Sisältöön »
 
 

Jämerän kevytbetonirungon edut

 

 

Yksiaineinen runkorakenne hengittää

Jämerä kivitalon seinät ovat yksiaineista karkaistua kevytbetonia. Rakenne hengittää oikeaoppisesti ja on kosteusteknisesti turvallinen, koska rakenteen sisällä ei ole eri materiaalien välisiä rajapintoja, joihin kosteus voisi tiivistyä. Monikerrokselliset rakenteet ovat kokemusten mukaan yksi syy rakennusten sisä­ilmaongelmiin, sillä mikrobit ja homeitiöt muodostuvat rakenteissa juuri materiaalikerroksien välisiin rajapintoihin.

Jämerä taloissa on hyvä sisäilma

Kevytbetonilla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta eli se on hygroskooppinen materiaali. Hygroskooppisuutensa ja kosteudensitomiskykynsä ansiosta kevytbetonirakenteet tasaavat sisäilman suhteellisen kosteuden vaihtelua. Sisäilman ollessa kosteata sitoutuu vesihöyryä kevytbetonirakenteisiin ja vastaavasti sisäilman kuivuessa kosteutta siirtyy rakenteista takaisin sisäilmaan. Tästä on etua erityisesti talviaikaan, kun sisäilma on usein liian kuivaa.

Täysin palamaton materiaali

Kevytbetoni on täysin palamatonta materiaalia, joka täyttää tiukimmatkin paloturvallisuusvaatimukset. Tuotteet valmistetaan luonnon materiaaleita (tuotteessa ei ole muovia, eikä lisälämmöneristettä) mistä syystä palotilanteessa ei myöskään vapaudu myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat olla vaarallisempia, kuin itse liekit. Kevytbetonituotteita käytetään rakennusteollisuudessa osastoiviin seiniin ja palomuureihin.

Pienet lämmityskustannukset

Karkaistun kevytbetonin hyvä lämmöneristyskyky on valmistusprosessissa tuotteeseen muodostuvien suljettujen ilmahuokosten ansiota. Muuta eristettä seinärakenteessa ei tarvita. Massiivikivirunko varaa myös lämpöä ja siitä on helppo saada huolellisella rakentamisella erittäin tiivis. Jämerä kivitalojen ilmatiiveysmittauksissa saadut luvut ovat alan parhaita.

Miellyttävän hiljainen asua

Kevytbetonilla erinomaiset äänieristysominaisuudet verrattuna muihin saman painoisiin rakennusmateriaaleihin. Massiivinen kivirunko on hiljainen kaupunkiympäristön äänimaailmassa, kuten myös luonnon myrskyissä ilmasto-olosuhteiden muuttuessa.

Puhtaista luonnonmateriaaleista valmistettu ympäristöystävällinen tuote

Jämerän kevytbetonituotteet ovat ekologisia, päästöttömiä ja kuuluvat rakennusmateriaalien puhtaimpaan M1-luokkaa. Kaikki tuotannossa syntyvä ylijäämä kierrätetään takaisin valmistusprosessiin. Jämerä kivitalo on pitkäikäinen ja sillä on ympäristöystävällinen elinkaari tuotteiden valmistuksesta aina rakennuksen eliniän loppuun sakka, jolloin luonnonmateriaaleista tehdyt tuotteet voidaan uusiokäyttää vaikkapa murskeena.


Maailmanlaajuisesti suosittu rakennusmateriaali

Karkaistu kevytbetoni on ympäri maailmaa laajasti käytetty materiaali asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa ja siitä on vuosikymmenien kuluessa rakennettu lukematon määrä rakennusfysikaalisesti oikein toimivia rakennuksia. Kevyt­betonilla on erinomainen keveys-lujuus suhde höyrykarkaisuprosessin ansiosta ja siksi se toimii samalla kertaa sekä kantavana rakenteena että lämmöneristeenä.

Karkaistun kevytbetonin valmistus

Karkaistut kevytbetonituotteet valmistetaan täysin puhtaista ja epäorgaanisista kiviaineksista: hiekasta, kalkista, kipsistä, sementistä ja vedestä. Valmistuksessa käytetään pieniä määriä puhdasta alumiinijauhetta massan huokoistukseen, jonka vaikutuksesta tuote saa erinomaisen lämmöneristyskyvyn. Valmistusprosessi alkaa hiekan jauhamisella, jonka jälkeen kaikki raaka-aineet sekoitetaan keskenään. Sekoituksessa tapahtuu kemiallinen reaktio, seos huokoistuu. Huokoistunut massa valetaan muotteihin, joihin lisätään raudoitus tuotteiden mukaan. Kun massa on esikovettunut useita tunteja, se leikataan teräslangoilla oikean kokoisiksi tuotteiksi. Lopullisen lujuuteensa tuotteet saavat autoklaaveissa tehtävässä höyrykarkaisussa korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Höyrykarkaisussa tuotteisiin muodostuu uusi homogeenien mineraali, tobermoriitti, joka tekee huokoisesta rakenteesta samanaikaisesti sekä lujan että keveän. Autoklaavikäsittelyn jälkeen tuotteet pakataan odottamaan toimitusta rakennuskohteeseen.

https://www.eaaca.org/