MITÄ KIVITALON RAKENTAMINEN MAKSAA?

 


 

ESIMERKKEJÄ kivitalorakentamisen kustannukset synnystä 

Esimerkkilaskelmat perustuvat toteutuneista kohteista saamaamme tietoon, sekä kokemukseen tuhansista taloista kymmenien vuosien aikana. 

Kustannuksiin vaikuttavaa suuresti tontti ja sen maaperä, taloon valittava tekniikka ja automaatio, sekä oman osallistumen aste itse rakennustyöhön tai sen johtamiseen. 

Myös talon pohjan muoto vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Suhteessa edullisin on kaksikerroksinen suorakaiteen muotoinen talo, joka on suunniteltu tontiin, budjettiin, asumistarpeeseen sekä Jämerän rakennejärjestelmään hyvin sopivaksi. Siinä on huomioitu tontin olosuhteet, rakennuttamistapa ja suunnittelun kohdalla mm. kivisen yläpohjan, välipohja ja esimerkiksi portaiden vaatimat kannattavat rakenteet jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa. 


Esimerkkitalot (rakennettuina pääkaupunkiseudulle)

1. Lievä "L" -muotoinen, malliston pohjalta suunniteltu 2-tasoinen talo - 128m2. Kokonaishinta 313 414€ (2449€/rkm2)

2. Suorakaiteen muotoinen, yksilöllinen 2-tasoinen talo - 219,5m2. Kokonaishinta 441 194€ (2142€/rkm2)

3. Monimuotoinen, yksilöllinen 2-tasoinen talo - 253m2. Kokonaishinta 693 774€ (2742€/rkm2)


 

1.

L-muotoinen pohja.
Mallistotalo, 2-tasoinen,128 m2

Kokonaishinta 313 414 € (2449€/rkm2)

Lähtötiedot

 • kerrokset: 2
 • pohjan muoto: suorakaide
 • malli: yksilöllisesti suunniteltu talo Jämerän mallistosta
 • varustelutaso: hyvä perustaso
 • huoneistoala: 106m2
 • kerrosala: rakennusoikeuden mukainen kerrosala 128m2
 • perustusolosuhteet: matalaperustus
 • Jämerä-Lux - toimitus. Rakennuttaja vastaa itse projektinvedosta
 • rakennuspaikka pääkaupunkiseudulla


Kivitalo Lievä "L", 2 krs

Pinta-alat
 
Asuinrakennuksen kerrosala
128
krsm2
Autotallin kerrosala
0
krsm2
Autokatoksen kerrosala
0
krsm2
Lämpimän varaston kerrosala
0
krsm2
Terassien/yli 5m2 parvekkeiden kerrosala
8
krsm2
 

 
Talo2000 nimike
Yhteensä kust. [€]
%-osuus
1.Rakennusosat
231 970 €
74,0 %
2.Tekniikkaosat
51 280 €
16,4 %
3.Hanketehtävät
25 640 €
8,2 %
4.Kiinteistötehtävät
4 525 €
1,4 %
Yhteensä
313 414 €
100,0 %
Kustannusten jakautuminen

€/krsm2/ asuinrak.
1.Rakennusosat
231 970 €
1 812 €
11 Alueosat


111 Maaosat (mm.raivaus)
3 076 €

111 Kaivuut ja täytöt (rakennuksen sisä- ja ulkopuolinen)
9 796 €

111-112 Maaosat (mm. louhinta, paalutus, erikoistäytöt)
8 498 €

113 Päällysteet (liikennealueet, nurmi ja istutukset)
1 926 €

114 Alueen varusteet


1151 Pihavarastot, katokset ja tallit
23 886 €

1152 Pihakatokset (+ terassit, kuistit ja parvekkeet)
13 163 €

12 Talo-osat


121 Perustukset
10 408 €

122 Alapohjat
9 331 €

1235 Välipohjat
7 501 €

1236 Yläpohjat
7 960 €

1241 Ulkoseinät
47 041 €

124 Julkisivut: ikkunat ja ulko-ovet
12 011 €

126 Vesikatot ja kattoikkunat
12 861 €

13 Tilaosat


131 Tilan jako-osat
21 240 €

132 Tilapinnat
20 039 €

133 Tilavarusteet: kiintokalusteet, komerot ja varusteet
11 019 €

134 Vakiolaitteet
1 989 €

1342 Tulisijat ja savuhormit
4 058 €

2.Tekniikkaosat
51 280 €
401 €
211 Lämmitysjärjestelmä
13 887 €

213 Käyttövesijärjestelmä
2 905 €

214 Jätevesijärjestelmä
1 054 €

215 Vesi- ja viemärikalusteet
2 442 €

216 Sadevesijärjestelmä
2 469 €

22 Ilmastointijärjestelmät
8 849 €

23 Sähköosat: sähköjärjestelmät
18 495 €

24 Tiedonsiirto-osat: tietojärjestelmät
1 178 €

3.Hanketehtävät
25 640 €
200 €
31 Hankkeen ja rakentamisen johtotehtävät sekä työmaatehtävät
14 229 €

32 Suunnittelutehtävät, hankesuunnittelu, hankinnat
11 411 €

4.Kiinteistötehtävät
4 525 €
35 €
412 Liittymät
4 525 €

Yhteensä
313 414 €
2 449 €
Kustannusarvio kattaa talon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset: materiaalit, työn sivukuluineen ja arvonlisäveron sekä käyttäjän itse lisäämät kustannukset kuten esim. tontin vaativista perustamisolosuhteista aiheutuvat kustannukset jne.
 
Kustannusarvio on ohjeellinen ja se annetaan sitoumuksetta.
 


 

2.
Suorakaiteen muotoinen pohja.
Yksilöllisesti suunniteltu 2-tasoinen, 219,5 m2

Kokonaishinta 441 194 € (2142€/rkm2)

Lähtötiedot

 • kerrokset: 2
 • pohjan muoto: suorakaide
 • malli: yksilöllisesti suunniteltu talo rakentajan toiveiden mukaan
 • varustelutaso: hyvä perustaso
 • huoneistoala: 192 m2
 • kerrosala: rakennusoikeuden mukainen kerrosala 219,5m2
 • perustusolosuhteet: matalaperustus
 • Jämerä-Lux - toimitus. Rakennuttaja vastaa itse projektinvedosta
 • rakennuspaikka pääkaupunkiseudulla


Asemapiirros
 

 

Pohjat

 

Julkisivut

 

Kustannusarvio

Kivitalo 2 krs

Pinta-alat
 
Asuinrakennuksen kerrosala
206
krsm2
Autotallin kerrosala
0
krsm2
Autokatoksen kerrosala
0
krsm2
Lämpimän varaston kerrosala
13,5
krsm2
Terassien/yli 5m2 parvekkeiden kerrosala
4
krsm2
 

 
Talo2000 nimike
Yhteensä kust. [€]
%-osuus
1.Rakennusosat
332 846 €
75,4 %
2.Tekniikkaosat
70 107 €
15,9 %
3.Hanketehtävät
31 867 €
7,2 %
4.Kiinteistötehtävät
6 373 €
1,4 %
Yhteensä
441 194 €
100,0 %
Kustannusten jakautuminen

€/krsm2/ asuinrak.
1.Rakennusosat
332 846 €
1 616 €
11 Alueosat


111 Maaosat (mm.raivaus)
4 422 €

111 Kaivuut ja täytöt (rakennuksen sisä- ja ulkopuolinen)
14 081 €

111-112 Maaosat (mm. louhinta, paalutus, erikoistäytöt)
12 216 €

113 Päällysteet (liikennealueet, nurmi ja istutukset)
2 769 €

114 Alueen varusteet


1151 Pihavarastot, katokset ja tallit
47 836 €

1152 Pihakatokset (+ terassit, kuistit ja parvekkeet)
13 673 €

12 Talo-osat


121 Perustukset
14 961 €

122 Alapohjat
13 414 €

1235 Välipohjat
10 783 €

1236 Yläpohjat
11 443 €

1241 Ulkoseinät
67 622 €

124 Julkisivut: ikkunat ja ulko-ovet
17 266 €

126 Vesikatot ja kattoikkunat
18 487 €

13 Tilaosat


131 Tilan jako-osat
30 533 €

132 Tilapinnat
28 806 €

133 Tilavarusteet: kiintokalusteet, komerot ja varusteet
15 841 €

134 Vakiolaitteet
2 859 €

1342 Tulisijat ja savuhormit
5 834 €

2.Tekniikkaosat
70 107 €
340 €
211 Lämmitysjärjestelmä
18 986 €

213 Käyttövesijärjestelmä
3 971 €

214 Jätevesijärjestelmä
1 441 €

215 Vesi- ja viemärikalusteet
3 339 €

216 Sadevesijärjestelmä
3 376 €

22 Ilmastointijärjestelmät
12 098 €

23 Sähköosat: sähköjärjestelmät
25 285 €

24 Tiedonsiirto-osat: tietojärjestelmät
1 611 €

3.Hanketehtävät
31 867 €
155 €
31 Hankkeen ja rakentamisen johtotehtävät sekä työmaatehtävät
17 684 €

32 Suunnittelutehtävät, hankesuunnittelu, hankinnat
14 183 €

4.Kiinteistötehtävät
6 373 €
31 €
412 Liittymät
6 373 €

Yhteensä
441 194 €
2 142 €
Kustannusarvio kattaa talon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset: materiaalit, työn sivukuluineen ja arvonlisäveron sekä käyttäjän itse lisäämät kustannukset kuten esim. tontin vaativista perustamisolosuhteista aiheutuvat kustannukset jne.
 
Kustannusarvio on ohjeellinen ja se annetaan sitoumuksetta.
 


 
 


3.

Monimuotoinen pohja.
Yksilöllisesti suunniteltu 2-tasoinen, 253 m2

Kokonaishinta 693 774 € (2742€/rkm2)

 

Lähtötiedot

 • kerrokset: 2
 • pohjan muoto: monimuotoinen
 • malli: yksilöllisesti suunniteltu talo rakentajan toiveiden mukaan
 • varustelutaso: vaativa
 • huoneistoala: 204 m2
 • kerrosala: rakennusoikeuden mukainen kerrosala 253m2
 • perustusolosuhteet: matalaperustus
 • Jämerä-Lux - toimitus. Rakennuttajalla palkattu projektinvetäjä
 • rakennuspaikka pääkaupunkiseudulla


Asemapiirros

Pohjat

Julkisivut

Kustannusarvio

Kivitalo monimuotoinen, vaativa 2 krs

Pinta-alat
 
Asuinrakennuksen kerrosala
253
krsm2
Autotallin kerrosala
0
krsm2
Autokatoksen kerrosala
35
krsm2
Lämpimän varaston kerrosala
0
krsm2
Terassien/yli 5m2 parvekkeiden kerrosala
20
krsm2
 

 
Talo2000 nimike
Yhteensä kust. [€]
%-osuus
1.Rakennusosat
477 775 €
68,9 %
2.Tekniikkaosat
122 507 €
17,7 %
3.Hanketehtävät
83 821 €
12,1 %
4.Kiinteistötehtävät
9 672 €
1,4 %
Yhteensä
693 774 €
100,0 %
Kustannusten jakautuminen

€/krsm2/ asuinrak.
1.Rakennusosat
477 775 €
1 888 €
11 Alueosat


111 Maaosat (mm.raivaus)
5 990 €

111 Kaivuut ja täytöt (rakennuksen sisä- ja ulkopuolinen)
19 074 €

111-112 Maaosat (mm. louhinta, paalutus, erikoistäytöt)
16 548 €

113 Päällysteet (liikennealueet, nurmi ja istutukset)
3 751 €

114 Alueen varusteet


1151 Pihavarastot, katokset ja tallit
71 510 €

1152 Pihakatokset (+ terassit, kuistit ja parvekkeet)
28 727 €

12 Talo-osat


121 Perustukset
20 265 €

122 Alapohjat
18 169 €

1235 Välipohjat
14 606 €

1236 Yläpohjat
15 500 €

1241 Ulkoseinät
91 597 €

124 Julkisivut: ikkunat ja ulko-ovet
33 387 €

126 Vesikatot
25 042 €

13 Tilaosat


131 Tilan jako-osat
41 358 €

132 Tilapinnat
39 019 €

133 Tilavarusteet: kiintokalusteet, komerot ja varusteet
21 457 €

134 Vakiolaitteet
3 872 €

1342 Tulisijat ja savuhormit
7 902 €

2.Tekniikkaosat
122 507 €
484 €
211 Lämmitysjärjestelmä
33 176 €

213 Käyttövesijärjestelmä
6 940 €

214 Jätevesijärjestelmä
2 519 €

215 Vesi- ja viemärikalusteet
5 835 €

216 Sadevesijärjestelmä
5 899 €

22 Ilmastointijärjestelmät
21 141 €

23 Sähköosat: sähköjärjestelmät
44 184 €

24 Tiedonsiirto-osat: tietojärjestelmät
2 814 €

3.Hanketehtävät
83 821 €
331 €
31 Hankkeen ja rakentamisen johtotehtävät sekä työmaatehtävät
46 516 €

32 Suunnittelutehtävät, hankesuunnittelu, hankinnat
37 305 €

4.Kiinteistötehtävät
9 672 €
38 €
412 Liittymät
9 672 €

Yhteensä
693 774 €
2 742 €
Kustannusarvio kattaa talon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset: materiaalit, työn sivukuluineen ja arvonlisäveron sekä käyttäjän itse lisäämät kustannukset kuten esim. tontin vaativista perustamisolosuhteista aiheutuvat kustannukset jne.
 
Kustannusarvio on ohjeellinen ja se annetaan sitoumuksetta.
 
 

Luonnospankki >

Katso ideoita omaan kivitaloosi.

Ota yhteyttä >

Tilaa Jämerän kivitalokirja tai pyydä lisätietoja