Talotoimitus, jonka Hinta pitää

Olemme saaneet kiitosta selkeästä toimitus- ja tarjoussisällöstämme. Tiedät mitä tilaat, sillä emme anna arvioita määristä ja hinnasta, vaan saat tarjouksen, jonka hinta pitää materiaaleineen ja asennuksineen valitsemassasi toimituslaajuudessa. 

Keskustele Jämerä-myyjän kanssa mihin valmiusasteeseen talotoimituksen haluat ja myös talosi suunnitelmista ennen tarjouspyyntöä. Kustannustehokkain talostasi tulee, jos se suunnitellaan jo alusta asti massiivikivitaloksi ja joskus pienilläkin muutoksilla suunnitelmissa voidaan säästää selvää rahaa rakentamisessa. Tälläisiä kohtia ovat esimerkisi kantavien seinien linjat.


valittavana useita toimituslaajuuksia

Toimitusten sisällöt voivat muuttua kohdekohtaisesti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


toimituksella tehtaan takuu

VASTUUT TAKUUAIKANA

- Takuuaika on kaksi vuotta ja se alkaa hyväksytystä  vastaanotosta.
- Jämerän on korjattava takuuaikana ilmenneet virheet  ja puutteet, ellei Jämerä osoita niiden aiheutuneen  Jämerästä riippumattomista syistä (näyttötaakka Jämerällä).
- Virheet ja puutteet kirjattava ylös ja saatettava viimeistään takuuajan sisällä Jämerän tietoon (kirjallinen reklamointi).
- Jämerän on toteutettava takuukorjaukset kohtuullisella aikataululla kirjallisen reklamaation saamisesta lukien. Huomioitava kuitenkin, että kiireellistä korjausta vaati vat virheet ja puutteet ilmoitettava viipymättä, ja myös niiden korjaukset tehtävä viipymättä.

VASTUUT TAKUUAJAN JÄLKEEN

Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa sekä Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa sekä asennusta koskevien yleisten sopimusehtojen kohdassa 16 ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. 

- Jämerä vastaa suorituksessaan luovutusajankohtana ole  vasta virheestä tai puutteesta, vaikka se ilmenisi vasta  myöhemmin.
- Virheen oletetaan olleen olemassa jo vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä.
- Jämerä vapautuu olettamasta osoittamalla, että virhe on syntynyt vasta vaaranvastuun siirryttyä ostajalle tai mikäli oletus on virheen tai tavaran luonteen vastainen.
- Myyjä on velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan tavaran tai suorittamansa asennustyön virheen tai vaihtamaan virheellisen tavaran kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe tuli myyjän tietoon ja myyjälle varattiin tilaisuus korjata virhe tai suorittaa vaihto.
- Silloin kun ostaja huolehtii asennuksesta tai muusta hänelle sopimuksen mukaan kuuluvasta työstä, Jämerä ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu väärin tai vastoin ohjeita suoritetusta työstä, muutoksesta, joka on tehty ilman Jämerän lupaa tai myötävaikutusta, siitä, että työtä on jatkettu tavarassa havaitusta virheestä huolimatta, jos se olennaisesti vaikeuttaa virheen korjaamista, tavaran ja materiaalin tavanomaisesta, käytön aiheuttamasta kulumisesta tai huonontumisesta 
 

Luonnospankki >

Katso ideoita omaan kivitaloosi.

Ota yhteyttä >

Tilaa Jämerän kivitalokirja tai pyydä lisätietoja