Yksiaineinen hengittävä rakenne

Jämerä-kivitalot rakennetaan karkaistusta kevytbetonista, joka on suomalainen keksintö 1930-luvun alusta. Karkaistu kevytbetonirakenne on hengittävä, palamaton, kestävä ja ekologinen, eikä yksiaineisessa rakenteessa ole muovia eikä lisäeristeitä. Seinät ovat myös niin vahvat, ettei niitä tarvitse vahvistaa betonivaluilla rakentamisen aikana. Kevytbetoni onkin nykyisin Euroopan suosituin pientalojen rakennusmateriaali.

Oikein toteutettuna kevytbetonirakenne on myös kosteusteknisesti turvallisempi, kuin seinärakenteet, joissa on erillinen lämmöneristekerros rakenteen sisällä. Tämä pätee erityisesti sellaisiin rakenteisiin, jossa lämmöneristeenä on käytetty avohuokoista ilmaa läpäisevää eristettä, kuten mineraalivillaa tai puukuitueristettä. Monikerrokselliset rakenteet, joissa on erillinen lämmöneristekerros, ovat yksi syy rakennusten sisä­ilmaongelmiin, sillä mikrobit ja homeitiöt muodostuvat rakenteissa materiaalikerroksien välisiin rajapintoihin. Karkaistussa kevytbetonista tehdyssä rakenteessa rajapintoja ei ole, sillä materiaali on täysin yksiaineista.

Lue Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinhan lausunto >

Valmistetaan täysin puhtaista ainesosista

Jämerän kevytbetonituotteet sisältävät vain täysin puhtaita ja epäorgaanisia ainesosia; hiekaa, kalkkia, kipsiä, sementä ja vettä. Valmistuksessa käytetään lisäksi pieni määrä puhdasta alumiinijauhetta, joka huokoistaa massan antaen tuotteelle sen erinomaisen lämmöneristyskyvyn.

Lujuuteensa tuotteet saavat höyrykarkaisussa korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Höyrykarkaisun yhteydessä muodostuu uusi homogeenien mineraali, tobermoriitti, joka tekee huokoisesta rakenteesta samanaikaisesti lujan ja keveän.

Kevytbetonituotteet ovat ekologisia ja päästöttömiä, ne kuuluvat rakennusmateriaalien puhtaimpaan M1 luokkaan. Kevytbetonilla on pitkä elinkaari, mikä on ympäristölle ystävällisin vaihtoehto. Valmistuksessa käytettävät täysin puhtaat aaka-aineet saadaan tehtaan läheisyydestä ja tuotannosta ei synny lainkaan jätteitä, sillä kaikki tuotannossa syntyvä ylijäämä kierrätetään takaisin valmistusprosessiin.

Paloturvallisuus huippuluokkaa

Kevytbetonin ehdoton etu on sen huippuluokkaa oleva paloturvallisuus. Karkaistu kevytbetoni on luonnonmateriaali, josta ei palotilanteessa vapaudu ollenkaan savua tai myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat olla tulipalossa jopa vaarallisempia kuin itse liekit.


Leikkauskuva kevytbetonirakennuksesta: koko rakennus ­voidaan toteuttaa samalla muovittomalla materiaalilla.


 

Design from Finland
Kotimaista kädenjäkeä
Puhtain M1-luokka
Tilaajavastuureskisteri
PTTn jäsenyritys