Sisältöön »
 
 

Lämpökivirakenne varaa energiaa

Yksiaineinen lämpökivirunko varaa auringon lämpöenergiaa jopa talvella, mikä mahdollistaa jopa 20% paremman energiatehokkuuden, kuin mitä laskennallinen energiatehokkuus on. Lämpökivirungon  hyvä tiiveys saadaan aikaan harkkojen ohutsaumamuurauksella sekä kevytbetonisilla väli- ja yläpohjaelementeillä. Tiivis talo säästää energiaa.

Esimerkkilaskelma energiatehokkuudesta

Voit valita taloosi joko 375, 400 tai 500 mm vahvuisen lämpöharkon, joiden molempien u-arvot ovat pientaloille asetettujen vaatimusten mukaiset. Ulkoseinän u-arvon lisäksi talon energiatehokkuuteen vaikuttavat myös muiden rakennusosien u-arvot: ala- ja yläpohja, sekä ikkunat ja ovet. Suuri merkitys on lisäksi talotekniikalla.

Taulukko 1
Taulukossa on vertailtu 375 ja 500 mm kevytbetoniseinävahvuuksien vaikutusta energiankulutukseen. Talon huoneistoala 165 m2, kerrosala 194 m2 + varasto 6 m2

Tekniikka: Maalämpö: tehokas kone esim. Nibe 1245-6
Aurinkokeräimet: 8 m2 aurinkokennot, tuotto 600 kWh/vuosi
Koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 77%


lämpöharkko 500 mm 
lämpöharkko 375 mm 
Seinän u-arvo, W/m2 K
0,15
0,20
Yläpohjan u-arvo, W/m2 K
0,08

(kevytbetonielementti 250 mm,
suorat osat puhallusvilla 350 mm,
 vinot osat levyvilla 300 mm)

0,09
Alapohjan u-arvo, W/m2 K
0,09

(teräsbetonilaatta 80 mm,
EPS eriste 250 mm)

0,11
Ikkunat/ovet u-arvo, W/m2 K
0,8
0,8
Lämmitys
maalämpö
esim. Nibe 1245-6
aurinkokeräimet 8 m2
maalämpö
esim. Nibe 1245-6
Ilmanvaihto
LTO 77%
LTO 77%
E-luku*
75
91
Ilmanvuotoluku** q50
1,0
1,0
Ostoenergian tarve kWh/vuosi
8385
9865
Energialuokka
A
B

* E-luku (kWh/m2/vuosi) on rakennuksen laskennallinen energiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohti. Pientalon suurin sallittu energiankulutus riippuu talon nettoalasta.
** Ilmatiiveys todennetaan ilmatiiveysmittauksella, kun rakennus on valmis.

Taulukko 2
Taulukossa on verrattu seinän u-arvon vaikutusta energiankulutukseen vuositasolla, paljonko säästöä ostoenergiassa voi saavuttaa paremmalla u-arvolla. Laskelma tehty 0,11 €/kWh ostoenergian hinnalla talolle, jonka seinäpinta-ala on 167 m2.

 Seinän u-arvo 
 Ostoenergia kWh/vuosi 
 Vaikutus €/vuosi 
0,22 W/m²K
8916 kWh
980,76 €
0,21
-51 kWh
-5,61 €
0,20
-101 kWh
-11,11 €
0,19
-150 kWh
-16,50 €
0,18
-200 kWh
-22,00 €
0,17
-249 kWh
-27,39 €
0,16
-298 kWh
-32,78 €
0,15
-347 kWh
-38,17 €
0,14
-395 kWh
-43,45 €
0,13
-443 kWh
-48,73 €
0,12
-491 kWh
-54,01 €
0,11
-538 kWh
-59,18 €
0,10
-585 kWh
-64,35 €