Sisältöön »
 
 

Jämerä kivitaloilla on pitkä ja ympäristöystävällinen elinkaari

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TUOTANNON AIKANA

Karkaistun kevytbetonin tuotantoprosessi on ympäristöystävällinen, sillä kevytbetonin tuotannolla on alhainen energiaintensiteetti verrattuna moniin muihin rakennusalan tuotteisiin. Tuotteet valmistetaan täysin puhtaista epäorgaanisista kiviaineksista: hiekasta, kalkista, kipsistä, sementistä ja vedestä. Raaka-aineita tarvitaan tuotantoprosessissa pieniä määriä tuotettua kuutiomäärää kohden. Valmistuksessa käytetään myös pieni määriä puhdasta alumiinijauhetta, joka huokoistaa massan, minkä ansiosta tuote saa erinomaisen lämmöneristyskyvyn. Tuotteet ovat rakennusmateriaalien puhtainta M1-luokkaa.

Valmistusprosessista ei myöskään vapaudu epäpuhtauksia, eikä myrkyllisiä jäteitä. Kevytbetonin valmistuksessa kaikki ylijäämämassa kierrätetään takaisin valmistusprosessiin.

Ympäristövaikutukset rakentamisen aikana

Kevytbetonituotteet muodostavat pientalojen rakentamiseen sopivan rakennejärjestelmän eli tuotteet tulevat rakennuskohteeseen määrämittaisena. Tarvittaessa tuotteita on helppo työstää tarkasti, mikä minimoi jätteiden syntymisen rakentamisen aikana. Nimensä mukaisesti kevytbetonituotteet ovat keveitä ja siksi niiden kuljetusten päästöt ovat myös pienemmät, kuin muiden kiviaineisten rakennusmateriaalien.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KÄYTÖN Aikana

Kevytbetonirungolla hyvä lämmöneristyskyky, mikä vähentää rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarvetta. Kevytbetonista lämpökiviseinää ei tarvitse parantaa lisäeristeillä toisin kuin muiden kivirakenteisten talojen ulkoseiniä - myös lisäeristeiden valmistus kuormittaa ympäristöä. Kevytbetonirunkoinen talo on myös erittäin kestävä ja siksi pitkäikäinen. Kevytbetonia käytetäänkin maailmalla mm. maanjäristysvyöhykkeillä talojen rakennusmateriaalina.

Uusiokäyttö

Karkaistujen kevytbetonituotteiden koko elinkaaren aikana mahdollinen ylijäämä käytetään uudelleen tai kierrätetään mahdollisuuksien mukaan loppusijoituksen minimoimiseksi. Kevytbetonituotteiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset, koska ne eivät sisällä myrkyllisiä aineita. Elinkaaren lopussa puhdas kivituote on helppo uusiokäyttää esimerkiksi murskeena.

KIVIRUNKORATKAISUISTA PIENIN HIILIJALANJÄLKI

Kevytbetonin valmistuksen hiilijalanjälki on kivituotteista pienimpiä, millä on positiivinen vaikutus koko talohankkeen hiilijalanjälkeen. Nykyaikainen kevytbetonin tuotantoprosessi vaatii suhteellisen pieniä määriä raaka-aineita tuotettua kuutiomäärää kohden ja tuotantoprosessissa kaikki raaka-aineet käytetään tehokkaasti ja ylijäämä kierrätetään takaisin valmistusprosessiin. 

Taulukossa on vertailtu rakennusmateriaalien valmistuksessa tarvittavan raaka-aineen/energian määrää valmista tuotekuutiota kohden. Lähde: https://eaaca.org


 

bauroc kevytbetonituotteiden RTS EPD ympäristöselosteet on julkaistu

22.06.2021

EPD ympäristöseloste esittää tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta, raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren lopun käyttöön asti. Ympäristövaikutukset on esitetty standardin EN 15804 mukaisesti ja ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima, jolloin tieto on tarkastettua ja luotettavaa. Rakennustietosäätiö RTS on julkaissut bauroc EPD:t sivuillaan >

Ympäristöselosteiden avulla voidaan rakennuksen hiilijalanjälki laskea tarkemmin, kun tuotekohtaiset ympäristövaikutukset ovat tiedossa. Arvoja voi käyttää esimerkiksi Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenettelyssä, jonka uusin versio on parhaillaan lausuntokierroksella. Tulevaisuudessa rakentamista koskevat määräykset muuttuvat niin, että uusien rakennusten vähähiilisyyttä on arvioitava rakennuksille tehtävässä ilmastoselvityksessä.

bauroc tuotteiden ympäristöselosteet

Muurattavien tuotteiden (kolme eri tiheysluokkaa) ympäristövaikutukset >>

Raudoitettujen tuotteiden (palkit ja muut raudoitetut tuotteet) ympäristövaikutukset >>