Jämerän massiivirakenteet varaavat aurinkoenergiaa 

Jämerän massiivikivirungolla on kyky varata auringon lämpöenergiaa jopa talvella. Kesäkuukausina massiivirakenne puolestaan ehkäisee sisälämpötilan nousua, mikä vähentää jäähdytystarvetta. Lue lisää kevytbetonin lämmönvarauskyvystä >

Yhtenäinen massiivirunko on myös tiivis ja sen ilmanvuotokohdat on helppo minimoida huolellisella rakentamisella. Näin rakennuksen energiankulutus pienenee. Tiiveyden takaa harkkojen ohutsaumamuuraus ja kivinen väli- sekä yläpohja. Varmistamme rakentamiemme talojen tiiveyden tiiveysmittauksella.

Esimerkkilaskelma energiatehokkuudesta

Esimerkki on laskettu ECOTERM+ 500 ja ECOTERM+ 375 lämpöharkoilla, joiden molempien u-arvot ovat pientaloille asetettujen vaatimusten mukaiset.

Ulkoseinän u-arvon lisäksi talon energiatehokkuuteen vaikuttavat myös muiden rakennusosien u-arvot: ala- ja yläpohja, sekä ikkunat ja ovet. Suuri merkitys on myös talotekniikan tekokkuudella.

Lähtötiedot

  • Huoneistoala 165 m2
  • Kerrosala 194 m2 + varasto 6 m2
  • Yläpohja, u-arvo 0,08: kevytbetonielementti 250 mm, suorat osat puhallusvilla 350 mm ja vinot osat levyvilla 300 mm
  • Ulkoseinät:, lämpäharkko 500 mm/u-arvo 0,15, lämpöharkko 375 mm/0,20
  • Alapohja, u-arvo 0,09: teräsbetonilaatta 80 mm, EPS eriste 250 mm
  • Maalämpö: tehokas kone esim. Nibe 1245-6
  • Aurinkokeräimet: 8 m2 aurinkokennot, tuotto 600 kWh/vuosi
  • Koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 77%


Energialaskelma:


lämpöharkko 
500 mm
lämpäharkko
 375 mm 
Seinän u-arvo, W/m2 K0,150,20
Yläpohjan u-arvo, W/m2 K0,080,09
Alapohjan u-arvo, W/m2 K0,090,11
Ikkunat/ovet u-arvo, W/m2 K0,80,8
Lämmitysmaalämpö
esim. Nibe 1245-6
aurinkokeräimet 8 m2
maalämpö
esim. Nibe 1245-6
IlmanvaihtoLTO 77%LTO 77%
E-luku*7591
Ilmanvuotoluku** q501,01,0
Ostoenergian tarve kWh/vuosi83859865
EnergialuokkaAB


* E-luku (kWh/m2/vuosi) on rakennuksen laskennall inen energiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohti.
Pientalon suurin sallittu energiankulutus riippuu talon nettoalasta.
** Ilmatiiveys todennetaan ilmatiiveysmittauksella, kun rakennus on valmis.

Taulukossa on verrattu pelkän seinän u-arvon vaikutusta energiankulutukseen

Laskelma tehty 0,11 €/kWh ostoenergian hinnnalla talolle, jonka seinäpinta-ala on 167 m2.

Seinän u-arvoOstoenergia kWh/vuosiVaikutus €/vuosi
0,22 W/m²K8916 kWh980,76 €
0,21-51 kWh-5,61 €
0,20-101 kWh-11,11 €
0,19-150 kWh-16,50 €
0,18-200 kWh-22,00 €
0,17-249 kWh-27,39 €
0,16-298 kWh-32,78 €
0,15-347 kWh-38,17 €
0,14-395 kWh-43,45 €
0,13-443 kWh-48,73 €
0,12-491 kWh-54,01 €
0,11-538 kWh-59,18 €
0,10-585 kWh-64,35 €


Energialaskelmatalon pohjakuvat

1. krs


2. krs