Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
 
 

Ympäristötoimenpiteet

 

Yleisesti ajatellaan, että puurakenteilla yksin olisi merkittävää vaikutusta rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Kuitenkaan ei ole uskottavasti ja läpinäkyvästi osoitettu sitä, että puurakenteisten rakennusten elinkaariset ilmastopäästöt/-vaikutukset olisivat merkittävästi pienemmät kuin muilla rakennusmateriaaleilla/rakentamistavoilla. Ne voivat nykytietämyksen mukaan olla hyvinkin samalla tasolla.

Jämerän ja Insinööritoimisto Vesitaidon, joka on johtava pientalojen hiilijalanjälkiä tutkiva yritys Suomessa, syksyllä 2022 tekemän tutkimuksen mukaan ero esimerkiksi massiivipuurakenteen ja -kivirakenteen hiilijalanjäljessä on pieni, vain n. 6%. Huomioitavaa on, että samalla massiivipuurakenteen energiankulutus on jopa 20% suurempi kuin vastaavanlaisessa massiivikivitalossa. Tehtyjen laskelmien mukaan ei siksi ole perusteita esittää ympäristöystävällisyyttä perusteeksi puurunkoisten talojen muutoinkin merkittävän osuuden kasvattamiseksi esimerkiksi kaavoituksen keinoin. Voidaan jopa todeta, että massiivihirsirakennusten osalta vaikutus on nykyisillä energiamuodoilla päin vastainen niin ympäristöllisesti, kuin taloudellisestikin tarkasteltuna.

Lue tutkimus

 
 
 
x