n varsinainen jäsen 14 muun merkittävän suomalaisen talotoimijan ohella. Jämerällä on edustus myös PTT:n hallituksessa, markkinointi- ja kehitysryhmässä sekä teknisessä ryhmässä. Jämerä osallistuu aktiivisesti PTT:n toimintaan ja noudattaa toiminnassaan PTT:n eettisiä sääntöjä:

  • Yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattaminen. Yritykset pyrkivät luomaan yhteistyöverkostonsa siten, että myös alihankkijat toimivat samoin.
  • Jäsenyritysten tulee osoittaa pätevyytensä hyväksyttävillä laadunvarmistuksilla. Yhteisesti sovittuja alan suunnitteluohjeita ja laatuvaatimuksia tulee noudattaa.
  • Jäsenyritysten tulee olla rehellisiä ja vastuullisia sekä nauttia asiakkaidensa luottamusta.
  • Yritysten tulee tuntea alan sopimuskäytäntö, hyvä rakennustapa, toimitusehdot ym. lainsäädäntö ja työehtosopimukset sekä toimia näiden mukaan.
  • Yrityksellä on oltava riittävät taloudelliset ja tekniset resurssit.
  • Jäsenyritysten tulee toimia hyvien kauppatapojen mukaan vahingoittamatta toisen etua.
  • Yritysten tulee osoittaa yhteistyökykyä ja -halua toimialalla, suorittaen yhdistyksen asettamat velvoitteet. Tästä esimerkkinä toimivat nämä yhteiset säännöt ja toimitusehdot yms.

Pientaloteollisuus PTT ry (PTT) on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien vuonna 1999 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen.

PTT on pientalomarkkinoiden aktiivinen asiantuntija. PTT toimii jäsenyritystensä edunvalvojana, toimintaedellytysten kehittäjänä ja keskustelufoorumina. PTT pyrkii vaikuttamaan rakentamisen lainsäädäntöön ja määräyksiin, jotta omakotitalorakentaminen olisi helpompaa. Tavoitteita ovat mm. kaavoitukseen vaikuttaminen, viennin edistäminen ja pientalorakentamista häiritsevien esteiden poistaminen.

 PTT teettää tutkimuksia ja markkinakatsauksia, kehittää alan ammattiosaamista, tiedottaa alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä järjestää seminaareja ja muita alan tapahtumia.