Sisältöön »
 
 

 

PIENTALON HIILIJALANJÄLKI

Jämerä on jo kahden vuoden ajan laskenut kaikille urakoimilleen pientaloille hiilijalanjäljen. Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan arvioimalla koko eliniän ilmastovaikutukset, mukaan lukien rakennustuotteiden valmistus ja lopulta purkuvaihekin. Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi on lähivuosina tulossa pakolliseksi kaikille uusille pientaloille. 

Laskentamenetelmää tähän on kehitetty viime vuosien aikana Ympäristöministeriön ohjauksessa ja viimeisin versio on parhaillaan lausuntokierroksella. Suunnitelmien mukaan rakennuksille tulee rakennusluvan haun yhteydessä tehdä ns. ilmastoselvitys, jossa arvioidaan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki, jolla tarkoitetaan puolestaan ilmastohyötyjä, jotka syntyvät rakennushankkeen myötä. Yhteinen menetelmä on tärkeä, jotta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja voidaan vertailla. Laskelmissa on yhtenäistetty mm. rakennuksen käyttöiäksi 50 vuotta, vaikka todellisuudessa elinikä onkin pidempi.

Rakennuksen elinkaaren vaiheet

 Tuotteen EPD kattaa yleensä osat A1-A4, C ja D, eli työmaan ja käytön aikaisia ympäristövaikutuksia ei arvioida erikseen tuotteen osalta, vaan vasta koko rakennuksen osalta.

 

BAUROC KEVYTBETONITUOTTEILLA ON EPD YMPÄRISTÖSELOSTEET

Jämerä kivitalojen runkomateriaalilla, bauroc kevytbetonituotteilla, on EPD ympäristöselosteet kivituotteista ensimmäisten joukosta. Ympäristöselosteessa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren ajalta, raaka-aineiden hankinnasta siihen miten materiaalia voidaan käyttää rakennuksen elinkaaren jälkeen. Ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima, jolloin tieto on tarkastettua ja luotettavaa. 

EPD sisältää valtavasti tietoa tuotteesta, mutta yleisimmin selostetta hyödynnetään rakennusten hiilijalanjälkilaskelmissa, joihin EPD:stä otetaan tieto tuotteen valmistamisen aiheuttamista päästöistä.

Bauroc-tuotteille on olemassa kaksi EPD:tä, joista toinen on muuratuille tuotteille ja toinen raudoitetuille elementeille.

Lisätietoa bauroc-tuotteista ja EPD:stä voit lukea: www.bauroc.fi

 

JÄMERÄ kiviTALON HIILIJALANJÄLKI

Bauroc kevytbetonituotteiden valmistuksen päästöt ovat pienet kiviaineiseksi tuotteeksi ja energiatehokkailla rakenteilla käytön aikaiset päästöt jäävät myös pieneksi. Tulevaisuudessa rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamiin päästöihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, sillä rakennusten käytön aikainen energia muuttuu koko ajan vähäpäästöisemmäksi.

Jämerä kivitalon hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa erilaisilla suunnitteluratkaisuilla ja -valinnoilla. Näistä voi keskustella arkkitehdin kanssa tai kysyä lisätietoja Jämerältä. Tärkein valinta on edelleen lämmitysmuodon valinta, jossa lämpöpumppuratkaisut yleensä ovat hiilijalanjäljeltään parhaimpia valintoja.

Kaikki hyvät valinnat eivät tosin näy hiilijalanjälkilaskelmissa. Tällaisia ovat esim. rakennuksen sijainti (joukkoliikenne ja pyöräilyetäisyys) tai tilojen muuntojoustavuus käyttötarpeen mukaan. Kestävän rakentamisen periaatteena on edelleenkin rakentaa rakennus, jolla on pitkä elinkaari, vähäinen huolto- ja korjaustarve ja joka myös toiminnaltaan ja arkkitehtuuriltaan kestää aikaa ja vastaa asiakkaiden toiveita.


Esimerkkejä Jämerä kivitalon hiilijalanjäljen koostumisen osa-alueista

Jämerä kivitalon hiilijalanjäljen koostumisen eri osa-alueista antaa osviittaa alla olevat kuvat, joissa on esitetty päästölähteiden jakaantuminen eri tekijöille. Laskelmat on tehty todellisista kohteista  Ympäristöministeriön vuoden 2019 luonnosversiolla. Kuvissa "Resurssien alityypit" tarkoittaa työmaan ja purun aikaisia päästöjä.


Yksikerroksinen talo, maalämpö, 400 mm kevytbetoniseinät, puuyläpohjaKaksikerroksinen talo, maalämpö, 400 mm kevytbetoniseinät,väli-/yläpohja kevytbetonia