LUX-talotoimitus


Availipputuote

Jämerä Lux-kivitalopaketilla on Suomalaisen Työn Liiton avainlippumerkki.


Yhdellä sopimuksella talo runkovalmiiksi

Jämerän Lux-paketti on kivitalomarkkinoiden kattavin kivitalotoimituslaajuus ja harva toimija pystyy tarjoamaan yhtä paljon palveluja, kuin Jämerä. Tämän mahdollistaa selkeä ja yksinkertainen rakennejärjestelmämme, jossa iso osa tuotteista tulee suoraan tehdasvalmisteisena. Pääset talosi vaativasta runkovaiheesta kaikkein helpoimmalla, kun tilaat Jämerältä kivitalopaketin asennettuna.

Lux-paketti sisältää

 • rungon ikkunoineen anturoista valmiiseen vesikattoon asti asennettuna
 • nostot ja siirrot työmaalla
 • kuormien purku
 • telineet pystytyksineen
 • asennuksessa tarvittavat tarvikkeet ennalta sovitussa laajuudessa.
 • pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten
 • rakenne- ja tekniikka (LVIS) -suunnittelmat
 • energiaselvityksen ja ilmatiiveysmittauksen
 • toimituksen aikataulutuksen, logistiikan sekä laadunvalvonnan

Sinun vastuullesi jää lähinnä rakennuttajatehtävät, tontin maanrakennustyöt, talotekniikka, pinnoitukset ja kalustukset.

Lux-toimituslaajuus on noin 40-45% koko talon rakennuskustannuksista. Tiedät näin tarkemmin talosi kustannukset jo alkuvaiheessa. Yksi sopimuskumppani ja nimetty yhteyshenkilö hoitamassa projektiasi helpottavat myös omaa työtäsi ja säästävät aikaasi.

Jämerän Lux-toimitukselle on myönnetty Suomalaisen Työn liiton avainlippumerkin käyttöoikeus. 

Lux-toimituksella on Jämerän takuu runkotyöstä 2 ­vuotta ja virhevastuu 10 vuotta, koskien rakennevirheitä.

Toimitusten sisällöt voivat muuttua kohdekohtaisesti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


”Tässä autossa on moottori mukana”

Talopakettien vertailu on haasteellista ja erityisesti sen selvittäminen mitä kustannuksia toimitukseen ei ole laskettu. Jämerän Lux-talotoimituksen sisältö on kivitalojen laajin yhdellä sopimuksella oleva toimitus. 

Kun vertaat Jämerän Lux-toimitusta muihin tarjouksiin, niin huomioithan, että:

 • Jämerä-LUX toimituksen hinta on kiinteä, eikä se muutu projektin aikana mikäli suunnitelmia ei muuteta tilaajan toimesta merkittävästi. Kaikki laskutus tapahtuu vasta toimituserien jälkeen. Näin tiedät mistä maksat ja mitä saat 
 • Jämerän seinissä ei tarvita betonivaluja
 • Aukonylityspalkit ja elementit toimitetaan määrämittaisena, valmiina paikoilleen nostettavaksi
 • Em. syistä seinien rakentaminen on helppo aikatauluttaa ja edistyy nopeasti
 • LUX-toimitukseen kuuluu kaikkien rakenteiden, myös perustusten rakennesuunnittelu, mikä mahdollistaa myös kantaviin rakenteisiin tarvittavien erikoisrakenteiden, kuten teräs-/puupalkkien ja -pilarit yms. sisällyttämisen hintaan
 • Toimitukseen kuuluu kaikki asennuksessa tarvittavat materiaalit, työkalut ja tarvikkeet, kuten anturabetonit, pienrauta, nostimet ja telineet
 • Toimitukseen kuuluu rakennuksen ulkopuoliset rakenteet, kuten kuistien ja katosten rakenteet, aidat, tukimuurit ja autokatokset/-tallit
 • Toimituksella on tehtaan asennus ja asennustyön laadunvalvonta. Siksi annamme toimitukselle kahden vuoden Jämerä-lisätakuun
 •  Jämerä-talon seiniä muuratessa ei tarvitse asentaa LVIS -tekniikkaa, joten säästyt päällekkäisiltä työvaiheilta ja niiden aikataulutukselta. Jämerä-taloissa asennat tekniikan vasta kun talo on säältä suojassa.
 • Erilaiset arkkitehtoniset, tekniikkaan ja valaistukseen liittyvät upotukset, läpiviennit ja muodot on helppo toteuttaa kevytbetonirunkoon käsityökaluilla. Siksi mm. lattia- ja kattorakenteet kannattaa tilata kevytbetonisina.


Lux-toimitus valittiin mallikohteeksi vuoden 2015 Vantaan Asuntomessuilla

RKL, Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK, valitsivat Jämerän Vantaan asuntomessutalon 2015 rakennustekniseksi mallikohteeksi. 

Perusteena Jämerä messutalon valinnalle oli se, että kohde oli rakennusteknisesti hyvin suunniteltu ja toteutettu. Lisäksi rakentamisen aikainen työturvallisuus ja sääsuojaus hoidettiin esimerkillisesti. Talo rakentui Jämerä LUX-toimituksena täydellisesti aikataulussaan ja kokonaisuudessaan valmiin talon budjetti ylittyi vain kaksi prosenttia.


Toimitusten sisällöt voivat muuttua kohdekohtaisesti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.JÄMERÄ -TALON RAKENNUSHANKKEEN eteneminen


1. TONTTI JA SUUNNITTELU

Kivitalo suunnitellaan aina ensisijaisesti tonttiin, rakentajan budjettiin ja tulevaan asumistarpeeseen sopivaksi. Arkkitehdin ja pääsuunnittelijan rooli on merkittävä rakennusprojektissa onnistumiseksi. Talon luonnossuunnitelmat voi tilata myös suoraan Jämerältä, jolloin Jämerä hankkii arkkitehdin omasta verkostostaan. Tässä vaiheessa tulee tehdä myös päätös tulevasta rakennusjärjestelmästä. Jämerä kivitaloissa käytetään karkaistusta kevytbetonista valmistettua pienelementtijärjestelmää, jossa iso osa runkorakenteista valmistetaan asennusvalmiiksi jo tehtaalla.2. TEKNINEN SUUNNITTELU 

Kun tontti on hankittu, rakentamisen budjetti määritelty ja rakennus suunniteltu, tulee rakennuttajan hankkia projektilleen vetäjä ja vastaava työnjohtaja. Nämä voivat olla yksi ja sama henkilö. Tässä vaiheessa tehdään myös kivitalon hankintasopimus Jämerän kanssa ja aloitetaan rakennuslupapiirustusten laatiminen ja luvan haku. Kun rakennuslupa on selvä ja kaikki muutkin mahdolliset esteet rakentamiselle selvitetty, käynnistää Jämerä rakennesuunnittelun talosta. Tähän mennessä on tärkeää tehdä pohjatutkimus ja käynnistää tekninen, eli LVIS(A) -suunnittelu, sillä näitä   tietoja tarvitaan myös rakennesuunnittelussa. Rakennesuunnittelun valmistuttua Jämerän projektipäällikkö aikatauluttaa projektin käynnistymisen ja muut vaiheet.


3. PERUSTUKSET

Talon pohjatutkimus ja sen kautta laadittava perustamistapalausunto määrittelee sen, millä tavalla talo perustetaan. Vaihtoehtoja on monia maanvaraisesta anturaperustuksesta paaluperustuksiin. Maatyöt ja mahdolliset louhinnat niin talolle kuin vesi- ja viemäriliittymillekin tulee olla tehtynä ennen kuin talon perustuksia voi alkaa tekemään ja niistä vastaa rakennuttaja. Maapohjan valmistuttua pidetään työmaalla Jämerä-aloituskatselmus, jossa varmistetaan mm. kuormien alaslaskupaikat, tarvittavan nosturin sijoittelu ja sosiaalitilojen olemassa olo. Tässä yhteydessä kerrataan myös rakennuttajan vastuut mm. roskien poiskuljetuksiin ja rakenneosien suojaamiseen liittyen. Noin kahden viikon kuluttua aloituspalaverista Jämerä käynnistää perustusten ja seinärungon rakentamisen. Perustusten valmistuttua rakennuttajan hankkiman maaurakoitsijan tulee hoitaa mahdolliset tekniikan läpiviennit ja maatäytöt perustusten ympärille.


4. PALKIT JA TASOT

Tuulettuvissa tai kellarillisissa alapohjissa alapohjan tasot toteutetaan tasoelementeillä. Välipohjat ja yläpohjat toteutetaan Jämerä-taloissa myös karkaistusta kevytbetonista valmistetuilla elementeillä. Määrämitassa toimitetuista tasoelementeistä syntyy valmista lattia- ja kattopintaa nopeasti, eikä sitä tilan käyttötarkoituksesta riippuen tarvitse edes alaslaskea ja levyttää. Pelkkä saumaus ja tasoitus riittää. Yläpohjassa taas erilaiset valaisinupotukset onnistuvat tasoelementteihin helposti ja niin sähköistyksen kuin muunkin tekniikan, kuten ilmastoinnin asentaminen yläpuolelta on helppoa ja turvallista.  Jämerän pienelementtijärjestelmässä ei isompienkaan aukkojen ylityksiin tarvita erikoisosaamista tai vaativia valuja. Tehtaalta toimitetaan määrämitassaan olevat raudoitetut palkit jokaiseen aukkoon. Mikäli aukko vaatii lisäksi teräskannatuksia, suunnitellaan ja  toimitetaan ne myös ruostesuojattuina Jämerä –toimituksen yhteydessä. 

 


5. VESIKATTO

Vesikattorakenteet tehdään yleisesti ottaen puusta. Katto voi olla ristikko- tai palkkirakenteinen riippuen lähinnä halutusta sisäkaton muodosta. Jämerä –taloissa suositaan räystäsrakenteiden kohdalla avoräystästä, sillä se mahdollistaa joustavammin mm. rappauksen tekemisen ja soveltuu hyvin myös arkkitehtonisesti. Kivitaloissa katto voi olla peltiä, kiveä tai huopaa. katon kaltevuus sanelee hyvin usein sen, mitä kattomateriaalia voidaan käyttää. Jämerä toimituksiin sisältyvät myös rakennuksen ulkopuoliset rakenteet kuten kuistit, parvekkeet, autokatokset ja –tallit yms. Ne toteutetaan lähtökohtaisesti samoilla rakenneratkaisuilla kuin itse päärakennuskin, joten ne muodostavat talon kanssa yhtenäisen kokonaisuuden.

 

  

6. IKKUNAT JA OVET

Jämerä-talojen, kuten kaikkien muidenkin kivitalojen kohdalla julkisivun aukotusten osuus on keskimääräistä isompi. Kivitalon rakenteen kosteustekninen toimivuus eroaa myös merkittävästi esim. puutaloista. Tällöin ikkunoiden ja ovien rooli korostuu varsinkin teknisesti ja niiden tulee todistetusti täyttää hieman normaalia paremmin kaikki vaatimukset. Jämerä –toimituksissa mukana olevat ikkunat ja ovet ovat käyneet läpi yksityiskohtaisen laadun- ja toimitusprosessin tarkistuksen, millä tavoin pystytään varmistamaan, että nämä talon ainoat ”liikkuvat” osat toimivat moitteetta vuosikymmenten ajan. Mikäli taloon tulee portaat, on ne järkevintä toimittaa Jämerän porraselementtejä hyödyntäen. Valmiiksi raudoitetut porrasaskelmat voidaan asentaa joko väliseinäelementeistä tai teräksestä valmistettuun runkoon, eikä asennuksessa tarvita erillisiä nostimia tms. Myös erilaiset porras- tai sisäkaiteet voidaan toteuttaa väliseinäelementeillä. Mikäli taloon tulee takka, kannattaa runkourakan yhteydessä toteuttaa myös kivirakenteisen hormin asennus Jämerän toimesta. Tässä kohdassa Jämerä luovuttaa osaltaan talon rungon odottamaan seuraavia työvaiheita.

 

7. KUIVATUS JA TEKNIIKKA

Jämerä-kivitalojen rakenne itsessään ja tehdyt lattiavalut luovuttavat sisältämäänsä valmistuskosteutta ja tästä johtuen riittävä tuuletus, lämmitys ja mahdollinen kuivauslaitteiden käyttö on rakenteiden kuivumisen edellytys. Rakenteiden kuivattaminen tuleekin aloittaa heti kun talon runko on säältä suojassa. Sillä välin, kun rakenteiden kuivumista odotetaan, on hyvä keskittyä talotekniikan vaatimien läpivientien ja roilotusten tekemiseen. Jämerä-taloissa käytettävää karkaistua betonia on helppo työstää käsityökaluilla, joten tekniikkavalmistelut onnistuvat usein itse rakennuttajaltakin. Tekniikan asentamisen jälkeen Jämerä suorittaa yläpohjan eristystyöt valmiiksi. Samalla myös Jämerän osuus toimituksesta saa sinetin luovutustarkastuksen muodossa.

  8. VÄLISEINÄT JA SISÄPINNOITUKSET 

Jämerän pienelementtijärjestelmällä toteutetut seinä-, lattia- ja kattopinnat ovat erittäin mittatarkkoja ja tasaisia alustoja pinnoitettavaksi. Kivitalojen seinäpinnat tasoitetaan käyttäen pintavahvistuskangasta kaikilla pinnoilla estämään rakenteiden kuivumisesta ja muusta elämisestä johtuva hiushalkeaminen muodostuminen. Kuivien tilojen seinät maalataan tai tapetoidaan normaalisti, lattiamateriaalin voi valita vapaasti samoin kuin yläkattojen pinnoitteet. Kosteissa tiloissa rakenteet suojataan kosteuseristeillä ja pinnoitetaan normaalisti laatoittamalla. Erilaiset kalusteet, lauteet, portaat tai vaikkapa TV kiinnitetään karkaistuun betoniin sille tarkoitetuilla kiinnikkeillä, joita saa rautakaupoista. Raskaampienkin kalusteiden tai vaikkapa ulkoportaiden kiinnitys onnistuu helposti käsityökaluilla. Vastaavasti rakenteen ominaisuuksiin liittyy se, että esimerkiksi taululle voi kiinnittää naulan tai ruuvin kuten puuhun ilman, että tarvitsee olla huolissaan ilmavuodoista tai rakenteiden vaurioittamisesta. Tässä vaiheessa talo on jo asuinkelpoinen ja siihen voidaan tarvittaessa jo muuttaa.


9. ULKOPINNOITUKSET JA PIHARAKENTEET

Jämerä-kivitalon pinnoitetaan ulkopuolelta useimmiten rappaamalla. Puuta käytetään myös arkkitehtonisena korosteena, mutta harvemmin itse julkisivupinnoitteena. Ennen rappausta tulee toteuttaa erilaiset peltisepäntyöt, kuten vesipenkki- ja seinällenostopellit, jotta ne saadaan kytkettyä luontevasti rappauspintaan. Rappaus tehdään joko kaksi- tai kolmikerrosrappauksena ja siinä kannattaa käyttää aina asiansa osaavaa ammattilaista, sillä rappaus on talosi käyntikortti. Hyvin tehty rappaus kestää huoltovapaana kymmeniä vuosia ja toimii samalla hyvänä suojana talon rungolle säätä ja ilmansaasteita vastaan. Sitten voidaankin taloon tilata Jämerältä ilmatiiveysmittaus ja näin varmistaa työn laatu. Pihan pinnoitustyöt voidaan aloittaa kun ulkopuolen pinnoitukset on saatu valmiiksi. Mahdolliset perustusta vaativat ulkoportaat tai porrastukset on ollut mahdollista tilata myös Jämerältä asennettuna, joten tässä vaiheessa alkaakin kokonaisuus olla aivan loppusuoralla.

10. VALMIS KOTI

Jämerän rakennusjärjestelmällä on toteutettu Suomeen 30-luvulta lähtien arviolta noin 10000 rakennusta ja Jämerä-tuotemerkin alla jo yli 40-vuotta. Jämerä talot ovat aina olleet rakennuttajien itse suunnittelemia, omiin tarpeisiin toteutettuja koteja. Niissä näkyy niin arkkitehtoninen ajattomuus kuin laadukkuuskin. Teknisesti ne ovat ensiluokkaisia täyttäen kireimmätkin tiiveys-, energiatehokkuus- tai ääneneristysvaatimuksetkin. Investointina Jämerä kivitalo on hyvä, sillä hyvin suunniteltu Jämerä-talo on myös kustannustehokas toteuttaa. Mikä parasta, Jämerä-kivitalo on täyttä kiveä.

 
 

Luonnospankki >

Katso ideoita omaan kivitaloosi.

Ota yhteyttä >

Tilaa Jämerän kivitalokirja tai pyydä lisätietoja