RAKENNESUUNNITTELU KUULUU JÄMERÄN TALOTOIMITUKSEEN

Jämerä vastaa kaikkien rakentamiensa talojen rakennesuunnittelusta. Suunnitteluun sisältyy kaikki rakennepiirustukset perustuksista lähtien. Rakennesuunnittelun tekevät kokeneet Jämerän omat rakennesuunnittellijat, mikä mahdollistaa jo tarjousvaiheessa sen, että talo on teknisesti ja kustannustehokkaasi toteutettavissa. Tästä syystä saat Jämerän talotoimituksesta kiinteän hinnan, joka ei muutu sopimuksenteon jälkeen.

Rakennesuunnittelun sisältö

Suunnittelu sisältää yksilöllisen, Jämerän rakennusjärjestelmään sopivan kivitalon rakennesuunnittelun:
- perustukset
- salaojat, radon- ja routaeristys
- kantavat runkorakenteet
- rakenneleikkaukset
- tarvittavat lujuuslaskelmat
- hyväksyttäminen viranomaisilla
- 4 sarjaa paperikopioita
- viranomaisten vaatimat työmaakäynnit veloitetaan erikseen

Tilaajan toimitettava ennen aloitusta
- rakennuslupapiirustukset sähköisesti (pla/dwg), paitsi jos kuuluu Jämerän toimitukseen
- LVISA-varaustiedot
- rakennuslupa, paperikopio
- pohjatutkimus ja -lausunto, paperikopio


Jämerän laatimat rakennesuunnitelmat ovat alan tarkimpia ja täyttävät kaikki asetetut laatuvaatimukset


 

Luonnospankki >

Katso ideoita omaan kivitaloosi.

Ota yhteyttä >

Tilaa Jämerän kivitalokirja tai pyydä lisätietoja