Sisältöön »
 
 

 

Jämerä kivitalon hiilijalanjälki

Jämerä on jo kahden vuoden ajan laskenut kaikille urakoimilleen pientaloille hiilijalanjäljen. Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan arvioimalla koko eliniän ilmastovaikutukset, mukaan lukien rakennustuotteiden valmistus ja lopulta purkuvaihekin. Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi on lähivuosina tulossa pakolliseksi kaikille uusille pientaloille. 

Laskentamenetelmää tähän on kehitetty viime vuosien aikana ympäristöministeriön ohjauksessa. Suunnitelmien mukaan rakennuksille tulee lähitulevaisuudessa rakennusluvan haun yhteydessä tehdä ns. Ilmastoselvitys, jossa arvioidaan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki, jolla tarkoitetaan puolestaan ilmastohyötyjä, jotka syntyvät rakennushankkeen myötä. Yhteinen menetelmä on tärkeä, jotta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja voidaan vertailla. Laskelmissa on yhtenäistetty mm. Rakennuksen käyttöiäksi 50 vuotta, vaikka todellisuudessa elinikä onkin pidempi.

KIVIRUNKORATKAISUISTA PIENIN HIILIJALANJÄLKI

Kevytbetonin valmistuksen hiilijalanjälki on kivituotteista pienimpiä, millä on positiivinen vaikutus koko talohankkeen hiilijalanjälkeen. Nykyaikainen kevytbetonin tuotantoprosessi vaatii suhteellisen pieniä määriä raaka-aineita tuotettua kuutiomäärää kohden ja tuotantoprosessissa kaikki raaka-aineet käytetään tehokkaasti ja ylijäämä kierrätetään takaisin valmistusprosessiin. 

Taulukossa on vertailtu rakennusmateriaalien valmistuksessa tarvittavan raaka-aineen/energian määrää valmista tuotekuutiota kohden. Lähde: https://eaaca.org


Rakennuksen elinkaaren vaiheet

 Tuotteen EPD kattaa yleensä osat A1-A4, C ja D, eli työmaan ja käytön aikaisia ympäristövaikutuksia ei arvioida erikseen tuotteen osalta, vaan vasta koko rakennuksen osalta.

 

HIILIJALANJÄLkeen vaikuttaminen suunnittelussa ja rakentamisessa

Bauroc kevytbetonituotteiden valmistuksen päästöt ovat pienet kiviaineiseksi tuotteeksi ja energiatehokkailla rakenteilla käytön aikaiset päästöt jäävät myös pieneksi. Tulevaisuudessa rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamiin päästöihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, sillä rakennusten käytön aikainen energia muuttuu koko ajan vähäpäästöisemmäksi.

Jämerä kivitalon hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa erilaisilla suunnitteluratkaisuilla ja -valinnoilla. Näistä voi keskustella arkkitehdin kanssa tai kysyä lisätietoja jämerältä. Tärkein valinta on edelleen lämmitysmuodon valinta, jossa lämpöpumppuratkaisut yleensä ovat hiilijalanjäljeltään parhaimpia valintoja.

Kaikki hyvät valinnat eivät tosin näy hiilijalanjälkilaskelmissa. Tällaisia ovat esim. Rakennuksen sijainti (joukkoliikenne ja pyöräilyetäisyys) tai tilojen muuntojoustavuus käyttötarpeen mukaan. Kestävän rakentamisen periaatteena on edelleenkin rakentaa rakennus, jolla on pitkä elinkaari, vähäinen huolto- ja korjaustarve ja joka myös toiminnaltaan ja arkkitehtuuriltaan kestää aikaa ja vastaa asiakkaiden toiveita.

Esimerkkejä Jämerä kivitalon hiilijalanjäljen muodostumisen osa-alueista

Jämerä kivitalon hiilijalanjäljen koostumisen eri osa-alueista antaa osviittaa alla olevat kuvat, joissa on esitetty päästölähteiden jakaantuminen eri tekijöille. Laskelmat on tehty todellisista kohteista  Ympäristöministeriön vuoden 2019 luonnosversiolla. Kuvissa "Resurssien alityypit" tarkoittaa työmaan ja purun aikaisia päästöjä.

Yksikerroksinen talo, maalämpö, 400 mm kevytbetoniseinät, puuyläpohja


Kaksikerroksinen talo, maalämpö, 400 mm kevytbetoniseinät,väli-/yläpohja kevytbetonia