Usein kysyttyä

 
Miksi eri toimijoiden tarjousten vertailu on niin haastavaa? Minkälaisia piirustuksia Jämerä -tarjouksen saamiseksi pitää olla? Mitä eroa on Siporexilla ja kevytbetonilla?

Bauroc kevytbetoni eroaa Siporexista lähinnä siten, että siinä ei olla käytetty lisäaineita massan vahvistukseen. Siporexista iso osa oli terästeollisuuden jätettä, eli masuunikuonaa, mitä Baurocissa ei ole lainkaan. Tämä johtuu lähinnä tehtaan sijainnista ja sen lähellä olevista raaka-aineista. Bauroc kivessä käytetty hiekka Kundan satamakaupungissa on erittäin kvartsipitoista, joten lisäaineita ei tarvita ja näin kevyemmällä massalla saavutetaan riittävä puristuslujuus pientalorakentamiseen. Tästä johtuen Bauroc kevytbetonilla saavutetaan samoilla rakennevahvuuksilla mm. parempi energiatehokkuus kuin Siporexilla puristuslujuuden kärsimättä.

Bauroc kevytbetoni valmistetaan täysin puhtaista raaka-aineista (jauhettu hiekka, sementti, kalkkikivi, kipsi ja vesi). Se on täysin puhdas rakennusmateriaali ja sillä on Rakennustietosäätiön myöntämä M1 -luokitus päästöttömyydestä.

Lisätietoja www.bauroc.fi 

Halkeileeko kevytbetoniseinä? Mitä rakennusosia Jämerä -toimitukseen kuuluu? Saako Jämerän kautta myös asennuspalveluita? Usein kuulee että kivitalo on kallis. Onko Jämeräkin kallis? Kuinka nopeasti kivitalo on muuttovalmis? Mitä käytännön eroa on Jämerän eri seinävahvuuksilla 400mm ja 500mm? Saako Jämerältä suunnittelupalveluita? Mitä hyötyä on kiviyläpohjasta?