Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
 

Karkaistu kevytbetoni rakennusmateriaalina

Jämerä kivitalojen runkomateriaali on bauroc kevytbetonia. Bauroc kevytbetonituotteet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksen parhaimpaan M1-luokkaan ja tuotteilla on EPD ympäristöselosteet.

 

 

Yksiaineisuus tuo toimintavarmuutta

Kevytbetoniharkot ovat yksiaineisia ja niistä tehdyt seinärakenteet massiivisia. Rakenteessa yksi ja sama materiaali hoitaa monta tehtävää: eristää lämpöä, kantaa rakenteellisia kuormia ja on ilmanpitävä. Rakenteen toiminta on yksinkertaista ja varmaa vaihtelevissakin olosuhteissa. Lisäeristettä ei tarvita, eikä seinärakenteessa ole myöskään muovia.

Paloturvallisuus huippuluokkaa

Kevytbetoni on täysin palamaton materiaali ja se täyttää tiukimmatkin paloturvallisuusvaatimukset. Palotilanteessa siitä ei vapaudu myrkyllisiä kaasuja, jotka tulipalossa ovat usein itse liekkejä vaarallisempia.

Energiatehokas ja lämpöa varaava

Kevytbetonilla on hyvä lämmöneristyskyky, joka on tuotteeseen valmistusprosessissa muodostuvien suljettujen ilmahuokosten ansiota. Muuta eristettä seinärakenteessa ei tarvita. Kevytbetonirunko on massiivinen ja se pystyy varaamaan lämpöä. Tästä ominaisuudesta on hyötyä energiankulutuksen ja sisäilman kannalta. Kesähelteillä sisätilat pysyvät viileämpänä pitempään ja lämmitys- ja jäähdytyskulut ovat pienemmät.

Kosteutta kestävä ja vähäpäästöinen

Kevytbetoni on kosteutta kestävä materiaali ja se sopii siksi erinomaisesti märkätilojen rakenteisiin. Kevytbetoni on myös hygroskooppinen materiaali, se pystyy sitomaan kosteutta ilmasta ja luovuttamaan sitä ilmaan. Kevytbetonin kemialliset päästöt ovat pienet, bauroc-kevytbetoni kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen parhaimpaan M1-luokkaan.

Monikäyttöinen rakennusmateriaali

Karkaistun kevytbetonin historia juontaa juurensa liki 100 v. taakse ja siitä on vuosisadassa tullut maailmanlaajuinen menestystuote. Kevytbetonia käytetään sen keveyden, työstettävyyden ja muiden edellä mainittujen hyvien ominaisuuksien ansiosta ympäri maailmaa erilaisissa asuin-, toimitila- ja teollisuusrakennushankkeissa niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

Hiljainen massiivirakenne

Massiivinen kivirunko on hiljainen sekä kaupunkiympäristössä ja luonnon myrskyissä. Keveään massaan nähden kevytbetonin ääneneristävyysominaisuudet ovat hyvät.

Vähähiilinen valmistusprosessi

Kevytbetonin valmistus on resurssitehokasta, sillä kevyenä ja huokoisena tuotteena se vaatii luonnollisesti vähemmän raaka-aineita. Kevytbetonin pääraaka-aineet ovat hiekka, vesi, sementti, kalkki ja kipsi. Valmistusprosessi alkaa hiekan ja kipsin jauhamisella hienoksi, minkä jälkeen kaikki raaka-aineet sekoitetaan keskenään. Sekoituksen yhteydessä massan sekaan lisätään pieni määrä alumiinijauhetta, mikä aiheuttaa kemiallisen reaktion ja massan huokoistumisen. Huokoistuksella saadaan aikaan kevytbetonin lämmöneristyskyky. Huokoistunut massa valetaan muotteihin, joihin on raudoitettuja tuotteita valettaessa lisätty raudoitus jo valmiiksi. Kun massa on esikovettunut useita tunteja, se leikataan teräslangoilla oikean kokoisiksi tuotteiksi. Lopullisen lujuuteensa tuotteet saavat autoklaaveissa tehtävässä höyrykarkaisussa korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Höyrykarkaisussa tuotteisiin muodostuu uusi homogeeninen mineraali, tobermoriitti, joka tekee huokoisesta rakenteesta samanaikaisesti sekä lujan että keveän. Autoklaavikäsittelyn jälkeen tuotteet pakataan odottamaan toimitusta rakennuskohteeseen. Lisätietoja eaaca.org

Tuotteiden ympäristöselosteet

Bauroc kevytbetonituotteilla on EPD ympäristöselosteet, joissa esitetään tuotteden ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta, raaka-aineiden hankinnasta materiaalin käyttöön rakennuksen elinkaaren jälkeen. Ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima: tieto on tarkastettua ja luotettavaa. Selostetta hyödynnetään mm. rakennusten hiilijalanjälkilaskelmissa.

Bauroc-tuotteille on olemassa kaksi EPD:tä:  muuratut tuotteet ja raudoitetut elementit.
Lisätietoa bauroc-tuotteista www.bauroc.fi

Video kevytbetonin valmistuksesta

Jämerä kivitalon rakenteet

 
 
x