Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
fiilis-ikuinen-talo.jpg
 

Hallitusti ja kestävästi rakennettu Jämerä Kivitalo

Jämerä on uusien strategisten linjaustensa mukaisesti siirtymässä kohti entistä laajempia toimituskokonaisuuksia ja tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa muuttovalmiin yksilöllisen täyskivitalon tilaaminen yhdeltä sopimuskumppanilta hallitusti ja kestävästi. Jämerä on viimeisen reilun 10 vuotta toimittanut satoja itse rakennesuunnittelemiaan ja urakoimiaan runkovalmiita pientaloja, joihin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Kivitalorakentaminen on yleisesti Suomessa jakautunut erillisiin suunnittelutoimistoihin, tavarantoimittajiin ja urakoitsijoihin, joista rakennuttaja kasaa tarvitsemansa paketin parhaan osaamisensa mukaan. Jämerä on tästä poikkeus ja onkin Suomen markkinoiden suurin kivirunkoisia pientaloja suoraan rakennuttajille suunnitteleva ja urakoiva yritys.

Yhdellä sopimuksella kivitalo ulkoapäin valmiiksi

Ensimmäisessä vaiheessa Jämerä lanseeraa uuden entistä laajemman ja yhdellä sopimuksella laadittavan Julkisivuvalmiin toimituslaajuuden. Ehtona tämän toimituslaajuuden ostamiselle on, että talo on suunniteltu Jämerän luonnossuunnittelupalvelussa ja se sijaitsee Uudellamaalla. Jatkossa Jämerän Julkisivuvalmis toimituslaajuus laajenee myös muualle Suomeen, mutta kasvaa myös sisällöltään ensin tekniikkavalmiiksi ja edelleen muuttovalmiiksi.

Julkisivuvalmiissa toimituksessa urakoidaan tutun runkotoimituslaajuuden lisäksi mm. sokkeleiden vedeneristykset, tekniikan aputyöt, lattiavalut, ulkoseinien rappaukset, ulkopellitykset, sekä sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet. Toimitus laajentaa myös muita rakentamisen tukitoimintoja esimerkiksi työmaan jätehuollon ja rakenteiden suojaamisen osalta. Muut rakentamisen osa-alueet, kuten maa-, tekniikka- ja sisäpinnoitustyöt voi edelleen hallitusti tilata Jämerän kumppaniverkoston kautta.

Perinteinen Jämerä Runkovalmis toimituslaajuus pysyy jatkossakin toimituslaajuutena tilanteissa, kun taloa ei olla erityisesti suunniteltu Jämerän Julkisivuvalmiin runkorakenteiden suunnitteluohjeistuksen mukaisesti, vaan suunnittelua ohjaavat muut asumisen tarpeet ja toiveet. 

Tavoitteena ikuinen talo

Laajempi toimituskokonaisuus ja strateginen muutos ohjaa Jämerän toimintaa entistä kokonaisvaltaisempaan ja täten myös suunnitelmallisempaan toimintaan, mikä samalla myös tukee yrityksen tavoitteita vähähiilisemmän rakentamisen ja toiminnan osalta. Julkisivuvalmis toimituskokonaisuus sopii erityisen hyvin kompakteista ja yksinkertaisista vaihtoehdoista sekä vähähiilisestä rakentamisesta kiinnostuneille asiakkaille. Arkkitehtisuunnittelussa panostetaan erityisesti toimivaan ja tehokkaaseen tilankäyttöön ja toteutettavien ratkaisujen yksinkertaisuuteen ja kestävyyteen, yksilöllistä asiakaslähtöistä suunnittelua kuitenkaan unohtamatta. Rakenteet suunnitellaan energiatehokkailla ratkaisuilla, materiaalitoimituksissa tarjotaan vähähiilisiä tuotteita ja myös tekniikoissa hyödynnetään moderneja, vähän energiaa kuluttavia vaihtoehtoja. Rakentamisesta syntynyt jäte ja materiaalihukka kierrätetään hallitusti.

 
 
x