Sisältöön »
 
 

 

TERVEEN TALON RAKENNUSMATERIAALI

 

hyvä sisäilma

Karkaistu kevytbetoni on yksiaineinen, hengittävä ja kosteusteknisesti turvallinen rakennusmateriaali. Kevytbetonitalon seinissä ei ole muovia, eikä eri materiaalien välisiä rajapintoja, joihin kosteus voisi tiivistyä. Monikerrokselliset rakenteet ovat nykykokemusten mukaan yksi syy rakennusten sisäilmaongelmiin, sillä mikrobit ja homeitiöt muodostuvat rakenteissa juuri materiaalikerroksien välisiin rajapintoihin.

Kevytbetoni on hygroskooppinen materiaali, joka sitoo ja luovuttaa kosteutta tasaten näin sisäilman suhteellisen kosteuden vaihteluja. Tästä on etua erityisesti talviaikaan, kun sisäilma on usein liian kuivaa.

Täysin palamaton

Kevytbetoni on täysin palamatonta materiaalia ja täyttää tiukimmatkin paloturvallisuusvaatimukset. Tuotteet valmistetaan luonnon materiaaleista ja siksi palotilanteessa ei vapaudu myöskään myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat olla vaarallisempia, kuin itse liekit.

energiatehokas

Kevytbetonilla on hyvä lämmöneristyskyky, joka on tuotteeseen valmistusprosessissa muodostuvien suljettujen ilmahuokosten ansiota. Muuta eristettä seinärakenteessa ei tarvita. Kevytbetoninen lämpökivirunko varaa lämpöä ja säästää lämmityskustannuksia.

hiljainen asua

Kevytbetonilla erinomaiset äänieristysominaisuudet verrattuna muihin saman painoisiin rakennusmateriaaleihin. Massiivinen kivirunko on hiljainen kaupunkiympäristössä, kuten myös luonnon myrskyissä ilmasto-olosuhteiden muuttuessa.

ympäristöystävällinen elinkaari

Jämerän kevytbetonituotteet ovat ekologisia, päästöttömiä ja rakennus­materiaalien puhtainta M1-luokkaa. Kaikki tuotteiden valmistuksessa syntyvä ylijäämä kierrä­tetään ­takaisin valmistusprosessiin. Jämerä kivitalolla on pitkä ja ympäristö­ystävällinen ­elinkaari, jonka lopussa puhtaista luonnonmateriaaleista­ ­­valmistetut tuotteet on helppo uusiokäyttää. Kevytbetonilla on kivirunkoratkaisuista pienin hiilijalanjälki.


Maailmanlaajuisesti käytetty rakennusmateriaali

Karkaistu kevytbetoni on ympäri maailmaa laajasti käytetty materiaali asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa. Kevytbetonista on vuosikymmenien kuluessa rakennettu lukematon määrä rakennusfysikaalisesti oikein toimivia rakennuksia. 


Karkaistun kevytbetonin valmistus

Karkaistut kevytbetonituotteet valmistetaan täysin puhtaista ja epäorgaanisista kiviaineksista: hiekasta, kalkista, kipsistä, sementistä ja vedestä. Valmistuksessa käytetään pieniä määriä puhdasta alumiinijauhetta massan huokoistukseen, jonka vaikutuksesta tuote saa erinomaisen lämmöneristyskyvyn. Valmistusprosessi alkaa hiekan jauhamisella, jonka jälkeen kaikki raaka-aineet sekoitetaan keskenään. Sekoituksessa tapahtuu kemiallinen reaktio, seos huokoistuu. Huokoistunut massa valetaan muotteihin, joihin lisätään raudoitus tuotteiden mukaan. Kun massa on esikovettunut useita tunteja, se leikataan teräslangoilla oikean kokoisiksi tuotteiksi. Lopullisen lujuuteensa tuotteet saavat autoklaaveissa tehtävässä höyrykarkaisussa korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Höyrykarkaisussa tuotteisiin muodostuu uusi homogeenien mineraali, tobermoriitti, joka tekee huokoisesta rakenteesta samanaikaisesti sekä lujan että keveän. Autoklaavikäsittelyn jälkeen tuotteet pakataan odottamaan toimitusta rakennuskohteeseen.

https://www.eaaca.org/