AURINKOENERGIAA varaava massiivikivitalo 

Massiivisella kevytbetonirungolla on kyky varata auringon lämpöenergiaa jopa talvella ja luovuttaa sitä takaisin sisäilmaan. Kesäkuukausina massiivirakenne puolestaan ehkäisee sisälämpötilan nousua, mikä vähentää jäähdytystarvetta ja säästää siten energiaa. Nykyisin tällä asialla on yhä enemmän merkitystä, kun rakennukset tehdään aiempaa lämpöä eristävämmäksi.

Yksiaineinen massiivinen kevytbetonirakenne kuluttaa myös todellisuudessa jonkin verran vähemmän lämpöenergiaa verrattuna nykyisten laskentaohjeiden avulla määritettävään energiankulutuksen laskennalliseen arvoon. Tämäkin asia johtuu kevytbetonin lämmönvarauskyvystä. Energiankulutuslaskelmassa otetaan huomioon ainoastaan sisäpuolelta rakenteeseen tulevan ylimääräisen lämpöenergian vaikutus.

Lue lisää kevytbetonin lämmönvarauskyvystä >

Tiivis runkorakenne estää lämpövuodot

Kevytbetonista on helppo rakentaa oikeaoppisesti tiivis ja lämpöä varaava runkorakenne, sillä koko rakennuksen runko on yhtä ja samaa kivimateriaalia yläpohjaa myöden. Tämä tarkoittaa sitä, että eri rakenneosien liitoksia ei tarvitse teippailla tiiviiksi, vaan kivirunko on oikeaoppisesti tiivis ilman höyrynsulkumuoveja. Kun ilmavuotojen mukana rakenteen läpi siirtyvät lämpövuodot vähenevät, niin rakennuksen energiankulutus pienenee. Myös ulkoseinäharkkojen ohutsaumamuuraus vähentää ilmavuotojen mahdollisuutta.  Jämerä varmistaa tiiveysmittauksella rakentamiensa talojen tiiveyden.

Esimerkkilaskelma energiatehokkuudesta


Jämerä-kivitalo, jonka

  • Huoneistoala 165 m2
  • Kerrosala 194 m2 + varasto 6 m2
  • Yläpohja, u-arvo 0,08: kevytbetonielementti 250 mm, suorat osat puhallusvilla 350 mm ja vinot osat levyvilla 300 mm
  • Ulkoseinät:, lämpäharkko 500 mm/u-arvo 0,15, lämpöharkko 375 mm/0,20
  • Alapohja, u-arvo 0,09: teräsbetonilaatta 80 mm, EPS eriste 250 mm
  • Maalämpö: tehokas kone esim. Nibe 1245-6
  • Aurinkokeräimet: 8 m2 aurinkokennot, tuotto 600 kWh/vuosi
  • Koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 77%lämpöharkko 
500 mm
lämpäharkko
 375 mm 
Seinän u-arvo, W/m2 K0,150,20
Yläpohjan u-arvo, W/m2 K0,080,09
Alapohjan u-arvo, W/m2 K0,090,11
Ikkunat/ovet u-arvo, W/m2 K0,80,8
Lämmitysmaalämpö
esim. Nibe 1245-6
aurinkokeräimet 8 m2
maalämpö
esim. Nibe 1245-6
IlmanvaihtoLTO 77%LTO 77%
E-luku*7591
Ilmanvuotoluku** q501,01,0
Ostoenergian tarve kWh/vuosi83859865
EnergialuokkaAB


* E-luku (kWh/m2/vuosi) on rakennuksen laskennall inen energiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohti. Pientalon suurin sallittu energiankulutus riippuu talon nettoalasta.
** Ilmatiiveys todennetaan ilmatiiveysmittauksella, kun rakennus on valmis.

Seinien u-arvon vaikutus energiankulutukseen

Taulukossa on verrattu ulkoseinänseinän u-arvon vaikutusta vuotuisiin lämmityskustannuksiin. Talon energiankulutukseen vaikuttaa ulkoseinän u-arvon lisäksi alapohjan, yläpohjan, ikkunoiden ja ovien u-arvot, sekä rakennuksen tiiveys. 

Esimerkkitalo

  • Ulkoseinien pinta-ala on 167 m²
  • Ostoenergian hinta 0,11 €/kWh
Seinän u-arvoOstoenergia kWh/vuosiVaikutus €/vuosi
0,22 W/m²K8916 kWh980,76 €
0,21-51 kWh-5,61 €
0,20-101 kWh-11,11 €
0,19-150 kWh-16,50 €
0,18-200 kWh-22,00 €
0,17-249 kWh-27,39 €
0,16-298 kWh-32,78 €
0,15-347 kWh-38,17 €
0,14-395 kWh-43,45 €
0,13-443 kWh-48,73 €
0,12-491 kWh-54,01 €
0,11-538 kWh-59,18 €
0,10-585 kWh-64,35 €